Annonse
Det er ingen tvil om at det er et kynisk spill om 339 skvadron og hovedbasen for forsvarets helikopter på Bardufoss som nå utspiller seg på den politiske arena, skriver Tor Nymo. Foto: Forsvaret

Kan vi stole på Arbeiderpartiet i saken om Bardufoss?

Har Ap-ledelsen det klart for seg hva som vil skje hvis det ikke blir et regjeringsskifte?

Tor Eriksen har gjennom flere gode innlegg på Facebook vist seg både uredd og tydelig når det gjelder å være sterkt kritisk til sitt eget parti, Arbeiderpartiet, etter at partiet ga regjeringen sin støtte til å legge ned Andøya flystasjon, med tap av 400 arbeidsplasser, og  å flytte 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge. Han var så klar i sine uttalelser at han betegnet Aps støtte som et svik mot landsdelen.

Undertegnede, og sikkert mange med meg, ble derfor svært overrasket når Eriksen nå på Facebook, i et smule forvirret innlegg, forsøker å bagatellisere representantforslaget fra Senterpartet, Venstre, Sv og Krf som nå er lagt frem til behandling i Stortinget. Et forslag der Stortinget ber regjeringen sikre at hovedbasen for helikopter skal være på Bardufoss med tilhørende operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold logistikk og administrasjon.

Dette forslaget går nå til Utenriks- og Forsvarskomiteen for behandling og munner ut i en innstilling som oversendes Stortinget til votering. Hvis Arbeiderpartiet gir sin støtte til forslaget så blir det flertall for det og dermed vedtatt. Hvis Ap, også denne gang sammen med regjeringspartiene Høyre og Frp stemmer i mot, så faller forslaget. Detter er altså i overenstemmelse med Stortingets praksis og forretningsorden.

Det vil i så fall bety at vedtaket fra 15. nov bli stående og effektuert. Da vedtok nemlig et flertall på stortinget med H, Frp, Ap og Krf å flytte 339 skvadron fra Bardufoss til Rygge og 334-skvadron fra Bardufoss til Bergen. Dette samtidig som hovedbasefunksjonene i 139 luftving overføres til Rygge og Bardufoss blir en avdeling under Rygge.

Dette stemte altså Arbeiderpartiet for i Stortinget til tross for massiv motstand  fra alle politiske partier i Troms med Ap i spissen. Det hører med til historien at Aps 2 representanter stemte med Ap ledelsen mot sine egne partifeller i forsvarsfylket Troms.

Eriksen sier i sitt innlegg at:” Det viser seg dessverre at representantforslag (dok 8) ofte er å regne med som et vedheng uten fundament og nødvendig tyngde osv.”. Hvor i all verden har Eriksen dette fra?

Det er ingen tvil om at det er et kynisk spill om 339 skvadron og hovedbasen for forsvarets helikopter på Bardufoss som nå utspiller seg på den politiske arena. Jeg er ikke i tvil om at Ap er i mot at hovedbasen skal være På Bardufoss. Derfor vil de stemme i mot representantforslaget når det kommer til votering i Stortinget. Hadde de stemt for forslaget, som de var for da forrige langtidsmelding ble vedtatt i 2014, så ville det skapt ro rundt fremtiden for Bardufoss flystasjon, både for forsvarets folk, deres familier, lokalmiljøet og alle de som ønsker et sterkt forsvar i landsdelen.

Arbeiderpartiets ledelse ønsker å vente på behandlingen av landmaktutredningen før de bestemmer seg for hva helikoptrene fremtid skal være. Hvorfor ikke nå? Er det noen grunn til å stole på at Aps forsvarspolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt og partiets ledelse, skal stå opp for Bardufoss på et senere tidspunkt?

Har Ap-ledelsen det klart for seg hva som vil skje hvis det ikke blir et regjeringsskifte? Jeg tror mange velgere, etter å ha erfart  Aps støtte til regjeringa når Stortinget behandlet Langtidsmeldinga, frykter at partiet har en skjule agenda og at de vil fremme et forslag om å flytte deler av 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge og 334 skvadronen fra Bardufoss til Bergen. Dette samtidig som hovedbasefunksjonene i 139 luftving overføres Rygge og Bardufoss blir en avdeling under Rygge.

Det er ennå tid for alle Aps tillitsmenn og kvinner og forsvarsvennlige velgere til å mobilisere kraftig og legge press på partiets ledelse for få en god og fornuftig løsning for Bardufoss før representantforslaget om litt tid skal opp til votering i Stortinget. Kanskje det vil være lurt å lytte til ordføreren i Målselv, Nils Foshaug, som i klartekst har sagt at han støtter forslaget og ønsker et positivt vedtak nå!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse