Annonse
Nyhetsoppslag i TV2 og Nordlys fra 2012, 2015 og 2018. "At en slik situasjon har fått pågå så lenge vitner om handlingslammelse. Kommunen bør ta konsekvensen av at den faktisk kontrollerer både Tromsø parkering og hjemmetjenesten", skriver Magnus Finnset.

Kanskje ikke så rart at Tromsø kommune sliter med å rekruttere til ledige stillinger

Det later til å være ingen fare for at kommunens skal få rykte på seg for å være en attraktiv arbeidsplass med det første.

Har Nordlys kopiert en TV2-sak om hjemmetjenesten fra fra 2012 - og lagt den ut på nytt?

Nordlys skriver 8. oktober om hjemmetjenestens vanskelige arbeidsforhold i en by med for tiden få parkeringsplasser. Det fortelles om ansatte som pådrar seg parkeringsbøter når de forsøker å gjøre jobben sin og ansatte som har lyst å gråte på jobb over hele situasjonen. Betalingskortene som er utdelt kan ikke brukes til å betale for parkering. Man skulle tro dette er en alvorlig situasjon som ville bli tatt tak i raskt.

Dessverre er det ingenting som tyder på det har skjedd, eller vil skje i nærmeste fremtid.

For nesten nøyaktig 6 år siden - 5. oktober 2012 - skrev TV2.no at “parkeringsjakten stjeler pleie- og omsorgstiden”. En forarget byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp), mente det var “helt ubegripelig” at at opptil én time av arbeidsdagen gikk med til å finne parkering. Det kunne kanskje være håp om snarlig løsning?

Spol frem til 16. mars 2015. Da kunne Nordlys fortelle om hjemmetjenestens problemer med parkering og økende mengde bøter. Skremmende likt TV2s sak fra 2012. Tre nesten likelydende saker - har noen ved et uhell publisert en gammel sak på nytt?

Dessverre. 3,5 år senere er hjemmetjenestens sørgelige arbeidsforhold fortsatt aktuelt. Det handler om en situasjon som, basert på disse tre avissakene, har stått stille i årevis. Som leder for Tromsø Parkering sier det i Nordlys’ sak fra 8. oktober i år: Parkeringsproblemene for hjemmetjenesten har vært tatt opp mange ganger, men “regler er regler”.

Parkeringsbøter må de ansatte tilsynelatende betale selv. Enhetsleder for hjemmetjenesten kan riktignok berolige med at de ansatte “som oftest” får refundert bøtene. Det skal heller ikke stå på velvilje hos Tromsø Parkering. Det er nemlig slik at “det hender” at bøter ettergis hvis enheten bruker tid på å forklare situasjonen overfor parkeringsselskapet.

Dette er bare toppen av parkometeret. Langt fra alle parkeringsplasser i Tromsø er eid av Tromsø Parkering. De ansatte får nemlig, som nevnt i innledningen, utdelt betalingskort uten chip, som dermed ikke kan brukes som betalingsmiddel for eksempel i Nerstrandas romslige kjeller.

Å utøve ens egen jobb med et stramt tidsskjema der kun 30 minutter daglig avsettes til kjøring, føles sikkert veldig motiverende når man bare “som oftest” slipper å betale 900 kroner ekstra kommunal skatt. “Det hender” jo at man kan slippe det. Hjemmetjenesten har nok et presset tidsskjema som det er.

Hvis dette er betegnende for tilstanden i avdeling for helse og omsorg spesielt og kommunen generelt, er det kanskje ikke så rart at Tromsø kommune sliter med å rekruttere til ledige stillinger. Ifølge Økonomirapport 2 2018 - for øvrig en grell situasjonsbeskrivelse av en kommuneøkonomi i fritt fall, egnet til å fremkalle mareritt i dagslys - er det for tiden 300 ledige stillinger i kommunen. 45 av disse i hjemmetjenesten.

Avdeling for helse og omsorg leder også an kommunens sykefraværsstatistikk. Med 10,2% sykefravær er avdelingen på topp i kommunen. Hvilken enhet har størst fravær? Du gjettet riktig - hjemmetjenesten. Med sine 12,4% er den helt på topp. Eller bunn - avhengig av hvordan man ser det. For å sette det tallet i perspektiv: SSB sier nå at “sesong- og influensajustert sykefravær (egen- og legemeldt) i 2. kvartal 2018” var 6,2%. Kun halvparten av hva man kan observere i hjemmetjenesten.

Hundrevis av ledige stillinger og høyt sykefravær fører til at vikarer må leies inn, som selvfølgelig koster penger. Utvilsomt et bidrag til kommunens grøsselige merforbruk, et merforbruk som har fått bred dekning i det siste.

At en slik situasjon har fått pågå så lenge vitner om handlingslammelse. Er det rart at den sliter med høyt sykefravær og manglende rekruttering til stillinger når den tilbyr arbeidsforhold som beskrives i denne saken? Dette er ikke engang såkalt “transaksjonsledelse”, det er totalt fravær av ledelse.

Det finnes likevel håp. Kommunen bruker faktisk 735.000 kroner i 2018 på “digitalisering av arbeidslister” i avdeling for helse og omsorg. Dette kan være et viktig steg på veien mot mer effektiv bruk av ressursene og forhåpentlig en bedre arbeidshverdag for de ansatte. Et kjapt google-søk avslører at i hvert fall Horten kommune har hatt suksess med et liknende prosjekt.

Videre bør kommunen ta konsekvensen av at den faktisk kontrollerer både Tromsø parkering og hjemmetjenesten. Det bør være mulig å lage en avtale som ikke genererer interntid til behandling av parkeringsbøter (i praksis flytting av penger internt i kommunen) der parkering går over tiden. Det er vel trygt å anta at det vil kunne gi mindre angst for ansatte, som kanskje kan påvirke sykefraværet?

Reglene som “sier at hjemmetjenesten ikke har mulighet til å til å knytte et banknummer opp mot en betalingsløsning“ bør også være mulig å endre på. Både private og offentlige virksomheter greier å utstede betalingskort med chip til ansatte som har utlegg i jobben. Eller hva med å bruke betaling i parkerings-appene? Det bør være mulig å gi hjemmetjenestens ansatte mulighet til å betale parkering. Teknologien er der.

I mellomtiden fortsetter utlegg til vikarer til ubesatte stillinger, utlegg til vikarer til å dekke inn sykefravær, unødig interntid til bøter, angst hos ansatte som kan pådrag seg bøter for å gjøre jobben. Det later til å være ingen fare for at kommunens skal få rykte på seg for å være en attraktiv arbeidsplass med det første.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse