Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide var tilstede da etteretningssjefen fortalte om trusselbildet for 2015. Nå ber artikkelforfatteren ministeren om å legge ned sitt fagmiliætre råd. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kjære forsvarsminister

Legg ned ditt fagmilitære råd.

Hvilket forsvar får vi så som følge av disse langtidsplanene? Jeg betviler sterkt at forsvarsevnen av landet vårt blir styrket som følge av disse ”langtidsplanene”. Derimot er jeg ikke i tvil om at de blir svekket.

«Hvert år» hører og leser en om såkalte lekkasjer omkring langtidsplanen for forsvaret av Norge. Nå skal jeg langt ifra utgi meg som noen ekspert på feltet, men jeg undres likevel; Hvor lenge varer egentlig langtidsplanene for forsvaret og hva gjør de for å styrke forsvaret? 

For å ta det første først; Når en hvert eneste år hører om disse lekkasjene og alt som skal legges ned eller bygges opp blir jeg matt. Hvor langt tidsperspektiv har egentlig disse personene som sitter og gir forsvarsministeren råd? Med skiftende forsvarssjefer i spissen legger de ned og bygger opp i et tempo som er ikke mindre enn imponerende. Med negativt fortegn. En skulle nesten tro at forsvarsbevilgningene skulle gå til forsvar av landet vårt. Ikke brukes på stadige utredninger om hvor styrkebehovet i landet vårt er størst. Alt etter hva USA og Russland måtte finne på. Alt i sin iver etter å være størst og best i verden. Eller rettere sagt størst og styggest i verden. Og mens de driver med sitt idiotiske spill, sitter forsvarssjefene der og flytter sine militære avdelinger hit og dit. Mens forsvarsministrene følger opp. Stadig travlere med å forsvare? landet vårt. Og bruke opp budsjettet slik at de kan be om mer penger neste år. Det er visst bestemt at langtidsplanene for Forsvaret ikke skal vare mer enn maks to år. Det må jo vi vanlige, uforstandige, dødelige forstå. 

Hvilket forsvar får vi så som følge av disse langtidsplanene? Jeg betviler sterkt at forsvarsevnen av landet vårt blir styrket som følge av disse ”langtidsplanene”. Derimot er jeg ikke i tvil om at de blir svekket. Forsvarsevnen vår er avhengige av de menneskene som skal forsvare oss. Verken mer eller mindre. Nå har selvfølgelig utstyr og plassering også en betydning, men det er først og fremst menneskene som skal betjene utstyret og hvor det er plassert som er utslagsgivende. Denne faktoren, som jo er den viktigste for å få et optimalt forsvar, er sjeldent og aldri med i regnestykket til skiftende forsvarssjefer. Den gir ikke bedre stillinger, høyere lønn, mer prestisje eller høyere grad på uniformen. Tvert imot er de en pest og en plage for forsvarssjefen. For alle må jo forstå at protesterende lokalsamfunn, utslitte og demotiverte ansatte, kritisk presse og andre unødvendige elementer virker forstyrrende på forsvarssjefen når han skal skrive sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Det er jo ikke hans skyld at ansatte bor der de bor, at sjefene før han ikke forsto seg på forsvar, at landet vårt er så langt osv.  

Kjære forsvarsminister!

Vi trenger ikke forsvarssjefer som ikke tar hensyn til Forsvarets viktigste ressurs: Nemlig menneskene som skal varsle oss og forsvare oss. Det er disse som er de viktigste i et godt forsvar! Ikke all verdens utredninger i en langtidsplan som forandrer seg hele tiden. En stadig forandring som svekker vår forsvarsevne fordi menneskene som blir berørte, og deres familie og omgivelser, aldri får ro til å skape seg en fremtid. En fremtid i visshet om at Forsvaret ser på dem som en ressurs. Og ikke som en kasteball som de kan behandle og flytte på alt etter som.

Kjære forsvarsminister!

Legg ned ditt fagmilitære råd. Lytt heller til de ansatte som kjenner på usikkerheten dere skaper hver eneste dag. For hvordan skal de kunne konsentrere seg om å forsvare landet når de ikke vet hvor de skal forsvare det i morgen? Eller hvordan fremtiden for seg og sine vil bli?

Kjære forsvarsminister!

Vårt land er langt og kronglete. Landet vårt er ikke bare området rundt hovedstaden. Det er heller ikke bare der verdiene skapes. Snarere tvert imot. Det er der det skapes minst verdier. Så hvorfor skal vi ikke ha et forsvar der rikdommene våre skapes? Nemlig i distriktene. Forklar meg det om du kan.

Kjære forsvarsminister! 

Jeg skulle ønske du og forsvarssjefen personlig måtte møte og forklare hver enkelt familie som dere skalter og valter med hvorfor de ikke kan ha en forutsigbar fremtid. En fremtid som kan planlegges i mer enn ett til to år av gangen. Kanskje dere da ville forstå mer av den ”idiotien” dere driver på med? Eller er mennesker bare tall for dere? Tall som kan viskes ut og flyttes eller ha i mente i deres regnestykke? Et regnestykke som aldri vil gi et godt, forutsigbart og forsvarlig forsvar så lenge tallene hele tiden forandres.

Kjære forsvarsminister!

Jeg skal avslutte nå. Men om du og dine rådgivere, med forsvarssjefen(e) i spissen, har utviklet den minste lille evne til å føle empati og tenke fornuft så sier dere stopp! Stopp til alle nye utredninger som ikke styrker vårt lille forsvar, men som svekker det. Svekker det gjennom umenneskelig press på menneskene som skal forsvare oss og deres familier og omgivelser. 

Kjære forsvarsminister!

Jeg ber deg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse