Annonse
Medlemmer i tromsø ungdomsråd. Øverste rad f.h: Ask Jespersen, Oda Mathilde Westermann, Lavrans Lockertsen, Lotte Vik, Sebastian Fykse, Tora Nordgård. Nedre rad f.h: Palina Larsen, Sebastian Reinnøk Klaussen Leithe, Pernille Traasdahl, Ådne Solheim, Kajsa Eriksen Strøm. Ikke tilstede: Aimy Soheila Heggelund, SIlja Karlsen.

Kjære lærere - her får dere fem tips til best mulig hjemmeundervisning

Kjære lærere! Tusen takk for den innsatsen dere har lagt inn for at vi elever har fått best mulig oppfølging og undervisning i denne utfordrende tiden. Uten dere hadde våre fremtidige skoleår blitt vanskelige og eksamener uovervinnelige. Deres jobb går ut på opplæring og utvikling av elever, men i det siste har den vært så mye mer. Dere har selv måtte lære nye ting innen bla. teknologi for å kunne være der for oss elever. Dere lærte fort og det kan ikke ha vært enkelt. Det skal dere ha all ære for.

Vi i Tromsø ungdomsråd ønsker å takke dere lærere på vegne av elevene i Tromsø kommune, men ser også at ting kunne blitt gjort annerledes. Skolene skal nå åpnes, men ting kan som kjent endres. Om en liknende situasjon skulle oppstå på et senere tidspunkt har vi noen råd til dere lærere. Råd fra elever på hvordan hjemmeundervisningen kan bli best mulig.

Våre 5 tips til en mest mulig vellykket hjemmeundervisning:

  1. Bedre oppfølging av enkeltelever…

Hjemmeskole fungerer best når lærere og elever har klar kommunikasjon. Flere elever har uttrykt usikkerhet ovenfor karakter-standpunktet sitt under denne tiden. For avgangselevene, altså tiendeklassinger og vg3 elever, kan dette være skummelt rett før slutten av skoleåret. Vi vil derfor at lærere jobber for at elever skal kunne være sikre på karakterene sine.

Det er forbedringspotensialet rundt karaktermessig oppfølging, men også i innholdet i undervisningen. Spriket mellom elevers lærekurve og tidligere lærdom er den samme som før. Vi elever er forskjellige, og vi lærer i ulike hastigheter og ved hjelp av ulike metoder. Derfor er det viktig at lærerne følger oss opp for å finne ut hvilke emner hver enkelt ikke mestrer, og dermed hvordan veiledning eleven behøver for å endre på det. Som lærer og derfor “sjef” over timene kan du la elevene delta i beslutninger som angår deres læring. Du kan bla. åpne for timer med valgfrie temaer, hvor hver enkelt elev kan jobbe med det de trenger. Pandemien har gitt oss ekstra tid til bla. læring, og da er det viktig for oss at man får rett undervisning.

  1. Ikke glem pauser…

Når timene er lange og innholdsrike er det viktig med pauser. Det er Ikke bare kroppen som trenger en pause, men hjernen også. Skolen skal være en trygg arena for læring, men hva er vitsen med skole om man ikke får med seg det som blir sagt og gjort? Om timene blir for tunge, og innholdet i undervisningen for avansert, er det for mange lett å dette ut. På barneombudet.no står det skrevet at “det er veldig slitsomt å konsentrere seg lenge om gangen”, og det har de rett i. Regelmessige pauser er det lettvinte svaret, men samtidig det mest gunstige.

  1. Bedre kommunikasjon mellom lærerne…

Snakk med de andre lærerne. Det er ikke bare lærer-til-elev kommunikasjonen som kan forbedres, men også lærer-til-lærer. Det er nemlig slik at ikke alle elever har kapasitet til å ta to prøver på en dag, og tre andre i løpet av en og samme uke. Derfor er det essensielt for oss at dere som lærer-kollegaer tar dere tid til å sammenligne oppsatte vurderingssituasjoner. Dette fordi vi elever allerede har mye å gjøre, og med fem vurderinger blir vi enda fortere utslitt. I en ideell situasjon hadde vurderinger vært fordelt jevnt utover året, noe dere kanskje allerede har tenkt på, men da i deres eget fag. Vi ber dere om å se hele bildet, og fra elevens ståsted. Det er ikke lønnsomt for oss å jobbe dag og natt to uker i strekk, for så å ikke gjøre noe som helst den neste måneden! Alt vi sier er - snakk med dine egne kollegaer, sett opp en gjennomførbar plan over vurderingssituasjoner. På denne måten vil kanskje noen elever unngå frustrasjon og utmattelse pga. fem prøver på en og samme uke.

  1. Fokuser på læring…

Hjemme finnes det flere ting som lett kan distrahere enn det gjør i et klasserom. Når vi sitter hjemme med kameraet av, vil det være vanskeligere for dere å legge merke til hva som faktisk foregår. Om dere fra start har holdt en rød tråd i undervisningen og gitt elevene pustepauser vil vi lettere holde konsentrasjonen oppe og ikke dette ut. Hovedproblemet ligger ikke i elevenes distraksjoner, men heller lærernes. Da er det viktig at læreren tar ansvar og står frem som et godt eksempel for elevene. Det er elever som jobber hardt for et best mulig resultat, og derfor vil vi understreke viktigheten av å ikke distraheres fra undervisningen. I hjemmeundervisningen er det satt av mindre tid til samtaler med lærerne, og derfor er det viktig å holde effektiviteten oppe.

  1. Ha variasjon i undervisningen/Ikke la kreativiteten låses inne på skolen…

Noe av det viktigste for ikke å kjede seg på skolen er å ha variasjon i undervisningen, og dette er spesielt viktig med hjemmeundervisning. Det er ingenting som er kjedeligere og mer demotiverende enn en hel skoledag med bare presentasjoner. Bare oppgaver kan også fort bli gammelt. En blanding der det er noen presentasjoner, kanskje noen kahooter, en og annen innlevering, samt vanlige oppgaver er en mer lærerik og motiverende type undervisning.

Kjære lærere! Ikke ta dette innlegget som kritikk, men heller en utfordring fra oss elever. Vi trenger dere, og vi har alle det samme målet. Nemlig å gi oss ungdommer et best mulig grunnlag for årene som kommer. Vi i Tromsø ungdomsråd håper tipsene kan være til hjelp, og ønsker dere lykke til!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse