Annonse
MANGLER PERSPEKTIV: Fellesnevneren for vindkraftmotstanderne er at de mangler perspektiv og dermed ikke kan vurdere konsekvenser, skriver Bjørn Blix. Bildet er fra vindparkene Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya. Foto: Marie Skongseng

Kan vi nulle oljeproduksjonen med vindkraft?

Med vindkraftmotstandernes overoptimistiske anslag og urealistiske planer må vi bygge rundt 28.000 vindturbiner i Norge for å nulle utslippene fra petroleumsvirksomheten.

Å sette pen utsikt foran klima er hodeløst i dagens situasjon.

Er motstandere av vindkraft navlebeskuende egoister? Eller usolidariske, nasjonalistiske fråtsere som gjerne skiter i andres reir? Kan de ikke telle, eller er de klimafornektere? Når de hyler at det er uakseptabelt å bygge ned noen promiller norsk natur bare fordi den globale temperaturen øker, har de verken forstått Norges rolle som energinasjon eller klimakrisen.

I vindkraftdebattn hopper de over det faktum at Norge er en fossilnasjon. At tankskip og rør frakter fossilt brennstoff i enorme mengder til utlandet nevnes ikke. Det er likevel åpenbart et problem at vårt viktigste eksportprodukt skader naturen.

Norge bidrar med 2 % av oljeforsyningen til verden og 25 % av naturgassen til Europa pluss litt utenfor. Løsningen kunne være å erstatte all norsk fossil energi med fornybar energi og eksportere den isteden. Da unngikk vi at fossilkundene bare byttet leverandør. Skal energien fra norsk sokkel erstattes med vindkraft til lands og til vanns må vi bygge over 130.000 moderne vindturbiner. Det er en størrelse som både beskriver Norges ansvar og rolle.

I regnestykket under forutsetter jeg at de utenlandske kundene våre sparer 1/3 av energibruken og den neste 1/3 produserer de selv – som fornybar selvsagt. Da gjenstår bare 1/3 på oss. Hvis vi klarer det vil Norges bidrag være at all vår forurensende energieksport er ute av markedet.

Dagens fornybare forbruk i Norge er omkring 150 TWh pr år. Som energikundene våre, kan vi også spare 1/3. Deretter erstatter vi 1/3 med bioenergi. Da har vi frigjort 100 TWh. Videre bygger vi solcelleanlegg på offentlige bygg slik at det blir 1.000 ganger mer enn i dag og frigjør ytterligere 20 TWh. Så optimaliserer vi eksisterende vannkraftverk maksimalt med både magasiner, vannveier og turbiner, og kan legge til 30 TWh.

Dermed har vi 150 TWh tilgjengelig. Likevel dekker det bare en brøkdel av energien i oljen og naturgassen verden mottar fra oss. Vi må bygge flere kraftverk for å produsere resten. Med moderne vindturbiner som hver yter 6 MW må vi i så fall ha 26.000 stykker på land og til havs i Norge. I tillegg trenger vi 2.000 vindturbiner for å produsere strøm til elektrifiseringen av den framtidige transporten innenlands.

Jeg har valgt å se bort fra at å spare 1/3 energi for en nasjon er svært krevende og antakelig politisk umulig, og at det ikke er rett fram å erstatte olje og gass med elektrisk kraft. Likedan har jeg hoppet over: - at dyrkingsarealet som kreves for 50 TWh bioenergi legger beslag på mye større arealer enn en tilsvarende vindkraftutbygging, - at å montere solkraft på eksisterende byggmasse krever kostbare tilpasninger, - at optimalisering av vannkraftverk med 30 TWh vil være dyrere og båndlegge større arealer enn tilsvarende vindkraftutbygging og: - at offshore vindkraft vil gi en utålelig høy strømpris.

Med vindkraftmotstandernes overoptimistiske anslag og urealistiske planer må vi bygge rundt 28.000 vindturbiner i Norge for å nulle utslippene fra petroleumsvirksomheten. Skal vi ta hele vårt ansvar for at naturen desimerer må vi i den virkelige verden bygge mange, mange flere. Uansett vil enhver produksjon av fornybar energi hvor som helst være positivt for klimaet. Å sette pen utsikt foran klima er hodeløst i dagens situasjon.

Om motstanderne av vindkraft er navlebeskuende egoister, usolidariske fråtsere eller klimafornektere er ikke godt å si. Gruppen er neppe enhetlig, men omfatter helt sikkert slike elementer. Fellesnevneren for vindkraftmotstanderne er at de mangler perspektiv og dermed ikke kan vurdere konsekvenser.
 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse