Kjære Erna

Hjort i nytt brev til Erna: Jeg takker for ditt brev til meg påfølgende dag. Men jeg må være ærlig å si at jeg ikke er fornøyd. Du har ikke svart på mitt spørsmål.

Omstendigheter som gjør at jeg som nordmann og jurist blir dypt skamfull. Omstendigheter som bryter med grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og forutsetningene for at Norge skal kunne kalle seg en rettsstat.

Kjære Erna.                                        

På min siste dag som ordfører i Tromsø skrev jeg brev til deg. I brevet beskrev jeg omstendighetene rundt utlendingsmyndighetenes utsendelse av Chuksonyedika Agbakwue - Chuks fra Norge.

Omstendigheter som gjør at jeg som nordmann og jurist blir dypt skamfull. Omstendigheter som bryter med grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og forutsetningene for at Norge skal kunne kalle seg en rettsstat.

Min oppfordring til deg var følgende:

«Jeg vil be deg som statsminister om å engasjere deg i PUs saksbehandlingsrutiner. Dette handler ikke om en enkeltsak. Jeg er sikker på at andre innvandrere som ikke har det samme støtteapparat og den samme offentlige oppmerksomhet som Chuks, underkastes tilsvarende behandling eller verre».

Jeg takker for ditt brev til meg påfølgende dag. Men jeg må være ærlig å si at jeg ikke er fornøyd. Du har ikke svart på mitt spørsmål.

Jeg har forståelse for at spørsmål om enkeltsaker og håndteringen av konkrete utvisningssaker må besvares av utlendingsmyndighetene. Men mitt spørsmål handlet om systemet.

«Vår oppgave er å sørge for et godt regelverk som igjen gir riktige avgjørelser», sier du. Jeg kunne ikke være mer enig. Jeg mener vi svikter også denne oppgave når vi sender en pappa til to barn på henholdsvis 2 og 10 år ut av landet, men jeg lar det ligge.

Vår oppgave er imidlertid også å gjøre noe med systemet når vi blir gjort oppmerksomme på systematiske overtramp i forvaltningens myndighetsutøvelse med hensyn til grunnleggende forhold som menneskerettigheter og rettssikkerhet.

Siden jeg skrev mitt brev for 5 dager siden, har det haglet inn med henvendelser på telefon, sms, mail og i sosiale medier. «Det du beskriver er en blåkopi av hvordan utlendingsmyndighetene opptrådte i vår sak», er gjennomgangstonen.

Under dekke av mantraet “Disse menneskene oppholder seg ulovlig i Norge”, velger utlendingsmyndighetene å behandle dem umenneskelig. De velger å sette til side de grunnleggende demokratiske prinsipper vi feiret 200-årsjubileum for i Norge i fjor.

Det er et mønster, og vi har ansvar for å gjøre noe med det. Jeg har fått henvendelse fra stortingspolitikere som vil ta det opp i Stortinget. Jeg har fått melding fra tidligere justisministre med budskap om at mange har gjort oppmerksom på denne praksis, men at ingen til nå har maktet å gjøre noe med det.

Den myndighetsmisbruk som finner sted har vokst frem over langt mer enn de 2 år du har vært statsminister. Men nå er det din vakt. Du har som statsminister muligheten til å gjøre en forskjell.  Jeg ber deg gripe den muligheten og gjennomføre en systemrevisjon. Det er sårt tiltrengt. Det handler både om å behandle mennesker menneskelig, og å gjenopprette tilliten til systemet.

Tromsø, 20. oktober 2015

Men vennlig hilsen

Jens Johan Hjort

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse