Foto: Tor Guttormsen

Kan ikke ha god beredskap når det ikke finnes lokaler til å gjøre jobben!

​​​​​​​Veterinærinstituttet trenger ekstrabevilgning til nye lokaler for å kunne opprettholde beredskap mot smittsomme dyresykdommer i Nord-Norge

Stortinget besluttet i 2015 at Veterinærinstituttet fortsatt skal ha en avdeling i Tromsø med kjerneområder innen beredskap og forskning innen arktisk landbruk og reindrift.  En forutsetning er egnede lokaler til å drive obduksjon av dyr.  Mulighet for patologiske undersøkelser av husdyr og vilt i Nord-Norge er viktig for å opprettholde Norges beredskap mot smittsomme dyresykdommer.

Etter 2019 har imidlertid Veterinærinstituttet i Tromsø ingen lokaler til patologisk undersøkelse lenger. Leiekontrakten på de nåværende lokaler utløper i 2020 og kommunen ønsker å omregulere tomten til boligformål.

Derfor har Veterinærinstituttets styre besluttet at Veterinærinstituttet i Tromsø skal samlokaliseres med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på Holt i Tromsø. En slik samlokalisering vil kreve oppgradering av lokalene på Holt for å møte dagens krav for patologiske undersøkelser og forskning. Denne utbyggingen er anslått til å koste 15 millioner NOK.

Troms og Finnmark veterinærforening støtter Veterinærinstituttets krav om ekstrabevilgninger i statsbudsjettet til nye lokaler i Tromsø. Denne bevilgningen er helt nødvendig for å opprettholde den gode beredskapen mot dyresykdommer i Nord-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse