Annonse
Vi mener at Sametinget må møtes igjen FØR 100-årsjubileet Tråante 2017, for omvalg av komiteer og plenumsledelse, slik at disse valgene blir gjennomført i henhold til forretningsorden og kutyme på Sametinget, skriver Aili Keskitalo i julebrevet til Vibeke Larsen. Foto: Sametinget

Kjære sametingspresident Vibeke Larsen...

Vi aksepterer at flertallet har valgt en ny president. Det som skjedde i de andre valgene var maktmisbruk, skriver avgått sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) i dette julebrevet fra Sametingets opposisjonsbenk.

Feiringen skal markere felleskap, samhold og demokrati, og jeg vil gjerne forsikre meg om at vi kan feire denne store begivenheten sammen. Er du villig til å ta et ansvar for det sammen med meg?

Kjære sametingspresident Vibeke Larsen

Du og jeg har hatt noen strevsomme uker og dager, og kanskje sitter vi begge igjen med en følelse av at dette gikk ikke helt vår vei? Samtidig leser vi i avisene at det er isfront på Sametinget, og at folk sitter igjen med en oppfatning av at Sametinget er som en polsk riksdag. Det er en situasjon jeg ikke tror noen av oss kan være komfortable med. Det dreier seg om Sametingets omdømme. Om få måneder skal vi ut og oppfordre samer til å registrere seg i valgmanntallet, og senere til å bruke stemmeretten sin. Hva kan vi gjøre for å rette opp dette?

I februar neste år skal vi feire 100 år med samisk organisering. Det blir faktisk neste gang vi sametingsrepresentanter treffes igjen, mandag 6. februar til festgudstjeneste, festforestilling og festmiddag. Feiringen skal markere felleskap, samhold og demokrati, og jeg vil gjerne forsikre meg om at vi kan feire denne store begivenheten sammen. Er du villig til å ta et ansvar for det sammen med meg?

Vår sametingsgruppe aksepterer at sametingets flertall har valgt en ny president. Det som skjedde i de andre valgene som ble gjennomført samme dag, mener vi var maktmisbruk. Den nye posisjonen brukte sine stemmer til å bestemme hvem som skulle representere opposisjonen som kontrollutvalgets leder. Dere brøt med en nesten 30-årig kutyme om at plenumsleder skulle komme fra opposisjonen. Valgene var dårlig forberedt og ikke gjennomført i henhold til Sametingets forretningsorden. Det ble en uverdig forestilling. Ordene fra budsjettdebatten dagen før, om hvor viktig det var med dialog og gjensidig respekt, de var tilsynelatende glemt.

Dette må det ryddes opp i. Vi mener at Sametinget må møtes igjen FØR 100-årsjubileet Tråante 2017, for omvalg av komiteer og plenumsledelse, slik at disse valgene blir gjennomført i henhold til forretningsorden og kutyme på Sametinget. Når det er gjort, så tror jeg at feiringen av Tråante 2017 blir en feiring av samisk organisering og demokrati, slik det burde være. Da kan vi ta fatt på resten av denne sametingsperioden på en real måte.

Jeg foreslår at vi gjennomfører et slikt omvalg i Trondheim lørdag 4. februar, litt i forkant av jubileumsfeiringen. Dette får begrensede praktiske og økonomiske konsekvenser, siden alle sametingsrepresentanter uansett skal være i Trondheim fra søndag 5. februar. Da vil vi ha lagt bak oss dette ubehaget før vi skal feire sammen med andre samiske representanter, og offisielle representanter fra de statene vi bor i.

Kjære Vibeke, hvis vi kan gjøre en avtale om at vi ordner opp i dette, så tror jeg vi begge kan ta juleferie med god samvittighet. Og jeg tror også vi kan delta på den samiske parlamentarikerkonferansen med tema “Sannhet og forsoning” mye mere helhjertet. Det vil også være et godt eksempel for alle som betrakter maktskiftet på Sametinget utenfra, på at vi sammen kan arbeide for det beste for vårt folk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse