Annonse
Foto fra Skeiv Ungdom-presentasjon som forteller at to kjønn som biologi er gammeldags tankegods.

Kamuflert av homoterapi

Arbeiderpartiet, som før var et ansvarlig parti, med ansvarlige politikere, vil nå sette i gang lovendringer som bryter FNs barnekonvensjon, som bryter opplæringsloven i skolen og som truer barns rett til vern. Hvor vil dere med dette?

Det er absurd at barnehagebarn skal ta stilling til egen seksualitet og kjønnsidentitet.

De fleste har kanskje fått med seg at det skal behandles saker som vekker sterke følelser og som angår oss alle på Stortinget den 11. desember. Det er naturstridig og galt det som nå er foreslått. For tredje året på rad er det politisk fremmet forslag om å opprette et tredje juridisk kjønn, et “hen”. Arbeiderpartiet fremmer flere radikale forslag samtidig som later til å gå under radaren, godt kamuflert bak parolen “forby homoterapi”.

Rosa inkompetanse”

Det ansvarlige partiet har som mål om å innføre et kontroversielt undervisningsopplegg i alle barnehager, skoler og offentlige arbeidsplasser med “kunnskap” som ikke kan bevises faglig eller forankres vitenskapelig. Ap ønsker altså at barn skal lære at kjønn ikke er bestemt av om de har “innovertiss eller utovertiss”, men hva de føler seg som og identifiserer seg med. At alle gutter og jenter, på ulike stadier i livet er begge kjønn og av og til ingen kjønn, såkalt flytende kjønnsidentitet. Det fremstilles av foreningen FRI at biologi er gammeldags og utdatert tankegods, dette kommuniseres fra det offentliges nettside for ungdom til våre barn og ungdom på UNG.no. “- At å tro det bare finnes to kjønn er det samme som at jorden er flat.” 

På bakgrunn av ideene hentet fra det de kaller “Rosa Kompetanse” ønsker Ap derfor et tredje juridisk kjønn. Men det finnes jo bare to kjønn som kan bevises vitenskapelig, biologisk og historisk. Arbeiderpartiets ansvarlige politikere blander inn en medfødt medisink tilstand som hverken har noe med identitetspolitikk eller legning å gjøre, som misvisende kalles “interkjønn”, som faktisk er en kromosomfeil på kjønnet. Et medfødt syndrom. 

Barn er ikke myndig

Dersom Ap baserer sin politikk på pseudovitenskap og føleri, som det virker som at de gjør nå, så truer de barn og foreldre i hele landet med den største medisinske skandalen i moderne tid. Ap lanserer “forslag om å lovfeste barns evne til samtykkekompetanse” i kjønnskorrigerende behandling. Det betyr livsfarlig og irreversibel hormonbehandling, kjemiske pubertetsblokkere og kirurgi. Voksne, myndige menn mellom 18-24 år har til sammenligning ikke lov til å sterilisere seg med kirurgisk inngrep før etter de er fylt 25 år. Mens Arbeiderpartiet mener barn er myndige nok til å beslutte langt mer alvorlige inngrep på sitt eget kjønn. 

Hvem skal vi lytte til?

Storskala kjønnskorrigerende behandling av barn og ungdom omtales av fagfolk og eksperter som den største medisinske skandalen i moderne tid. Fordi opptil 95% av alle barn som lider av kjønnsdysfori, altså at de “opplever at de er født i feil kropp”, vokser det av seg etter puberteten, ved hjelp av terapeutlignende samtaler og familieterapi. Det er store mørketall på folk som angrer på ingrepene, og det er bevist at inngrep ikke har en positiv effekt på livssituasjonen deres. I tillegg viser forskning at opptil 70% som lider av kjønnsdysfori har andre psykiske lidelser. 

Ap på kollisjonskurs med våre felles verdier

Man burde forventet at radikale politiske forslag var bygget på statistikk, forskning og fagfolks anbefalinger. En skulle forventet at samtaler og terapi med eksperter er å foretrekke fremfor at barn på egenhånd går til fastlegen for å få irreversibel hormonbehandling eller får henvisning til kjønnskirurgi. Men ikke Arbeiderpartiet. De bygger radikale stortingsforslag på FRI-foreningens “rosa kompetanse”. Arbeiderpartiet vil innføre Rosa kompetanses virkelighetsoppfatning og kjønnskorrgerende løsninger i hele landet. Det er absurd at barnehagebarn skal ta stilling til egen seksualitet og kjønnsidentitet. 

Det som før var et ansvarlig parti, med ansvarlige politikere, vil nå sette i gang lovendringer som bryter FNs barnekonvensjon, som bryter opplæringsloven i skolen og som truer barns rett til vern. Forslagene truer den trygge familieinstitusjonen der foreldre er ansvarlige for barnet og de truer på toppen av det hele, trosfriheten. Skrur man igjen krana av trosfrihet, kveler man alle andre friheter som følge av det.

MDG fortjener også å bli nevnt. De sendte stortingsforslag om at alle offentlige toaletter og garderober må være kjønnsnøytral, fordi kjønn ikke lenger skal bestemmes av biologi eller kromosomer  - men av opplevd identitet. 

Hvilken retning er vi på vei mot?

I følge FRI-foreningens agenda på deres nettside, skal vi hit: Kjønn og inngrep skal styres av egne følelser og seksualitet skal styres av samtykke alene. Lover, reguleringer og aldersgrenser trengs ikke på dette området. Det er trist at Ap er blitt løpegutt for en forening som har radikale politiske mål. Det er en tragedie at våre barn er de som må ta støyten for uansvarlig og uhindret verdipolitikk fordi det blir kamuflert av bregrepet homoterapi.

Si JA til tokjønnsmodellen - si NEI  til radikal kjønnsideologi!

#FRI-flyt
#Heather-Swanson
#2019

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse