Annonse
Tromsø er en av de få byene i Norge, og den eneste i verden nord for Polarsirkelen, som er så heldig og privilegert at de har sitt eget gamlebyområde (midt i bildet). Dette fortinnet må vi selvsagt vite å utnytte til fulle.

Kan Tromsø bli verdensledende på turisme?

Første steg i denne prosessen mener jeg må være å ansette en prosjektleder på full tid i et helt år, som får i oppdrag å utrede alle sidene ved prosjektet.

Det er sjefredaktør Helge Nitteberg som stiller dette spørsmålet i Nordlys lørdag den 25 juni i år. Mitt svar er ja, og her er mitt lille bidrag i så henseende:

Et av flere grep for å nå dette målet, vil være å utvikle byens gamlebyområde til en vakker, historisk interessant og innovativ gamleby. Slik området fremstår pr. dato, har det dessverre lite å tilby våre mange turister, eller for den saks skyld, byens egen befolkning. 

Gamlebyene, på engelsk old town, på tysk alte stadt, virker som magneter på turister, uansett hvilket land de måtte komme fra. De europeiske gamlebyene troner på toppen hva gjelder besøkstall, og vi som reiser som turister fra Norge og ut i Europa, oppsøker som oftest først og fremst gamlebyene, i de byene som er så heldige å ha en slik.

Tromsø er en av de få byene i Norge, og den eneste i verden nord for Polarsirkelen, som er så heldig og privilegert at de har sitt eget gamlebyområde. Dette fortinnet må vi selvsagt vite å utnytte til fulle.

Som kulturnasjon mener jeg vi er forpliktet til å ivareta vår historie og vår kulturarv, og i så henseende er gamlebyene helt sentrale. Slik vårt gamlebyområde fremstår i dag, kan det kanskje best karakterisere som en aldri så liten skamplett. Det er med andre ord på høy tid at alle berørte parter nå tar et krafttak for å få «skuta på rett kjøl».

Hva er det så som må til for at området rundt Skansen skal kunne utvikle seg til den gamlebyen som noen av oss tromsøværinger drømmer om, og sloss for?

La meg kort skissere følgende fem punkter:

  • Opprusting og restaurering av alle hus, gater, fortau og uteområder i området, med det formål å gjøre bydelen estetisk vakker og innbydende.
  • Utvikle et næringsliv bestående av småskala næringsvirksomhet, samt et rikt ute - og kulturliv.
  • La alle former for kunstneriske uttrykk være ledetråden i den estetiske utforminga av bydelen.
  • Sørge for en omfattende skilting, der vi med stolthet viser fram bydelens unike, rike og høyst særegne historie, der vi fremhever og viser frem våre flotte kulturminner og vår stolte kulturarv.
  • Huske på, og legge til rette for at det må bo folk i bydelen.

Etter å ha jobbet i 6 år med å promotere, framsnakke og forankre et utviklingsprosjekt i vår gamleby, mener jeg følgende må til for at prosjektet kan la seg realisere:

  • Tromsø kommune, sammen med områdets grunn og gårdeiere må sette seg i førersete, for på den måten å ta eierskap til prosjektet.
  • Første steg i denne prosessen mener jeg må være å ansette en prosjektleder på full tid i et helt år, som får i oppdrag å utrede alle sidene ved prosjektet. (Eksempelvis geografisk avgrensing, navn på bydelen, finansiering, gi de fem forannevnte punkter et reelt og konkret innhold, styringsform osv.)
  • Andre steg vil være at prosjektleders sluttrapport og anbefalinger behandles av kommunestyret og gårdeiernes representanter.
  • Tredje steg vil være å sikre en stabil og forsvarlig finansiering av utviklingsprosjektet.
  • Fjerde steg vil være igangsetting og implementering av de ulike tiltakene man mener er nødvendige, med tanke på at bydelen skal kunne fremstå som en reell gamleby.

Mitt håp, og mitt ønske er at Tromsø kommune allerede til høsten tar initiativet til forannevnte prosess.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse