Annonse
Det er helt avgjørende at Norge opprettholder et høyt nivå på bistanden. Krisen i Afrika vil bli på et helt annet nivå enn her hjemme, skriver lederne for Plan Norge og SOS Barnebyer Norge. (Foto: Colourbox)

Katastrofale følger for Afrikas barn

Koronakrisen er her, men i Norge kommer vi oss på beina. Mange afrikanske land kommer til å knele i lang fremtid dersom koronaviruset rammer så hardt som Verdens Helsorganisasjon nå frykter.

Situasjonen i Afrika kommer til å kreve en internasjonal dugnad.

Smitteberedskapen i Norge er høy. Nye lover blir vedtatt i rekordfart og vi har god oversikt, store statlige økonomiske muskler og kan lene oss på et av verdens beste helsevesen. Foreløpig er ikke det afrikanske kontinentet like hardt rammet som Europa, men Verdens Helseorganisasjon mener koronaviruset er i ferd med å spre seg raskt i landene sør for Sahara. Et dårlig rustet helsevesen og en høy andel av fattigdom i befolkningen gjør at menneskene her er langt mer sårbare.

Halvparten av alle foreldreløse barn bor sammen med besteforeldrene sine, og disse omsorgspersonene er de mest utsatte for viruset. En annen utsatt gruppe er HIV-smittede som har dårligere immunforsvar. Omtrent 45 millioner mennesker er HIV-smitet i dag, og 60 % av disse bor i Afrika sør for Sahara.  Dette kan føre til at svært mange barn blir overlatt til seg selv, og særlig jenter er da svært sårbare for misbruk og overgrep.

 Vi er alle i samme båt  

Bistandens overordnede mål er å bidra i kampen mot global fattigdom og bistå de som lever i sårbare situasjoner. Norsk bistand har også sterk støtte i det norske folk. Selv om vi kjenner på engstelse for vår egen helse og norsk økonomi som følge av koronapandemien, er vi takknemlige for at så mange fortsatt har hjertet på rett sted. Dugnaden vi gjør nå er både lokal og global. Vi er helt avhengig av at alle bidrar med det de kan. Vi stoler derfor på at regjeringen som har sittet sammen i regjeringskonferanse i Hurdal, følger prinsippene bak FNs bærekraftsmål: vi er alle i samme båt og må dra lasset sammen. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å tenke på de millionene av barn og unge i fattige lokalsamfunn som trenger vår innsats for å opprettholde normalitet og være rustet for de helsemessige og økonomiske konsekvensene som vil følge av koronakrisen. Svært få foreldre i våre partnerland kan jobbe hjemmefra og halvparten av verden land har allerede stengt skoler. Å lære over internett er mange steder umulig. Vi må gjøre mer for å begrense denne krisen.

Skandinaviske land tar ansvar globalt

«Verden står overfor globale utfordringer som ingen enkelt stat kan løse alene».  Slik står det beskrevet i utenriksproposisjonen for 2020 fra regjeringen. Det er mer treffende, sett i koronaens lys. Situasjonen i Afrika kommer til å kreve en internasjonal dugnad. Verdensbanken sier i en rapport 20. mars at ingen afrikanske land har beredeskapen på plass. Derfor trener vi fra norsk side en raushet for å løfte alle deler av verden opp på et normalisert nivå. Statsminister Erna Solberg og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var allerede i januar ute med 36 millioner for å utarbeide en vaksine mot pandemien. Nå følger flere land med, og dette er veldig bra. Likevel vil dette ta tid. Vi trenger global handling nå. Danmark har ligget foran Norge i bekjempelsen av viruset. Nå har også danske myndigheter anmodet våre partnere om å fortelle om situasjonen på bakken, og lovet at det vil komme midler til kriserammede land til utstyr og annet innsats nå. Det er livsnødvendig.

Barneperspektiv i regjeringens arbeid

Barn er særlig utsatt når en krise som denne treffer. Usikkerheten gjør mange barn til uskyldige ofre. Det er bra at regjeringen var raskt på banen og holdt en pressekonferanse for å beroligede norske barna med at alt blir bra. Det er motstandskraft i det norske samfunnet til å håndtere en slik krise, foreløpig er spørsmålene når ikke om vi kommer oss gjennom dette.. Men verdens fattige barn trenger også støtte til å holde seg på beina og bidra til å bygge gode samfunn i fremtiden. Det er helt avgjørende at Norge opprettholder et høyt nivå på bistanden. Krisen i Afrika vil bli på et helt annet nivå enn her hjemme.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse