Annonse
I krig er det kun en ting det handler om for en flybase, nemlig å under enhver omstendighet kunne opprettholde operativ drift, dvs kunne bistå fly med mulighet for take off og landing. På Andøya er mulighetene fantastiske for å stadig etablere nye operative flystriper selv etter nedslag fra fienden. Andøymyra er enorm og landskapet er stort sett åpent og flatt. Allerede idag ligger bilveiene på øya klare til å ta ned jagerfly i trøbbel, de er så rette og flate at man som bilist lett kan sovne av, skriver Bjørn Frølandshagen. Foto: Forsvaret

Enten har Ap-lederne ikke satt seg inn i saken, eller så lyver de sine velgere og det norske folk rett i trynet. Begge deler vitner om vemmelig maktarroganse.

Kjære Arbeiderpartiet, arbeidernes parti, folkets parti, et parti vi har mye å takke for at vi lever i et så trygt og godt land som vi gjør idag, i Norge, et sosialdemokratiets vugge.

Det ryktes om hemmelige avtaler, mellom Ap regjeringen og Bjørnen i øst, da delelinjen i Barentshavet ble avklart. Når argumentasjonen til Ap vedrørende Andøya nedleggelse ikke henger på greip, så får jo slike rykter vann på mølla. Skal forsvaret av Norge nordafor polarsirkelen (eller der omkring) nedskaleres etter avtale med Russland?

Man skulle kanskje tro når det kom til forsvarspolitikk at Arbeiderpartiet skilte seg fra de elitistiske partiene, de borgerliges partier? Man kunne anta at Ap skilte seg noe fra partiene med hovedtyngden i sentrale urbane strøk. Man skulle tro at det var arbeiderpartiet som stilte med en slagord om at de ville forsvare hele landet, og ikke ga denne gavepakken til “Bondepartiet”.

Men Arbeiderpartiet er i endring. Kanskje vurderer de at de må velge? En ny arbeiderklasse vokser nemlig frem i sentrale strøk: innvandrerne. Innvandrerne vet å verdsette en sterk arbeiderbevegelse så her er det stemmer å sanke. Klarer Ap og gape over både denne gruppen og samtidig de tradisjonelle velgerne i distriktsnorge? Hva skjer med arbeiderklassen i distriktene; hjørnesteinsbedrifter avvikles fortløpende i bygd etter bygd. Enn fiskere, skogbrukere og bønder, er de blivende Ap velgere eller vil de stemme Senterpartiet likevel? Og Nav-klientene, butikkansatte, og de med jobb i tertiærnæringer, ja disse stemmer jo gjerne Blått eller populistisk? Kanskje vurderer nå Arbeiderpartiets ledere at kampen er tapt, at den tid da Ap hadde flertallsregjering alene, den tiden da Ap var distriktenes parti, grasrotas parti, den tid er over. Når Ap nå endelig går for nedleggelse av Nord Norges desidert største og mest kapable militære flystasjon så har de hvert fall ettertrykkelig bevist at et forsvar av hele landet er ikke en prioritet.

Det ryktes om hemmelige avtaler, mellom Ap regjeringen og Bjørnen i øst, da delelinjen i Barentshavet ble avklart. Når argumentasjonen til Ap vedrørende Andøya nedleggelse ikke henger på greip, så får jo slike rykter vann på mølla. Skal forsvaret av Norge nordafor polarsirkelen (eller der omkring) nedskaleres etter avtale med Russland? La meg i så fall minne om Chamberlains ord: peace in our time. Putin er ikke Hitler men han er minst like slu.

Andøya ble bygget tidlig i den kalde krigen som del av NATOs forsvar mot øst. Flystasjonen ble bygget med god hjelp fra amerikanerne og skulle være NATOs spydspiss i nord. Trusselen var atomkrig, så Andøya flystasjon ble bygget for å kunne driftes også etter nedslag av nukleære missiler. NATOs militære fagfolk, som nylig hadde praktisert “varm krig” og høstet erfaringer ifra WW2, plukket ut “Andøymyra” som det optimale stedet å legge NATOs spydspiss i nord på. La meg kort presisere; I krig er det kun en ting det handler om for en flybase, nemlig å under enhver omstendighet kunne opprettholde operativ drift, dvs kunne bistå fly med mulighet for take off og landing. På Andøya er mulighetene fantastiske for å stadig etablere nye operative flystriper selv etter nedslag fra fienden. Andøymyra er enorm og landskapet er stort sett åpent og flatt. Allerede idag ligger bilveiene på øya klare til å ta ned jagerfly i trøbbel, de er så rette og flate at man som bilist lett kan sovne av.

Ap sier beslutning om nedleggelse av Andøya flystasjon har to hovedbegrunnelser. To flyplasser er billigere enn en, javel, da ligger den flyplassen klar på Andøya, fullskala jagerfly-flystasjon etter høy kaldkrig-NATO-standard, sheltere under bakken osv. Evenes har bedre luftvern. Javel, hevder Arbeiderpartiets politikerene at en flystasjon under den kalde krigen mot Sovjet ikke trengte luftvern, eller hevder de at NATOs militære beslutningstakere dengang, med fersk krigserfaring fra WW2, forsømte luftvernbehovet? Eller stemmer det at luftvern uansett er en falsk trygghet, siden lynkrig i form av en storm av langdistanse raketter fra øst likevel vil trenge gjennom luftvernsystemene og/eller knuse en flystasjon før luftvernstillinger er klare til motsvar? Blir ikke da det neste forsvarstrekket av en hovedbase i nord desto viktigere; nemlig evnen til å gjennopprette operativ flystripe raskest mulig, slik det er mulig på Andøymyra?

Mens politikerne driver med politikk, dvs de blå innfører New Public Management over hele fjøla, og Ap pusser skjorteknappene og produsere farbar retorikk som kan ivareta prestisjen, så redder de fagmilitære, med NATOs hjelp, stumpene av rikets sikkerhet. Andøya flystasjon skal likevel bestå, fordi vi som NATO land er så priviligerte at NATO vil sende oss militær støtte ved militær konfrontasjon med annet land, og da må vi ha en duganes flystasjon å ta imot denne støtten på. Andøya flystasjon er så utmerket som NATOs spydspiss i nord at Norge nektes simpelten å legge stasjonen helt ned.

Hva slags scenario skal vi se for oss når vi simulerer i våre hoder et angrep fra Putin? Vil han gjøre fullskala invasjon og sørge for maktovertakelse i sørøst? Nei, det vil uungåelig bety startskuddet på 3. verdenskrig, da hverken USA eller Europa kan stå og se på noe slikt. Putin er narsisist og vil neppe ønske å ende sine dager som keiser av Russland i et nukleært blodbad. 

Et mer typisk taktisk angrep fra Putin ville være å invadere Svalbard, eller stakkars griskrente Finnmark og Nord Troms, og så etablere en stillingskrig og propagandakrig med forsøk på å holde status quo derfra. Han ville elske å ha initiativet og utfordre vesten slik, for å se om Norge og NATO likevel er villige til å ofre disse utkantstrøkene for å unngå WW3. I et slikt scenario ligger et forlatt Andøya med kun bevart en vedlikeholdt infrastruktur, svært sårbart til lengst ut i havet. Russerne ville nok mer enn gjerne stjålet NATOs spydspiss imot nord rett foran øynene på NATO og siden brukt denne som en svært farlig base for luftkrigføring sørover. For blant annet plyndring av Evenes. Og for forsvar av den invaderte landsdelen imot angrep ifra vest. Når Andøya flystasjon skal ivaretas som beredskapsbase fremover, og ikke jevnes med jorden, så vil dette koste betydelig i form av sikring for å unngå å gjøre stasjonen for fristende og utsatt som krigsbytte for bjørnen i øst.

Så med etablering av ny flystasjon på Evenes, så ser det nå likevel uungåelig ut til at det er nettopp to (2!) flystasjoner vi får som begge må driftes. Hva oppnår Ap med denne beslutningen?

  • 1. Å påføre et banesår på et lokalsamfunn som har ofret så mye for Norge siste 70år.
  • 2. Fragmentering av det eneste kompetansemiljøet vi har på drifting av MPA tjenesten. (For faktisk akkurat som luftambulansepilotene er mannskapet på 333skvadron laget av kjøtt og blod, med familier og det hele.)
  • 3. Og det oppnås et enormt sløseri med skattepenger, uten hevet forsvarsevne. 

Som vanlig når politikerne strever med å få nedlagt Andøya så har de med riksmedias hjelp etablert en sannhet om at kampen står mellom lokalsamfunnets intresser og de beste prioriteringer for landets forsvar.  Men hvem lar seg lure og tror at 4900 innbyggere finner Andøya så idyllisk at de aldri i livet kunne tenke seg å flytte derfra? Vi som har bodd på øya vet at vi snakker om en en forblåst utpost 12 mil fra neste folkelighet som sågar er konsekvent innhyllet i iskald ishavsskodde de få gangene meterolygan melder fint sommervær. Hav på alle kanter men knapt mulighet for hverken småbåtliv, bading eller fritidsfiske. Jeg vil hevde at dersom andøyværingene, mannskapet på 333 skvadron, ble gitt god fagmilitær begrunnelse for flytting, så ville de gjort nok et offer for rikets sikkerhet. 

Det som oppleves som APs største svik, er at partieliten i Oslo med denne beslutningen har avviklet forsvarsevnen til Nord Norge og videre ikke forklarer seg med faglig argumentasjon, men isteden bare produserer klisjeer og retoriske floskler. Enten har partiledelsen ikke satt seg inn i saken, eller så lyver de sine velgere og det norske folk rett i trynet, begge tilfeller vitner om vemmelig maktarroganse.
Hvem hadde trodd at forsvarspolitikk, i en sak som er hevdet å bare handle om lokale distriktspolitiske interesser, skulle sørge for Arbeiderpartiets endelige farvel med grasrota i distriktene, og starten på en tidsalder der Ap vil være et lite særinteresseparti for den urbane underklassen? Søknaden om å ta ut endelig separasjon er herved tatt ut. Kondolerer!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse