Annonse
Lukkede og flytende anlegg er i dag kommet lengre enn forskningsstadiet. Det drives i dag slike anlegg kommersielt med stor suksess langs kysten, der laksen trives, vokser og er sykdomsfrie. Hørt om Akvafuture ? skriver Miljøvernforbundets Ørjan Holm til fiskeriministeren. Bildet viser et av Akvafutures anlegg. Foto: Akvafuture

Kjære fiskeriminister, Tromsø kommune har sagt klart ifra - kystens miljøsvin må skjerpe seg!

Kystens miljøsvin må skjerpe seg!

Norges Miljøvernforbund (NMF) ser at Fiskeriministeren har fått med seg diskusjonen rundt oppdrettsnæringens tilstedeværelse langs kysten. Oppdrettsnæringen har siden 1980-tallet vokst seg stor. Så stor at den truer vill-laksen, kystfiskeriene og friluftslivet langs kysten. Man hører ofte at næringen er strengt regulert og at oppdrettsanleggenes plassering er i tråd med interkommunale kystsoneplaner, også kalt oppdrettsplaner. NMF fulgte hele planprosessen i Troms for noen år siden. Folkemøtene, som ble arrangert av Fylkeskommunen, rundt omkring i fylket kunne heller vært kalt «halleluja-møter for oppdrettsnæringen». Svært lite motstandere mot oppdrettsnæringens «erobring» av kysten fikk komme til orde. I dag har vi bl.a etablerte oppdrettsanlegg i direkte konflikt med kystfiskere.

Et oppdrettsanlegg forurenser kystmiljøet betydelig. Utslipp av organisk avfall tilsvarende 70 000 -90 kgs griser eller kloakkutslippet fra hele Tromsøs befolkning.

Ja, næringen forurenser og utslippet sprees. Forurensningen fortrenger fisken og kystfiskerne. Hva med den øvrige faunaen langs kysten? Vill-fisk, som leveres på fiskemottak, er ikke ønskelig. Vill-fisk full av laksefor ansees ikke som menneskemat. Lakselusa er i dag et problem for oppdretts-næringa. Med så store konsentrasjoner med fisk, er dette nesten ikke til å unngå. Når oppdretter velger å bruke åpne merder er de problemer og tap Deres problem. Hva med fiskehelsen til laks med store åpne sår forårsaket av lakselus? Behandler man et anlegg mot lakselus, ender det gjerne med at hele fjordsystemet behandles. Man dreper ned skalldyr som er mye av næringsgrunnlaget for øvrig liv i fjordsystemet. Rekefelt blir ødelagte. NMF har jobbet i mange år for at oppdrettsfisken skal inn i lukkede flytende anlegg. Selv om man skulle tru at oppdrettsnæringen så seg tjent med sykdomsfrie oppdrettsanlegg, så virker ikke det slik. Lukkede og flytende anlegg er i dag kommet lengre enn forskningsstadiet. Det drives i dag slike anlegg kommersielt med stor suksess langs kysten, der laksen trives, vokser og er sykdomsfrie. Hørt om Akvafuture?

Kjære fiskeriminister! Tromsø kommune har nå klart sagt ifra hva de mener om oppdrettsnæringens forurensing. Kommunen har myndighet til å stille krav om utslippsfrie oppdrettsanlegg, ikke nødvendigvis teknologi. Skal næringen fortsette sin ferd inn i fremtiden som den eneste som ikke påkreves rensekrav? Kystens miljøsvin må skjerpe seg!

Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund
Ørjan Holm

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse