Annonse
Vi er ansatte som elsker faget, som gir tjenester til mennesker som ofte står uten pårørende og som blir veldig glad om vi ikke gir dem tjenester eller oppsøker dem. Det er farlig. Det er farlig å isolere seg og vi vet at isolasjon tar liv. Vi kan ikke kutte i tjenester og årsverk i enheten for psykisk helse og rus. Vi må heller bygge den opp og tilføre flere årsverk. Det vil være i tråd med helseministeren og statsministerens satsning på psykisk helse og rus, skriver Mats Berntsen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er farlig å isolere seg og vi vet at isolasjon tar liv. Vi kan ikke kutte i tjenester og årsverk i enheten for psykisk helse og rus

Kjære politikere, ordfører, administrasjonssjef, avdelingsdirektør og seksjonsleder i Tromsø kommune.

En klok og viktig hovedtillitsvalgt (Johnsen, J. C. Ö., 2017) i Tromsø kommune har stilt spørsmålet: Hva jobber de egentlig med i helse og omsorg i Tromsø kommune? Jeg tar spørsmålet videre og ønsker å belyse hva dere nå raserer med de store økonomiske kuttene dere iverksetter: Vet dere egentlig hva de økonomiske kuttene i seksjon for oppfølgingstjenester vil bety for enhet for psykisk helse og rus?

Jeg er ikke økonom og har ikke særlig greie på økonomi og administrasjon. Jeg har ikke god nok greie på økonomi til å vite hva den økonomiske styringen sikter mot. Et av hovedproblemene jeg ser er å forstå hva slags virksomhet det er som skal styres. Tar vi feil her, kan det få en rekke betenkelig konsekvenser.

Jeg har erfaring som spesialergoterapeut (Ergoterapeut med master i psykisk helse) i enhet for psykisk helse og rus. I alle mine år i enheten (10 år) kan jeg ikke huske at jeg noen ganger har hørt en kollega si at avdelingen han eller hun leder har nok ressurser og penger. Det samme gjelder alle sakene jeg har lest i avisene og tidsskrifter. Det jeg derimot ofte har hørt og hører er hvor mye de har å gjøre, hvor få som er på jobb og at de drukner i arbeid.

Det er spesielt at en enhet (enhet for psykisk helse og rus er organisert under seksjon for oppfølgingstjenester) som skal dekke hele Tromsø kommune skal rammes så hardt. Det er ingen andre enheter som er kommuneovergripende i samme forstand som enhet for psykisk helse og rus. Vi har brukere fra ytterst til innerst, fra stort til smått og fra nederst til øverst. I enheten er det ca 140 årsverk. Disse skal hjelpe mennesker med milde, moderate og alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Jeg vil anta at antall brukere i enhet er over 1000 – uten at jeg kan si det med 100 % sikkerhet. Det jeg vet, er i alle fall at det er mennesker som dere svært sjelden møter eller har et forhold til.

Vi er eksperter på psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet, rehabilitering, arbeid og aktivitet. Vi har enorm kunnskap og erfaring innenfor dette fagfeltet. Vi er en enhet med omsorgsboliger med døgnbemanning, omsorgsboliger uten bemanning, hjemmebaserte tjenester og aktivt oppsøkende tjenester. Vi har alle tjenestene innenfor 140 årsverk.

Jeg tar et eksempel: enheten gir tjenester til brukere fra 18 år og oppover. De ansatte i enheten gjør alt de kan for å gjøre brukere i stand til å greie seg selv og ta ansvar for eget liv. De ansatte fokuserer på at tjenesten skal være overflødig: de skal sette brukere av tjenesten i stand til å løse sine problemer på andre måter. Vi er ansatte som elsker faget, som gir tjenester til mennesker som ofte står uten pårørende og som blir veldig glad om vi ikke gir dem tjenester eller oppsøker dem. Det er farlig. Det er farlig å isolere seg og vi vet at isolasjon tar liv. Vi kan ikke kutte i tjenester og årsverk i enheten for psykisk helse og rus. Vi må heller bygge den opp og tilføre flere årsverk. Det vil være i tråd med helseministeren og statsministerens satsning på psykisk helse og rus.

Enhet for psykisk helse og rus kan aldri og jeg understreker aldri bli lønnsom, slik det for noen kan fremstå. Enheten har en god ledelse, som har gode holdninger til forvalterrollen og streng disiplin. Vi har også en god ledelse i Tromsø kommune. At vi nå skal ta ned over 100 millioner i seksjon for oppfølgingstjenester er for meg helt forkastelig. Vet dere egentlig hvilken kompleksitet som for eksempel enhet for psykisk helse og rus står ovenfor? Har dere fått med dere at det fra 01.01.19 er betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten, samtidig som enheten skal ta ned alt for mange årsverk?

Tilslutt: Jeg blir skremt av det jeg hører og leser. Seksjon for oppfølgingstjenester gir tjenester til personer under 67 år med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet, o.l. Dette er brukergrupper som sjelden løftes frem og som sjelden har sterke pårørende. Vet dere at seksjon for oppfølgingstjenester har fokus på meningsfulle tilbud til brukergruppene? Jeg håper derfor at Tromsø kommune satser på enhet for arbeid og aktivitet og enhet for psykisk helse og rus. For mange er det en selvfølge å ha en jobb eller aktivitet å til, men det er ikke en selvfølge for brukergruppene innenfor denne seksjonen.

Så kjære politikere, ordfører, administrasjonssjef, avdelingsdirektør og seksjonsleder i Tromsø kommune. Gå i dialog med enhetsleder(e) og avdelingslederne (i enhet for rus og psykisk helse) og se på om det er mulig å kutte noe i enheten. Jeg vet at det ikke er mulig å kutte noe!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse