Annonse
Artikkelforfatter Lennarth Kvernmo i 2011, da han var daglig leder i småbedriften Villmarkstur AS. I dag er Kvermno næringsrådgiver i Narvik kommune. Foto: Ole Åsheim

Kjære Sanner, trekk corona-kortet for småbedriftene - nå!

Dersom målrettede tiltak ikke settes inn allerede nå, frykter jeg at konsekvensene blir enda større og tilsvarende blir også utgiftene for den norske velferdsstaten.

Det er skremmende å tenke på mulige konsekvensene for Norges næringsliv i kjølvannet til coronavirusets herjinger. Viruset kan herje i månedsvis og konsekvensene kan pågå over flere år. Derfor må effektive tiltak settes inn nå.

Krisen rammer også småbedriftene i Norge

Krisen som så vidt har begynt, vises for øyeblikket svært godt i den delen av næringslivet som vies stor spalteplass i riksdekkende nasjonal media. Men krisen rammer nasjonens småbedrifter over hele Norge hardest av alle. Småbedriftene i Norge utgjør 99 % av alle bedriftene i Norge. Disse har 1-100 ansatte og står for 47 % av de ansatte i privat sektor. Småbedriftene står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapningen i Norge – nær 700 milliarder kroner.

Småbedriftene må tas på alvor i tiltakene som nå settes inn mot næringslivet. Spørsmålet er hva som kan gjøres?

Norges forhold til EU gjennom EØS er avgjørende

Norge er i dag tilknyttet en EØS-avtale som gir sterke føringer for hva nasjonale, regionale og lokale myndigheter kan yte av økonomisk støtte til bedrifter i næringslivet (tilskudd). Her finnes mulighetsrom, men fordrer at nasjonens øverste ledelse får dispensasjoner fra EU til å gjennomføre målrettede tiltak som kan hjelpe småbedriftene gjennom krisen.

Krisen pågår nå og en slik dispensasjon bør innhentes av nasjonale myndigheter snarest og deretter bør tiltak iverksettes.

Kommune-Norge har ressurser for å hjelpe småbedriftene

De fleste av landets fylker og kommuner har i dag meget godt organiserte næringsavdelinger og næringsselskaper. Her finnes allerede vel etablerte rutiner og vedtekter for tildeling av tilskudd til bedriftene i næringslivet basert på administrativ saksbehandling og lokal politiske vedtak.

Denne kompetansen og kapasiteten kan faktisk utnyttes effektivt. Da vil konsekvensene av corona virusets inntog i det norske samfunnet der 99 % av virksomhetene er småbedrifter, reduseres kraftig.

Kommunene mangler penger på sine næringsfond

Det som mangler er imidlertid en «krisepakke» med midler. En slik «krise pakke» kan staten etableres raskt og spres til kommune Norge via fylkeskommunene eller direkte til kommunene. Men det fordrer altså velsignelse fra EU i form av lettelser innenfor statsstøtteregelverket i EØS avtalen.

En «krise pakke» med midler til nasjonens småbedrifter i Norge kan være effektiv for å holde «hjulene» i gang under krisen. En «krise pakke» kan målrettes til dekning av småbedriftenes lønnskostnader til bedrifter som tilbyr sine ansatte konkrete arbeidstiltak.

Hvordan kan småbedriftene med permitterte arbeidstakere bistå?

Permitterte arbeidstakere kan bidra på ulike måter der det trengs i kommunene.

Bistår kommunene med arbeid i forbindelse med krisen: Basert på de kommunalt etablerte beredskaps og krisestabenes vurderinger så kan permitterte ansatte i bedriftene for eksempel kjøre ut matvarer til eldre og syke som bor hjemme. Ellers kan permitterte ansatte sikkert bidra med ulike daglige gjøremål i en kommune organisert i samsvar med sin lokale kommune.

Kompetansehevingstiltak: Bedriften som har permitterte ansatte i forbindelse med corona krisen, burde få økonomisk støtte til å dekke medarbeidernes lønn under kompetansehevingstiltak knyttet opp mot bedriftens kjerneområde. Typisk her kan være fjernundervisning og lignende.

Samfunnsnyttig arbeid: Bedrifter som har permitterte ansatte utgjør en ressurs for alle typer samfunnsnyttig arbeid som kan utnyttes i forbindelse med krisen. Økonomisk støtte burde gis til virksomheter som i samråd med lokale myndigheter settes i samfunnsnyttig arbeid.

Dersom målrettede tiltak ikke settes inn allerede nå, frykter jeg at konsekvensene blir enda større og tilsvarende blir også utgiftene for den norske velferdsstaten.

Så derfor bør Jan Tore Sanner trekke corona-kortet nå!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse