Annonse

Men kan vi stole på Høyre?

Fylkesrådet i Troms har invitert kommuner, organisasjoner og næringsaktører til et høringsmøte fredag der Jernbanedirektoratets (JBD) utredning om «Nord-Norgebanen» skal diskuteres. 

Rapporten fra JBD konkluderer som kjent med at ingen av de utredede traséløsningene vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomme.  Samtidig understreker Metier OEC i usikkerhetsanalysen som følger som vedlegg til rapporten at «det er en utfordring å oppdatere en tidligere utredning uten også å kunne utnytte muligheter for optimalisering av løsninger og trasé» og videre at «ved åpenbar optimalisering av løsninger og byggestrategi, og ved enkle grep i linjevalg og avklaring av endepunkt Tromsø, kan kostnadene reduseres i betydelig grad utover den reduksjon analysen viser».  Ikke overraskende sitter svært mange med et inntrykk av at rapportens negative konklusjoner er et bestillingsverk. 

Ingen byråkrat kunne vel forutsett at fremleggelse av en utredning av jernbane i Nord-Norge midt i agurktida skulle komme til å dominere nyhetsbildet uke etter uke i forkant av det kommende kommunevalget.  For mens Oslobaserte kommunikasjonsrådgivere slikket sol, tok avisa Nordlys og en mengde engasjerte og kunnskapsrike nordlendinger regien og har drevet voksenopplæring overfor skeptikerne oppildnet av en stor og ivrig heiagjeng.   Det har vært nærmest umulig ikke å følge nyhetene tett gjennom sommeruker der det normalt skjer lite og ingenting. 

Våre rikspolitikere har motstrebende måttet erkjenne at, «nei, det gikk ikke over» og den ene etter den andre kommer nå på «banen».  For selv om hele Nord-Norge samlet bare har 1 stortingsrepresentant mer enn Oslo alene, vet selvfølgelig politikerne at ingen kan bli statsminister i dette landet hvis et samlet Nord-Norge går imot.  Det er bare to år til neste stortingsvalg og en negativitetsbølge av dimensjoner nå vil ikke legge seg fram til 2021.

En meningsmåling offentliggjort i avisa VG viser at et flertall i alle landsdeler mener at det må på plass et jernbanetilbud i Nord-Norge gjør det kanskje lettere for politikere med ståsted også utenfor landsdelen å innta en annen holdning i dette spørsmålet.  For folk flest landet over synes i motsetning til beregnende politikere å se viktigheten av nasjonsbygging. 

Byråkrater i hovedstaden har gitt næringslivet, offentlige instanser og politikere som sitter på oppsigelse en frist på fjorten dager etter sommerferie og valgkamp til å gi sine høringsuttalelser i en svært komplisert sak.  For hvilke høringssvar skal man gi til en utredning som har lagt opp til f.eks. flere bruløsninger mer spektakulære enn det menneskeheten tidligere har sett og som setter verdens syv underverk i skyggen?  Nazi-Tyskland utredet altså gjennomførbare planer allerede for åtti år siden.

Nordlys kunne forleden melde at leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Helge Orten uttaler at hans parti Høyre ikke har tatt standpunkt til en Nord-Norgebane, men at partiet nå går inn for en større utredning av det samlede transportbehovet i nord, inkludert jernbane.  Ifølge Orten mener Høyre at det vil være fullt mulig å komme i gang med en slik utredning allerede til høsten. 

Jeg tror alle skjønner at det er helt urealistisk å skulle komme i gang med en slik utredning allerede i år.  Hvordan skal vi kunne stole på Høyre?

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har lettet litt på sløret denne uka, men er etter min mening stadig temmelig uklar også i dette spørsmålet.

Slik saken om Nord-Norgebanen har utviklet seg virker det lite hensiktsmessig å gi høringssvar fra Nord-Norge på JBDs rapport.  Det burde ikke være for mye forlangt at statsminister Erna Solberg (Høyre) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre stiller på et folkemøte i Tromsø før valget og forteller oss hva de egentlig mener i denne saken og i hvilken retning de vil lede Nord-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse