Annonse
Soldater fra 2. bataljon får helikopter støtte fra luftforsvaret under øvelse i Mauken skyte- og øvingsfelt. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

Kan helikoptrene og Brigadens slagkraft berges i regjeringsforhandlingene?

Regjeringen maler videre med sitt budskap om historisk styrking av Forsvaret, herunder landmakten. Forsvarsminister Bakke-Jensen, er nok et nordnorsk ”alibi” som ble hentet inn for å legitimere og være megafon i det offentlige rom. Partikollega Hårek Elvenes peprer uten blygsel avisenes  kronikksider med samme retorikk, igjen og igjen. Hva er det båtsfjordingen Bakke-Jensen og sortlendingen Elvenes besitter av fagmilitær kunnskap som trumfer hva f.eks. styrkesjefen i Hæren uttrykker bekymring for? Null og nada!

Regjeringen mener at fjerning av dedikert helikopterstøtte, som har tjent Hæren (i nord og sør) uavbrutt siden 1964 hjemme og ute – ikke har konsekvenser for dens evne til å løse sine oppgaver i fred, krise og krig. 

Regjeringen mener at å omfordele det pansrede materiellet som i dag er fordelt mellom Telemarkbataljonen og Panserbataljonen (50% til hver) til også å omfatte 2. bataljonen på Skjold. Ettersom antall pansrede vogner totalt sett ikke økes i Hæren, vil hver av de 3 kampbataljonene således reduseres til  33% av den totale mengden til rådighet. Dagens tre kampbataljoner i Brigaden får færre kampvogner og personellstyrken går fra ca 900 soldater i hver kampbataljon til ca 600 soldater i disse nye bataljonene. Er dette en styrking?

Når  2. bataljonen på skjold er omvæpnet, vil regjeringen så at denne skal avvikles som en stående bataljon der personellet er tilstede gjennom hele året,  til å bli en mobiliseringsavdeling. Mobiliseringsavdelinger er spredd for ”alle vinder” inntil ordren om å kalle inn avdelingen til årlig 3-4 ukers øving eller  mobilisere når krise og krig truer. Brigaden vil dermed stå igjen med to kampbataljoner som er tilstede i det daglige mot dagens tre. Regjeringen mener at dette er en styrking av landmakten!

Det er forståelig at Erna har hentet inn de to ovennevnte nordnorske herrer for å kunne selge inn ett slikt budskap og samtidig stemple endringene som historisk løft for landmakten. Klokere hoder ville nok omtalt dette som mangel på skamvett. Jeg velger å omtale det som politisk narrespill, med vår forsvarsevne i innsatspotten.

KrF sendte ut signaler før regjeringssamtalene om at de vil stå inne for sine uttalelser om å beholde Hærens helikoptre, fornying av Hærens hoved kampvåpen- stridsvogn, samt beholde dagens 2. BN på Skjold oppsatt med daglig tilstedeværende operative styrker.

Det er å håpe at dette ikke bare er å ”hilse hjem”, men at KrF tar et moralsk forsvarsoppgjør med dagens regjering. Det ville være ønskelig at regjeringspartiet Venstre i disse regjeringsforhandlingene kunne komme til sans og samling og bli medspiller for å berge stumpene i Hæren.

Vi folder våre hender – Amen!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse