Annonse
Har du ikke hoppet bukk over en særdeles viktig del av debatten her, og unnlatt å svare på noen ganske interessante spørsmål? skriver Oddvar Nygård til forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Foto: William Bugge, Forsvaret

Kan vi få utfyllende svar, forsvarsminister?

På forhånd takk!

Gode forsvarsminister, jeg har noen ubesvarte spørsmål som jeg trenger hjelp til å få svar på. Nå er jeg oppmerksom på at du har hatt litt av hvert å stelle med den siste tiden, som ikke nødvendigvis har hatt med forsvarspolitikk å gjøre. Så jeg har avventet litt med å mase på deg, men dagene gikk og det nærmet seg 17. mai, med påfølgende pinse og snart sommerferie. Men så kom du meg i forkjøpet 15. mai med et innlegg med tittelen «Baserer oss på grundige vurderinger». Der slår du med bred penn uomtvistelig fast at «Stortingets vedtak om en samling på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad». Og: «Kort oppsummert er det verken i langtidsplanarbeidet eller i konseptvalgutredningen for Evenes blitt avdekket behov for oppgradering av banesystemet på Evenes. Og banesystemet på Evenes har kapasitet som ligger godt over fremtidig planlagt aktivitet».

Dette høres jo svært beroligende ut. Men har du ikke hoppet bukk over en særdeles viktig del av debatten her, og unnlatt å svare på noen ganske interessante spørsmål? Du skrev jo et innlegg om denne problematikken, «Et styrket forsvar krever nødvendige prioriteringer», som vi publiserte i Nordnorsk Debatt 26. april. Kort tid etter fikk du et langt og detaljert svar fra Tom Bjørvik, «Forsvarsministerens svar og argumentasjon holder ikke mål», publisert hos oss 4. mai. Han gikk hardt ut og stilte følgende spørsmål: «Driver forsvarsministeren med bevisst feilinformasjon og tåkelegging, eller har han bare dårlige rådgivere»? Denne salven ble etterfulgt av en svært presis og konkret informasjon om problemene han mener nødvendigvis må oppstå på Evenes mellom militær og sivil trafikk. For oss ikke-eksperter fremstår Bjørviks detaljerte redegjørelse som svært troverdig. Han konkluderer slik: «Her tror jeg Forsvarsministeren setter ny norsk rekord i feilinformasjon».

Så følger en passasje der Bjørvik tilsynelatende fillerister din utlegning om luftvernproblematikken. Han spør: «Hva skal vi egentlig med et kostbart luftvern som ikke stopper ballistiske missiler? FD avslører i KVU-en at en luftvernparaply på Evenes ikke vil kunne stanse ballistiske missiler. Hvilke våpen tror FD da at våre potensielle fiender kommer til å bruke? Hvor lenge har FD hatt denne kunnskapen, og hvorfor har de ikke endret strategien om å samle alt på en base»? Konklusjonen som følger er slik: «Å legge alle eggene i en kurv på en liten flyplass i Ofoten er jo galskap når vi ikke er i stand til å stanse de ballistiske missilene som kommer. For den svært så kompakte flybasen Evenes vil et anslag fra fienden bli svært kostnadseffektivt. Ett ballistisk missil, og du har slått ut alle MPA-flyene og fjernet enhver mulighet for at jagerflyene skal kunne bruke basen».

Det er vanskelig å lese denne salven som annet enn ganske så hard kost mot dine uttalelser, forsvarsminister. Og slik fortsetter det, med spørsmålet om nødrullebane, om kostnadene slik de er fremstilt i KVU-en etc. etc. Jeg kan i farten ikke minnes at noen så detaljert, konkret og overbevisende har revet en ministers argumenter så til de grader i filler, som det Bjørvik her gjør. Dette ble altså publisert 4. mai. I skrivende stund viser kalenderen 16. mai. Og du har, så langt jeg kan se, ikke konkret imøtegått Bjørvik på noen av hans argumenter. Hvorfor ikke?

Kan du i hvert fall svare på følgende spørsmål:

Står du fortsatt ved det du skrev i innlegget 26. april, om at «luftvern var derfor ikke en avgjørende faktor for basevalget»?

Mener forsvarsministeren fortsatt at Norwegian og SAS sine rutefly på Evenes kan takse forbi en Hammerhead (en slags «busslomme» ved siden av rullebanen) samtidig som militære fly blir armert/desarmert?

Mener forsvarsministeren fortsatt at det vil være mulig å bygge ut en komplett MPA-base på Evenes innenfor investeringsrammen på 4,2 milliarder kroner?

Kan forsvarsministeren kommentere denne nyhetsmeldingen i Klassekampen 9. mai: «Samtidig som Stortinget diskuterer nedleggelsen av flyplassen på Andøya, jobber Forsvaret med en beredskapsplan der driften på Andøya beholdes – for å kunne ta imot allierte fly og styrker ved krig eller krise. Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra Nato i en krisesituasjon»?

På forhånd takk!

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse