Annonse
HOMOFILE: Votering på Kirkemøtet i 2014. Kirken må leve med to ulike syn på homofile i partnerskap, fastslo Kirkemøtet. Foto Knut Falch / SCANPIX

Kirkemøtene

I de første par hundre år efter Jesu død pågikk en intens og utbredt diskusjon om hans egentlige status.

Er det forresten noen rimelig tvil om hva Jesus, med sitt kjærlighets-budskap ville sagt om de homofile-lesbiskes adgang til sakramentene hvis han hadde levd i vår tid?

Kommende april skal det holdes kirkemøte, dvs valgte representanter for vår protestantiske norske kirke skal ta beslutning om forberedte saker som det tilligger kirkemøtet å bestemme om. Det ser ut som det er én sak som er særlig viktig: hvorvidt likekjønnede par skal få anledning til å bli viet av prester i kirken. 

Lenge var det diskusjon om hvorvidt homofile i det hele tatt kunne være en del av det kristne samfunn. Den diskusjonen er stilnet for mange år siden. Så oppstod diskusjonen om homofile kunne ha fast tilknytning til kirken som prest, klokker eller kirketjener, den diskusjonen er også stilnet.

Nu er det altså om homofile eller lesbiske likekjønnede par kan vies i kirken på lik linke med kvinne – mann. Det ser ut til å gå i retning av ja, men at individuelle prester kan nekte å stille opp. Men at kirken som sådan ikke kan nekte.

Man behøver ikke være mye til spåmann for å kunne forutsi at prestens reservasjonsrett vil forsvinne før det blir aktuelt for nyfødte i 2016 å gifte seg.

Den Norske Kirkes skepsis til og langsomme akseptering av homofile og lesbiske er slett ikke særegent i forhold til andre religioner eller kulturtradisjoner. Alle de store trossamfunn ser ut til å ha det på noenlunde samme måte, i sterkere eller svakere grad.

Alle vestlige profane samfunn har gjennomgått en tilsvarende langsom prosess i retning av at likekjønnet samliv og erotikk skal godtas og sees på som normalt.

Jeg vil tro at skepsisen eller rett ut sagt fiendtligheten vis a vis homofile, har å gjøre med tradisjonelt syn på ekteskapet først og fremst som en forpliktelse til samfunnet, slekten og slektens videreføring.

Dette er så fundamentalt at det er blitt sett på som guddommelig, eller som selve grunnsteinen i samfunnets utvikling. Alle de store skapelsesmytene er historier om kvinnelig og mannlig som forenes, Adam og Eva, Ask og Embla osv. Dette er forståelig. 

Det som er vanskelig å forstå, er voldsomheten i reaksjonene på avvik fra dette mønster. I tredje Mosebok, kapittel 18, vers 22 står det: «Du skal ikke ligge med en mann slik en ligger med en kvinne. Det er avskyelig».

Og videre, kapittel 20, vers 13: «De skal dø». Paulus uttrykker i sine brev til menighetene sympati for denne tankegang, uten å avsi noen eksplisitt dødsdom (brev til Romerne, kap 1, vers 27: «De må selv ta straffen»).

Kvinner ble ikke nevnt i dette henseende, hverken i Mosebøkene eller hos Paulus. Kvinnen hadde i disse miljøer så lav status at de ikke var verd å nevne.

Langsomt ble de vestlige sivilisasjoners syn på homofili endret, særlig i spesielle miljøer. Påfallende er den klassisk-greske elitens oppfatning av homofili som noe opphøyet, direkte sammenhengende med evnen til kulturutvikling og kulturuttrykk.

Også i vår tid er det påfallende hvor mange av de virkelig store kulturpersonlighetene, særlig innenfor litteraturen som har vært homofile, mer eller mindre åpent. Her det fritt frem å spekulere om årsak. 

Det står flere andre kraftige erklæringer i det som vi kaller gammeltestamentet. Tredje Mosebok igjen: «Når en mann ligger med en kvinne som har menstruasjon …, skal begge utstøtes av sitt folk».

Femte Mosebok: «Når en mann treffer en ung jente i byen, en jomfru som er lovet bort til en annen mann, og han ligger med henne, da skal begge dø.»

Videre: «Hvis en mann finner at den han giftet seg med, ikke var jomfru, da skal hun steines i hjel»: Det ville ikke vært mange levende voksne gifte kvinner i Norge hvis dette ble efterlevet!

En annen tid, sier vi. Men det leses høyt fra Gammeltestamentet hver søndag i kirken, og hver dag av de som følger den verdensomspennende «Bibelleseplan», norsk versjon Verbum forlag.

Men der står aldri sånt som er sitert ovenfor. Hvorfor? Hva er det da som gjelds av det som står der? Kirkemøtet i april kunne jo f. eks redegjøre for hvorfor påbudene ovenfor ikke er gyldige lenger.

Hvem er det som har myndighet til å gjøre sånne inngrep i den bibelske overføring. Kunne f. eks det norske Kirkemøtet april 2016 annulere hele gammeltestamentet? 

Det har jo nemlig ikke manglet beslutningskraft i kirkemøtene opp gjennom tidene. I de første par hundre år efter Jesu død pågikk en intens og utbredt diskusjon om hans egentlige status.

Var han bare ånd? Bare menneske, riktignok gudsinspirert og skapelsens ypperste produkt, men likevel bare menneske? Eller noe midt i mellom?

Kirkemøtet i Nikea i året 325, med 300 geistlige tilstede, direkte overvåket av den romerske keiser, avgjorde med stort flertall at mellomtingen skulle være gjeldende. Vedtak i allmannamøtet, med muligheten for senere kompromisser og gunstige tolkninger. Og at de som mente noe annet skulle utstøtes og forfølges.

Og sånn har det vært siden. (De som mente han var et Gudsforbundet menneske, arianerne, overlevde i små samfunn i noen hundre år, særlig blant germanske folkeslag. De som mener han er bare ånd er blitt igjen i form av store og små minoriteter helt opp til vår tid, f.eks som Jehovas Vitner).

Vi forstår ikke alt dette vi som har stor respekt for Bibelen, ser på gammeltestamentet først og fremst som litteratur (innimellom fabelaktig!) – og på Jesus som Vestens store, levende ideal, som bragte inn i religionen det guddommelige i hvert menneske, og det menneskelige i forestillingen om Gud. 

Er det forresten noen rimelig tvil om hva Jesus, med sitt kjærlighets-budskap ville sagt om de homofile-lesbiskes adgang til sakramentene hvis han hadde levd i vår tid? 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse