Annonse

Kirkedemokratiet fortjener debatt

Sokneprest Mikael Bruun kommer med et innlegg mot Åpen folkekirke i Nordlys 21. januar som trenger et motsvar. Vi vil her ikke gå inn på alt han tar opp, men kommentere de mer prinsipielle sidene ved hans innlegg.

Det er ingen i Åpen folkekirkes gruppe som har hevdet at konstitueringen av det nye bispedømmerådet i Nord-Hålogaland var i strid med regelverket. Det flere har reagert på, er at kirkevalgets klare folkelige votum til Åpen folkekirke ikke gjenspeiler seg i fordelingen av verv i bispedømmerådet. Mange har gitt uttrykk for, både overfor oss og i media, at dette er respektløst overfor et ungt kirkelig demokrati som nettopp er tenkt å skulle lytte til det folket kirken er satt til å tjene. Stemmegivningen under konstitueringen av bispedømmerådet tyder på at biskopen i Nord-Hålogaland bidro til dette. Vi legger ikke skjul på at vi ble svært overrasket, men vi tar det til etterretning.

Åpen folkekirke i Nord-Hålogaland vil bestemt avvise sokneprest Mikael Bruuns påstand om at vi i forrige periode i bispedømmerådet praktiserte ansettelse av prester i «cowboystil», som han kaller det. Åpen folkekirkes praksis i siste rådsperiode forholdt seg strengt til utlysningstekst, vurdering av søkernes formelle kompetanse og erfaring, referanser og de samlede kvalifikasjoner. Fordi kvinneandelen i vårt bispedømme bare har vært rundt 28 prosent, ønsket vi også å bidra til å øke denne - der søkerne ellers hadde like kvalifikasjoner. Vi vil hevde at spørsmål om teologisk ståsted ikke har vært med i vurderingen, slik Mikael Bruun hevder. Respekt for Den norske kirkes lover og forordninger, vedtatt av et demokratisk valgt kirkemøte, har vært et prioritert anliggende for oss. Flere ute i menighetene har gitt uttrykk for at det faktisk ble ansatt litt for mange konservative prester i vårt bispedømme i forrige rådsperiode.

Åpen folkekirke mener at alle prester må kunne samarbeide og dele gudstjenestefellesskap med andre prester i Den norske kirke - også med de som måtte ha et annet teologisk ståsted enn dem selv. Dette gjelder for eksempel spørsmål om likekjønnet vigsel, kvinnelige prester eller andre temaer det er ulike syn på i kirken. Å unndra seg slikt fellesskap, vil både kunne bryte med Likestillingsloven og bidra til kirkesplittelse. Det ønsker ikke Åpen folkekirkes tillitsvalgte å sitte rolig og se på.

Åpen folkekirke ser fram til arbeidet i bispedømmerådet i Nord-Hålogaland de neste fire årene, med utgangspunkt i den kirkepolitiske plattformen vi gikk til valg på. Samtidig håper vi å få til et konstruktivt og godt samarbeid med rådets øvrige medlemmer - til beste for kirke og folk i vårt nordligste bispedømme.

Åpen folkekirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Kai Krogh
Tove Karoline Knutsen
Siri Broch Johansen
Christel B. Eriksen

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse