Annonse
Litt diskriminering av oss her nord er antakelig ei god løsning, mener Venstre, skriver Edvin M. Eriksen etter at André Skjelstad (V) åpnet for at Finnmark og Troms kan bestå som egne fylker. Foto: Venstre

Kaosreformen

Regionreformen ble vedtatt som en tvangsreform. Allerede der burde noen klokker har ringt hos regjeringa og KrF som ville bruke overgrep for å føde et uønsket barn.

Det har ikke akkurat vært et rop om en slik reform fra befolkningen. Tvert imot. Folk flest opplever dette som et kaos-prosjekt uten mening og innhold. Samtidig stuper KrF ned mot null på meningsmålinger.

Forberedelsene til reformen og de pågående forsøk på tvangsgjennomføring av reformen har vært kaos. Statsråd Monica Mæland forsøker å tvinge og true gjennom en sammenslåing i nord med stadig økende trusler. 

Siste trussel-utspill kommer fra Venstres stortingsrepresentant Skjelstad, selve jordfaren til reformen. Han vil straffe både Troms og Finnmark gjennom å gjøre de to fylkene til kolonier styrt fra Oslo. Fordi befolkning og politikere her nord ikke skjønner vitsen med et slikt tvangsekteskap, skal folk og fylker i nord ikke tildeles de samme ansvarsoppgaver som regionene i sør får. Vi er for små og stakkarslige. Vi kan ikke klare å styre og stelle oss selv, mener lille Venstre. Litt diskriminering av oss her nord er antakelig ei god løsning, mener Venstre.

I NrK sitt Satirix-vedlegg foreslås det at Venstre må slås sammen med Høyre. Venstre er altfor små til å ta egne beslutninger. Et veldig godt forslag. Hva skal vi med Venstre når vi har Høyre?  Det er altfor kostbart å drifte to helt like partier hver for seg. Tvangssammenslåing må til om de ikke forstår sitt eget beste.

Stadig flere FrP-politikere står nå bramfritt fram og sier at de er motstandere av den reformen de selv har vedtatt å gjennomføre med tvang.

Høyre har aldri ønsket å satse på et eget fylkes- eller region-nivå.  Det sier de selv. Reformen måtte vedtas i all hast for at KrF skulle la regjeringa leve videre. Men Høyres minister vil true og tvinge igjennom en sammenslåing i nord. Hun skylder på at det er Stortinget som har bestemt. Høyre og FrP i Stortinget! Og lille Venstre og enda mindre KrF i det store tinget der sør.

Egentlig er det kun KrF – og kanskje Venstre, som har ønsket å tvinge igjennom en reform som ingen andre forstår noe av.

Det minnes om at så langt har reformen null innhold – utover geografiske sammenslåinger og eventuelle fylkesvise interne kamper om makt og myndighet. Og navn.

Nå kaster også Viken der sør seg etter Finnmark og vil ha samme løsning. Heller ikke der har de ønsket seg i et tvangsekteskap. De blir for stor.

En av landets aller fremste jurister er klar og tydelig på at vedtaket om tvangsreformen rett og slett er brudd på norsk lov.  Det er et mangelfullt utredet hastevedtak og en hestehandel mellom KrF og Høyre/FrP i regjering.

Sånn kan det gjøres - eller kan det virkelig det?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse