Annonse

Kirken-mer enn en brannstasjon i Nord Hålogaland?

De fleste kirkemedlemmer tenker at kirkevalget får de de fromme, kirkeaktive ta seg av. Det er trist, for også denne gang er det mye som står på spill.

Det kirkelige demokratiet i dag er nærmest å regne som en vits. Få stemmer ved kirkevalget. Det er nærmest en ikke-sak for de fleste medlemmer selv om kirkerådet har sendt ut informasjon til kirkens medlemmer om valget. På mange måter kan kirken sammenlignes med en brannstasjon. Medlemmene forventer at kirken skal rykke ut når de trenger den!

De fleste kirkemedlemmer tenker at kirkevalget får de de fromme, kirkeaktive ta seg av. Det er trist, for også denne gang er det mye som står på spill. De som ønsker å være med på å fornye kirken, har mulighet til å gjøre det ved dette valget! For med den engstelse og forsiktighet som preger mange folkevalgte råd viser med all tydelighet at kirken kan gå med ryggen inn i fremtiden.

Menigheten er det viktigste i kirkens liv. Men den lokale menighet er ofte fjern fra vår hverdag. Det må være naturlig at lokalmenighetene er en del i nærmiljøet og engasjerer seg i lokalt. Menighetsrådene må stå fritt i sitt arbeid. Og de bør ha ulik profil. For det er viktig å lytte til medlemmene lokalt. Alle menigheter behøver ikke å gjøre alt på samme måte. Men de må ha tapt sitt hjerte til evangeliet. Har de det, vil menighetslivet være preget av mangfold og engasjere ikke bare enkelte medlemmer, men nesten hele lokalmiljøet.

Ved valget er det 3 lister til bispedømmerådet i Nord Hålogaland. Vi skal være ærlige (det skader ikke å være det av og til) De aller færreste i Troms og Finnmark vet ikke hva kandidatene står for. Alle ønsker sikkert en kirke med åpne dører hvor det ikke trengs noen vandelsattest for å komme inn. Biskop Olav oppfordrer medlemmer til å stemme. Det gjør også jeg. Jeg er redd for at valgdeltagelsen blir lav i år. Det er ingen kampsaker. Vigsel av likekjønnede par har kommet for å bli. Om 4 år håper jeg at alle listene har et program så velgerne kan vite hva de stemmer på!

Ved dette kirkevalget håper jeg at alle som ønsker endringer i kirken, vil stemme på Åpen folkekirke så kirken ikke går med ryggen inn i fremtiden. Vi trenger folkevalgte i kirken med nærhet til grasrota som ønsker å fornye kirken og ta den inn i en ny tid

Men det viktigste er at du stemmer. For kirken er også din! Og den er noe langt mer enn en brannstasjon!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse