Annonse
Tom Sottinen
Sametinget fyller 30 år i år. Vi hadde en markering av dette i forbindelse med vårt siste plenumsmøte 25. september med flotte kulturelle innslag og storfint besøk. Heller ikke det fikk noen dekning på riksflatene i NRK, konstaterer Rune Fjellheim. Bildet viser plenumsleder Tom Sottinen under 30-årsmarkeringen. Foto: Sametinget

Kjære NRK, svar gjerne på det jeg spør om!

I dag formiddag ble jeg oppringt av Dagsnytt 18 der de ba meg stille til debatt om min kritikk av NRK. Det sa jeg ja til og de skulle komme tilbake med mer informasjon når det ble klart hvem jeg skulle debattere mot fra ledelsen i NRK. Etter noen timer kom kontrabeskjeden om at NRK ikke ville stille til debatt, fordi ledelsen hadde lagt seg langflat i Nordlys.

Mitt spørsmål som jeg fortsatt ikke får svar på er hva vi skal gjøre for å vekke interessen hos NRK sentralt og få dekning på riksflatene til NRK? Det er godt mulig at dere ikke har noe svar på det nå, men det ville også vært et svar.

Det er mulig jeg og NRK har ulik oppfatning om hva det betyr å legge seg langflat. Redaksjonssjef for Kultur og Underholdning, Marianne Ytre-Eide, gir i beste fall et ullent ikke-svar. Ytre-Eide sier, riktignok noe vagt, at både NRK.no og Dagsrevyen gjorde en feil når de ikke nevnte den samiske inspirasjonen og samarbeidet mellom Sametingene, Samerådet og Disney Animation i den spesifikke Frozen 2-saken mandag denne uken. I samme svar henviser redaktøren til alle de sakene som i hovedsak NRK Sápmi har laget om dette temaet.

NRK-ledelsen unngår kjernen i min kritikk og bekrefter samtidig mine sentrale poeng. Jeg har ikke kritisert NRK Sápmi sin dekning av denne saken – eller for så vidt i andre samiske saker. Jeg peker derimot på en tendens der NRK velger å ikke løfte frem de samiske sakene til deres riksplattformer. Hvor mange av de sakene som Ytre-Eide selv trekker frem som gode eksempler fant veien til fronten av NRK.no da de ble publisert?

Vi registrerer at NRK.no sjelden har samiske saker på fronten og vi ser sjelden samiske saker på Dagsrevyen. Derimot ser vi fra Sápmi også på Dagrevyens nyheter om gassulykker på Sjursøya i Oslo, gullsmedran på det sentrale østlandet og diverse kulturinnslag fra Operaen – og vi undres på om de hadde hatt like stor nasjonal interesse om de hadde funnet sted i nordligere strøk.

Mitt spørsmål, som jeg fortsatt ikke får svar på, er hva vi skal gjøre for å vekke interessen hos NRK sentralt og få dekning på riksflatene til NRK? Det er godt mulig at dere ikke har noe svar på det nå, men det ville også vært et svar.

La meg forsøke å forklare igjen. Tenk deg at du blir plassert i en boks i form av et lydtett ekkokammer, og at bare unntaksvis er det noen som løfter på lokket og sjekker om det er noe som foregår der inne. Det er den som løfter på lokket som bestemmer om det som skjer der inne er verdt å rapportere noe fra.

Svaret fra Ytre-Eide viser dessverre at hun har sjekket om det har foregått noe i boksen, men det er ikke verdt å fortelle om det til det store majoritetssamfunnet. I stedet peker hun på at NRK fortsatt skal lage saker om både Disney Animation, samisk samarbeid og premiere – via NRK Sápmi. Altså: inne i vår egen boks.

Jeg har ikke kritisert de få arenaene vi har der den samiske samfunnsdebatten og aktualiteten får sitt spillerom. De er svært viktige og NRK Sápmi gjør i likhet med andre samiske medier en kjempeviktig jobb hver eneste dag.

Men, det samiske samfunnet er avhengig av at også riksmediene tar sitt ansvar med å informere, kritisere, fremme samfunnsdebatt og å bygge både opinion og forståelse i majoritetssamfunnet også når det gjelder samiske saker. Vi spør hvorfor er samiske tema så uinteressant for riksmedia generelt og NRK sentralt spesielt? Vi behøver faktisk å synes mer for å normalisere det samiske så man slipper å være redd for å gå i kofta i frykt for å bli slått på åpen gate, slik vi så i Tromsø for kort tid siden.

For å ta fokus litt bort fra Frozen 2-saken, kan jeg nevne et par andre eksempler fra vårt ståsted der NRK ikke dekker det samiske på riksflatene til NRK. Sametinget fyller 30 år i år. Vi hadde en markering av dette i forbindelse med vårt siste plenumsmøte 25. september i Karasjok, med flotte kulturelle innslag, storfint besøk fra Sametingene i Sverige og Finland, stortingspresident Tone W. Trøen, sameminister Monica Mæland og andre aktører fra Stortinget. Ingen dekning.

Det vekket heller ikke NRKs interesse på riksplan at Hans Majestet Kong Harald gjester Karasjok i forbindelse med Samisk språkuke, et initiativ som vi i Sametinget har satt i gang for å rette oppmerksomheten på de samiske språkene i forbindelse med FNs Internasjonale Urfolksspråkår 2019. Vi er glade for at Kongen takket ja til vår oppfordring om å markere de samiske språkene og håper at riksmediene, inklusiv NRK, melder seg på for å dekke denne begivenheten i Sápmi.

Det er dessverre usynliggjøring å ikke gi det samiske dekning i riksmedia. NRK-Sápmi er kunnskapsrik og god på samiske saker, men vil aldri ha tilstrekkelig rekkevidde i kraft av seg selv til å oppfylle NRKs samfunnsoppdrag om å også opplyse resten av landet om viktige saker for oss.

Jeg er glad for at NRK-ledelsen i Oslo i sitt svar så tydelig sier at NRK har et særskilt ansvar med å fremme samisk kultur. Nå venter jeg bare at det manifesteres i alle NRKs riksflater ved jevnlige rapporteringer fra det samiske ekkokammeret, både på nyhets- og kulturfeltet. Tro meg Ytre-Eide, vi er mange som følger med dere, og takk for overskriften på innlegget ditt om at kritikken var berettiget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse