Annonse
Tirsdag kveld ble 13 asylsøkere hentet ut fra Ankomstsenter Finnmark på Høybuktmoen utenfor Kirkenes, og deponert til Russland. Foto: NTB Scanpix

Jeg kan ikke være en som bare holdt kjeft

Eller som kastet verdiene mine over bord i møtet med store utfordringer.

Mine verdier er ikke bedre eller mer verdt enn andres. Men de er mine, og jeg må leve etter dem.

Min eksistens er bygget på de verdiene, og det er nå jeg trenger dem, som et kompass på veien mot løsningene jeg virkelig tror på.

Det er derfor jeg har dem. Det er derfor de er viktige for meg. De er der for å sikre at jeg gjør det jeg mener er riktig når jeg utfordres til å ta viktige valg.

Mine verdier er ikke bedre eller mer verdt enn andres. Verdisyn er ingen konkurranse, de kan ikke rangeres. Men mine er mine, og jeg må leve etter dem.

Når vi nå utsetter enkeltpersoner for en behandling som er fullstendig i strid med mine grunnleggende verdier, kan jeg derfor ikke være en som tier.

I 30 kuldegrader deporterer vi i disse dager mennesker vi vet altfor lite om til en helt uviss skjebne i Russland.

Russland, som altså en rekke ganger er dømt av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene etter å ha returnert personer til land der de står i fare for å bli torturert eller umenneskelig behandlet i.

Vi gjør det likevel, fordi den norske regjeringen selv vurderer Russland som et trygt land for flyktninger. En rekke organisasjoner har sagt klart ifra at Russland slett ikke er et trygt tredjeland å sende dem til, og ikke minst har FNs høykommissær for flyktninger nylig gjort det samme.

Men dette mener altså statsråd Sylvi Listhaug å vite noe annet og bedre om enn alle disse, til tross for at hun fortsatt ikke er i stand til å forklare hva hun bygger sitt syn på.

Flere av landets ledende jurister mener at Norge her bryter menneskerettighetene. Det kommer nemlig fram at regjeringen ikke bare har som intensjon å sende ut de som har bodd lenge i Russland.

Også de som bare har russisk visum – uten varig oppholdstillatelse – skal deporteres. Fra før vet vi at reiseruta fra Syria gjennom Storskog gikk med fly fra Beirut i Libanon til Moskva og videre med tog til Murmansk før de ankom Storskog. Til denne reisen måtte de ha et russisk visum.

Listhaug gjentok i går en rekke ganger at hun har full tillit til UDI, og da skulle man kanskje tro at hun anså utlendingsforvaltningen som troverdig kilde for Russlands behandling av flyktninger. Men nei.

Utlendingsforvaltningens eget fagorgan Landinfo viser til en rapport fra Russlands føderale migrasjonstjeneste, som forteller at av de 143,5 millioner menneskene som bor i Russland, har 816 personer flyktningstatus.

Der kommer også forklaringen på hvorfor Russland så ofte er blitt dømt for brudd på menneskerettighetene. Landet ser nemlig i stor grad bort fra forhold som borgerkrig og umenneskelige forhold når de vurderer asylsøknader.

En offisiell tabell fra Russland viser at 473 syrere søkte flyktningstatus i 2014. Én sak ble innvilget.

Overfor Klassekampen medgir Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i UDI nå at enkelte av asylsøkerne risikerer å bli torturert dersom de blir sendt tilbake til Russland.

Og det er kommet for en dag at UDI-ansatte sterkt kritiserer instruksen om ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge fra Russland.

I UDI nekter enkelte å behandle saker som rammes av regjeringens nyeste asylinnstramminger.

«Ettersom det ikke gjøres unntak for korte opphold, som for eksempel kortvarige turistvisum, vil dette i praksis si at det ikke er mulig å søke beskyttelse i Norge. Asylsøkere har heller ingen klagemulighet. Dette er klare brudd på folkeretten», skriver en av saksbehandlerne i et internt notat.

I dag melder VG at Staten taper 22 prosent av utlendingssakene i norske domstoler. Mer enn hver femte asylsøker som tar et UNE-avslag til retten, får medhold.

Norske jusstopper forklarer dette med at UNE både mangler kompetanse og behandler sakene for dårlig.

Men det er ikke derfor regjeringen også har tatt kontrollen over den tidligere uavhengige ankeinstansen UNE. Tvert imot.

Jeg er ikke uenig med de mange som mener at vi ikke kan ta imot de som ikke trenger beskyttelse nå. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

Det går an å opptre humant og med verdighet overfor de som faktisk trenger beskyttelse.

Men i kampen for å gjøre Norge kaldt for mulige asylsøkere, kastes dessverre viktige grunnverdier over bord.

Det er dette som kommer til å hefte ved Erna Solbergs regjering i framtiden. Historiebøkene kommer ikke til å klandre denne regjeringen for lav oljepris eller andre faktorer den ikke har innflytelse på.

De kommer til å stille spørsmål om hvor det ble av verdiene våre da vi ble stilt overfor den største humanitære katastrofen siden 2. verdenskrig.

I historiebøkene kommer det til å stå at vi i praksis stengte grensene våre da flyktningene risikerte livene sine for å søke trygghet. At vi i stedet skjøv ansvaret over på land som Libanon og Hellas.

Historiebøkene vil også fortelle at noen sa ifra og advarte da verdisynet deres ble utfordret så sterkt. Jeg håper vi blir mange.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse