Annonse
BLI KJENT MED BEDRIFTENE: Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene og bidra til at verdiene blir realisert i ditt lokalsamfunn, skriver Baik.

Kjære alle folkevalgte; –det er nå jobben begynner!

Mandag fikk vi nye folkevalgte. En av de viktigste oppgavene til våre folkevalgte er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles. Det er nå jobben begynner.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake.

Årets valgkamp har i liten grad handlet om jobbskaping og bedriftenes vilkår. Konjunkturbarometer for Nord-Norge viser at bedriftene har store investeringsplaner. Det er planlagt investeringer for 742 milliarder kroner i landsdelen de neste åtte årene. Men bedriftene og verdiskapingen kommer ikke av seg selv. Noen må tørre å satse kapital og ofte med høy risiko. I tillegg står man på gjennom flerfoldige arbeidstimer. Bedriftene og kommunene er gjensidig avhengige av hverandre. Vi trenger ja-kommuner som gjør det enkelt for bedriftene å etablere seg og sikre at de får tak i den kompetansen som trengs for å utvikle seg og vokse. Infrastrukturen må også utformes slik at bedriftene enkelt får fraktet varene sine til og fra markedet. Alt dette er helt avgjørende for at bedriftene skal kunne skape arbeidsplasser til kommunes innbyggere og verdier som kan gis tilbake til storsamfunnet.

NHO Arktis gjennomførte i 2019 en medlemsundersøkelse der vi ba bedriftene i Troms, Finnmark og på Svalbard fortelle oss hvilke politiske prioriteringer de mener er aller viktigst ved årets kommune- og fylkestingsvalg. På bedriftenes prioriteringsliste gikk kommunenes rolle som tilrettelegger for næringslivet til topps, foran infrastruktur/samferdsel og tilgang på arbeidskraft/kompetanse.  Det er tre konkrete tema der vi ønsker at politikerne engasjerer seg nå som de er valgt.

Næringsaktive kommuner vinner

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake. NHOs Kommune-NM 2019 viser dette med all tydelighet; i kommuner med høy andel private sysselsatte er det høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og mer kjøpekraft, samtidig som både sykefraværet og uføreandelen er lavere.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunene best mulig skal legge til rette for bedriftene, men medlemsundersøkelsen viste at hele 85 prosent av bedriftene mente at måten kommunepolitikerne styrer kommunene på spiller en meget- eller ganske viktig rolle for deres bedrift. Ifølge undersøkelsen er det aller viktigste kommepolitikerne kan gjøre for næringslivet er å gi bedriftene tilgang til tomter og arealer som er regulert for næringsformål. 

Kompetanse

Hele 66 prosent av NHO Arktis medlemsbedrifter rapporterte i fjor at de har et udekket kompetansebehov. 4 av 10 bedrifter forteller at de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av dette. Like mange har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har måttet redusere virksomheten fordi de ikke har folk som kan gjøre jobben. Dette viser hvor alvorlig utfordringen er, nå må vi jobbe sammen for å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft og sørge for at vår ungdom fullfører videregående og søker jobb i våre bedrifter.

Infrastruktur

I den samme undersøkelsen svarte hele 60 prosent av bedriftene at dagens samferdselsløsninger legger begrensninger for deres virksomhet. Og da vi ba de prioritere hva de ønsker å bruke samferdselsmidlene på, var svaret entydig: Utbygging av veier, bruer og tuneller toppet listen, tett fulgt av bedre flytilbud til og i det nye storfylket.

Ordførerløftet; seks konkrete innspill

I årets valgkamp har NHO utfordret ordførerkandidater over hele landet til å signere et løfte om hvordan de vil legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløfte har begeistret og engasjert ordførerkandidater i Troms og Finnmark på tvers av partiene, og det lover godt at mange har signert på følgende punkter:

  1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger
  2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne
  3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommune avgifter for bedrifter
  4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
  6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser 

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillitt i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene og bidra til at verdiene blir realisert i ditt lokalsamfunn. For alt starter lokalt. Alle verdier skapes lokalt.

NHO Arktis håper at diskusjonene i landets kommunestyrer og fylkesting de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene i nord kan skape flere arbeidsplasser. NHO Arktis har tidligere utfordret politikerne om hvordan de skal legge til rette for 30.000 arbeidsplasser i næringslivet innen 2030. Det er en utfordring som nå går til dere politikere som er blitt valgt inn i kommunestyrer og fylkesting. For husk; det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Lykke til!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse