Annonse
Illustrasjonsfoto: Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt

Kina – stadig viktigere samarbeidspartner i arktisk forskning

Det sjette Kina – Nordiske Arktiske forskningssenteret (CNARC) samarbeidssymposium arrangeres denne uken i Tromsø, i samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, UiT Norges arktiske universitet og Fridtjof Nansens Institutt.

Tverrvitenskapelig møteplass

Det er første gang symposiet finner sted i Norge. Forskere og ledere fra seks institutter og universiteter i Sverige og på Island, og en delegasjon på mer enn 70 forskere og forskningsledere fra Kina, skal disse dagene diskutere høyaktuelle arktiske spørsmål, med særlig vekt på det tverrvitenskapelige mellom naturfag, samfunnsfag og folkerett.  

Fiskeriforvaltning – marin forurensning – klimaendringer

Symposiet dekker tre hovedtemaer:

1) fiskeriforvaltning

2) marin forurensing

3) klimaendring/bærekraft.

Under tema 1) Fiskeriforvaltning vil forvaltningsutviklingen i de nordøstatlantiske fiskerier bli diskutert, samt avtalen som skal hindre uregulerte fiskerier i det sentrale Polhavet. Her er det mye å lære av den vellykkede forvaltningen som Norge og Russland har drevet i Barentshavet i snart et halvt århundre. 2) Marin forurensning i Arktis vil ha hovedfokus på plastforurensing. Temaet får mye oppmerksomhet verden over, og effektive globale reguleringer basert på god kunnskap må til for å få bukt med problemet. Under tema 3) Klimaendring og bærekraft rettes blikket mot de endrede isforholdene i Arktis, tilgang på og forvaltning av naturressurser, og økt mulighet for trygg og bærekraftig maritim aktivitet med tilstrekkelig kapasitet for søk og redning.

Øker forståelsen for utfordringer i Arktis  

CNARC ble opprettet i 2013, og har vist seg å bli et viktig rammeverk for kontakt og samarbeid om arktiske forskningsspørsmål mellom kinesiske og nordiske forskningsinstitusjoner. I tillegg til et årlig symposium, foregår utveksling av gjesteforskere. Vår vurdering er at samarbeidet gjennom CNARC har gitt en bedre forståelse av spørsmål og utfordringer i Arktis.

Sammenheng mellom issmelting i Arktis og kulde i Kina

Det er et velutviklet forskningssamarbeid mellom Norge og Kina, og samtlige store forskningsinstitusjoner i Norge har samarbeidsavtaler med kinesiske partnere. Kineserne erkjenner utfordringene klimaendringene skaper og at de store endringene i Arktis påvirker klimaet globalt, som for eksempel sammenheng mellom issmeltingen i Arktis og kaldere vinterklima i Kina. Et konkret eksempel er ekstremvær med snø og underkjølt regn som har frosset på bakken og ødelagt infrastruktur og avlinger i Kina.

Den nordlige sjørute

Samarbeid om observasjoner og modellering av fremtidig klimautviklingen i Arktis vil være et viktig tema på konferansen. Kina er interessert i den nordlige sjørute og andre fremtidige sjøruter i et isfritt Arktis. Kineserne har et isgående forskningsfartøy («Xuelong») som har krysset Polhavet allerede og de er i byggingen av et nytt isbrytende forskningsfartøy a la vår «Kronprins Haakon».

Hvorfor skal Norge ha forskningssamarbeid med Kina?

Det er reist spørsmål om hvorfor Norge skal ha forskningssamarbeid med Kina. De politiske relasjonene mellom landene er normalisert, og flere medlemmer av regjeringen, inkludert vår statsminister, har besøkt Kina. Dette betyr at det politisk legges opp til alle typer samarbeid, også forskningssamarbeid.

Kina er et ledende land innen forskning og innovasjon og har 2800 universiteter og mange gode forskningsinstitusjoner. Videre er Kina observatør i Arktisk råd, planlegger store arktiske forskningsprosjekt (Three pole project) og er i ferd med å lage et sterkt nasjonalt arktisk forskningssamarbeid mellom 25 institusjoner. Vi ønsker fremtidig samarbeid om arktiske forskningsspørsmål slik at både problemstillinger, innhenting av data og forskningsresultater kan forstås på samme måte og brukes med kløkt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse