Annonse
Foto: Ole C. Salomonsen

Kjære nordlending, det er på tide at vi selv tar grep om fremtiden i nord

Vi skal ikke slutte å være frustrert over at vi blir urettferdig behandlet. Men vi må ta saken i egne hender.

Kjære søring, det er på tide at du skjønner hvor jævla godt du faktisk har det”, sier nordlendingen Ine-Desireé Lund til NRK Ytring mandag. Født og oppvokst i havgapet i Lofoten, er jeg veldig enig i mange av poengene hun kommer med.

Jeg og MDG vet hva du snakker om

For det er ikke rart folk blir forbannet over at man må bite tennene sammen mellom riene mens man krysser fjelloverganger og vidder - eller flakser luftveien gjennom vinterstormen - for å komme seg til nærmeste fødestua. Jeg har selv født barn på det viset, dels langs en fylkesvei med vedlikeholdsetterslep (dere vet hva det betyr) og dels i et bittelite ambulansefly over en opprørt Vestfjord midt i polarnatta. 

Derfor vil vi i MDG opprettholde et desentralisert helsetilbud med særlig vekt på akuttberedskap - og derfor vil vi sørge for et godt og nært fødetilbud og styrke jordmortjenesten.

Det er ikke rart man blir sint når en osloborger kan fly til New York for mindre enn det koster oss å besøke familie på i Kirkenes, Storslett eller Sandnessjøen. Og har man et ønske om å reise miljøvennlig, så er det jo i dag så å si umulig. Hvis man da ikke har tid til en 30-40-50-timers buss- og togtur via Sverige!

Derfor foreslo vi i MDG at flyseteavgiften ikke skulle gjelde Nord-Norge - og derfor vil vi ha flere ulike elektriske transportmåter som sikrer grønne reiseveier både i landsdelen og ut i verden, inkludert Nord-Norgebanen.

Og det er heller ikke rart at bitterhet brer seg når vi ser de mer folkerike regionene overkjøre oss nordpå i den politiske drakampen om sentralisering versus desentralisering gang på gang. Eller at mye av den nasjonale fellespotten fordeles basert på innbyggertall uten hensyn til den uvurderlige verdien av mennesker, samfunn og verdiskaping som klorer seg fast langs saltsprengte skjær og på værharde vidder i nord.

Derfor vil vi i MDG øke det regionale selvstyret - og derfor vil vi sikre gode og trygge fylkesveier framfor nye og dyre veiprosjekter.

Senterpartiet er ikke løsningen

At det skal stå såpass skralt til med både akuttberedskap og samferdselsløsningene i Nord-Norge i verdens rikeste land i 2019, kan fremstå som uforståelig for de fleste av oss som bor her.

For tro meg, jeg vet akkurat hva du snakker om.

Vi kan derfor være enige om at det til tider er vanskeligere enn nødvendig å være nettopp nordlendinger. Vi er derimot tilsynelatende uenige om løsningen.

Løsningen er ikke å stemme på Senterpartiet.

Det er sant at Senterpartiet lytter til de som bor i distriktene. Samtidig leder de dem på ville veier som fører alle andre steder enn til framtiden.

For når det mer enn noen gang gjelder å tenke nytt slik at vi i Nord-Norge kan posisjonere oss i en verden i endring, vil Senterpartiet klore seg fast i fortiden. Om det så gjelder å stemme imot alle forslag for å finne løsninger på klima- og miljøutfordringer, holde fast ved utdatert landbrukspolitikk eller stemme for et nasjonalt inntektssystem basert på folketall som rammer fylkesveiene i nord hardt.

Framtiden må være grønn dersom vi skal nå målene om utslippskutt og avverge klimakrisen. Og i den framtiden er det hverken rom for klimagassutslipp fra gårsdagens industri- og samferdselsløsninger eller Senterpartiets fossile tankesett.

MDG tror på Nord-Norge

Som Lund skriver, vil selvfølgelig ikke de samme løsningen som fungerer i Oslo fungere i Nord-Norge. Det er vi i MDG fullstendig klar over.

Det er derfor vi har en adskilt politikk for distriktene, som vil sikre både matjord, fiske og natur, fokusere på vedlikehold av vegnettet fremfor dyre bompengefinansierte monsterveier, og elektrifisere kortbanenettet slik at det fortsatt blir mulig å fly til Mehamn og Brønnøysund den dagen vi ikke kan slippe ut mer CO2.

Men viktigst av alt tar politikken vår sikte på økt selvstendighet. Og er det noe vi trenger i nord, så er det nettopp det.

MDG vil at det skal være en større grad av selvstyre i distriktene enn vi ser i dag, at kommunene skal ha vetorett mot vindkraftparker og alle nye statlige arbeidsplasser skal desentraliseres.

Samtidig må vi i nord for alvor begynne å ta eierskap til utviklingen av våre egne næringer - og gjøre dem verdensledende på sine felt. Det er vel knapt noen annen region i verden som har et bedre utgangspunkt til å vokse inn i det grønne skiftet enn akkurat Nord-Norge!

Likevel søker vi ikke nok støtte fra Enova eller Innovasjon Norge til bærekraftige løsninger - uavhengig av om det gjelder nye bedrifter eller utvikling av eksisterende virksomheter. Vi tenker ikke nytt nok rundt hverken fiskeindustrien, oppdrettsnæringen, reiseliv,energiproduksjon eller kraftintensiv industri. Vi utfordrer ikke oss selv nok på hvordan vi kan bruke ny teknologi til å utløse hele vårt fornybare potensial uavhengig av folketall.

Og dermed høster vi heller ikke all den gevinsten som vi kunne ha innkassert nå når verden er på full fart inn i grønne framtiden.

For hvorfor skal vi for eksempel fisk sende til Kina for foredling, når den kunne blitt foredlet her? Hvorfor kan vi ikke se på det faktum at vi har for lite arbeidskraft som en mulighet til å automatisere viktige ledd i produksjonskjeden - her hvor maskinene ikke tar jobben fra noen? Og hvorfor kan ikke vi gå foran med å lage ny teknologi som gir oppdrettsanlegg med null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie? Det er løsninger som Norge og verden vil etterspørre.

Kjære nordlendinger, tromsværinger og finnmarkinger.

Vi skal ikke slutte å være frustrert over at vi blir urettferdig behandlet. Men vi må ta saken i egne hender.

En god start er å stemme på et framtidsrettet parti som har like stor tro på selvstendige samfunn i nord som vi selv har - og som har de politiske redskapene som trengs for å få det til.

Tiden er inne for å tenke nytt om egen landsdel og våre grønne muligheter inn i en ny tid.

Det første steget er å stemme grønt 9. september.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse