Annonse
SKANDALESAKEN: Forrige uke var det duket for storoppvask i kommunestyret i Lenvik, hvor man til slutt kom fram til to viktige vedtak: at den omtalte innkjøpssaken skal politianmeldes og at ansettelsesprosesser de siste fem årene skal granskes. Foto: Torgeir Braathen

Kan bli en dyr smekk til Lenvik

Det dreier seg om tillit til våre offentlige myndigheter og til likebehandling som borgere.

Den mye omtalte innkjøpssaken i Lenvik kommune får nå ekstra etterspill. Den ikke helt ukjente advokat Jens Johan Hjort forbereder erstatningskrav mot kommunen på vegne av et firma som var inne i anbudsprosessen, en prosess som Hjort betegner som illusorisk. Dermed kan saken bli en dyr affære for Lenvik kommune.

Skandalesaken startet da Lenvik kommune inngikk en avtale om kjøp av omsorgstjenester fra et firma der daværende rådmann sin sønn var involvert. I løpet av fire år fikk firmaet utbetalt 14 millioner kroner for tjenesten. Men det var flere firmaer som deltok i anbudskonkurransen, og kontrollutvalget i kommunen reagerte på prosessen.

Revisjonsfirmaet KomRev Nord fikk i oppdrag å granske saken. Konklusjonen var knusende: kommunen hadde brutt både innkjøpsregler og habilitetsregler da kontrakten ble inngått. Granskerne påpekte også at det manglet dokumentasjon, vedtak og protokoller som kunne belyse hvorfor kontrakten gikk til firmaet som fikk den. Ergo var det også brudd på reglene om grunnleggende krav til etterprøvbarhet.

Det ble bemerket at rådmannen selv ikke hadde deltatt i avgjørelsene, men Kom Rev vurderte at de som hadde gjort det, hennes underordnede, var inhabile i kontraktsoppfølgingen.

Lenvik kommune har ikke bestridt revisjonsfirmaets konklusjoner. Nåværende rådmann sier til Nordlys at kommunen har brutt mange lovbestemmelser i denne saken, og at det er sterkt beklagelig.

Forrige uke var det duket for storoppvask i kommunestyret, hvor man til slutt kom fram til to viktige vedtak: at den omtalte innkjøpssaken skal politianmeldes og at ansettelsesprosesser de siste fem årene skal granskes. Det er sterke meldinger fra de folkevalgte til administrasjonen, men åpenbart helt nødvendig.

Det har sittet langt inne for noen, også for ordføreren, å ta anklagene om inhabilitet på alvor. Selv måtte han gå på gangen under kommunestyremøtet, mens hans habilitet ble vurdert. Han slapp så vidt inn igjen, ved hjelp av varaordførerens dobbeltstemme, og måtte tåle hard kritikk for sin holdning til skandalesaken.

Lenvik kommune er ikke alene om en ukultur der det tas beslutninger uten at disse er i henhold til lovverket om offentlige anskaffelser. Manglende konkurranse er et problem svært mange steder, dessverre. Det betyr at næringsdrivende kaster bort mye tid og krefter på å levere anbud som ikke blir behandlet forsvarlig eller reelt.

 Ingen skal ha fordeler av familie eller gode venner i offentlig administrasjon. Det dreier seg om tillit til våre offentlige myndigheter og tillit til likebehandling som borgere. Til syvende og sist er denne ukulturen et demokratisk problem.

Og for de etatene det gjelder, i dette tilfellet Lenvik kommune, kan den altså også bli en dyr smekk.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse