Annonse
Det var Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som utarbeidet og publiserte kartet som nå omtales som en gavepakke til Russlands hemmelige tjenester. Kartet viser posisjonen til forsvarsanlegg og Nato-baser. (Skjermdump fra NSMS)

Kartet som skaper jubel i Kreml

Noen mener at regjeringen må gå av. Flere snakker om en sikkerhetsskandale uten sidestykke. De mest kritiske hevder at Forsvarsdepartementet har gjort atskillig større skade enn det Arne Treholt klarte å utrette. Tidligere offiserer både i Etterretningstjenesten og i andre deler av Forsvaret uttaler at de er så bestyrtet at de knapt kan sette ord på det. Og mange mener at Norges forsvarsevne har blitt kraftig svekket.

Det handler om det detaljerte kartet over mesteparten av Forsvarets anlegg og infrastruktur på norsk jord, som ble offentliggjort 1. september. Det var Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som utarbeidet og publiserte kartet som nå omtales som en gavepakke til Russlands hemmelige tjenester. Topphemmelige forsvarsanlegg skal ha blitt kompromittert, ifølge flere krasse kritikere. Blant annet skal lokasjonen til regjeringens hemmelige krigskvartér være avslørt. En erfaren offiser uttaler at det må ha vært vill jubel på den russiske ambassaden i Norge da de oppdaget kartet NSM hadde publisert.

Forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen ser imidlertid ut til å ta hendelsen med stoisk ro. Han mener at russerne nok allerede har god oversikt. «Om fremmed etterretning har et ønske om å vite hvor vi har ting, har de en masse kilder de kan lene seg på. Jeg tror at de har et veldig godt bilde», sier Bruun-Hanssen til Aftenposten. Dette er et underlig utsagn. Hvis russerne har et så godt bilde av det norske forsvarets anlegg og installasjoner at dette kartet ikke gjør noe fra eller til, hvorfor advarer da myndighetene stadig oftere mot etterretningsaktivitet rettet mot Norge? NSM selv kom for kort tid siden med en ny risikorapport, der man advarer mot fremmed etterretningsaktivitet. Politiske, militære og økonomiske mål er særlig utsatt, ifølge NSM. Men er det nå slik at vi kan stryke «militære mål», fordi alt er kjent fra før?

Et annet element som flere trekker frem, er at det er flere enn andre staters etterretningsapparat som kan ha interesse av den informasjonen kartet gir. De mange anlegg og installasjoner som kartet offentliggjør vil også være svært nyttig informasjon for eventuelle terrorister som ønsker å angripe viktig infrastruktur og slik skape kaos og redsel i befolkningen.

Selv om forsvarssjefen beroliger, vil det nå bli et politisk etterspill. Det er nemlig Forsvarsdepartementet som har godkjent publiseringen av kartet som NSM har tegnet og publisert. Nå uttaler flere representanter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må komme til Stortinget og svare på spørsmål om det som fra flere hold nå blir omtalt som den største forsvarsskandalen i nyere tid. Det vil ikke forundre om en ny holmgang vedrørende regjeringens grep om beredskap og samfunnssikkerhet, igjen kommer til å bli en kraftig, politisk brytekamp.

Bakgrunnen for å publisere det nå famøse kartet var at man skulle informere om hvilke områder i landet som det ikke er tillatt med droneaktivitet i. Med det som bakteppe blir det nesten komisk når Forsvaret og sikkerhetsmyndighetene agerer på en måte som gjør sivile droneentusiaster til et større sikkerhetsproblem for Forsvaret enn russisk etterretning.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse