Annonse
Der UiT Norges arktiske universitet er gode på å bygge opp, er Nord universitet gode på å rive ned. Det er ingen tvil om hvem vi trenger på Helgeland, skriver Catrine Hole til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (bildet). Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Kjære statsråd Nybø, skyldes dine påstander om Helgeland uvitenhet eller uvilje?

Brødtekstbilder: 
Statsråd Iselin Nybø på besøk i Nesna i slutten av juli i år. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland
Om du bruker Nord universitet som eneste kilde er det ikke rart at du kritiserer Nordlys for å ikke gjøre god research. Problemet er bare at det er du som fremstår som dårlig informert.

Kjære statsråd Nybø

Ditt tilsvar til Nordlys sin leder i går var urovekkende lesning. Min første tanke er, skyldes dine påstander om Helgeland uvitenhet eller uvilje?

Først og fremst, å bruke den vanskelige arbeidssituasjonen for de ansatte på Nesna som et argument mot å tilspisse situasjonen i nedleggingssaken er direkte provoserende. Jeg og mange med meg vil tro at en dialog rundt eventuelle studietilbud på Nesna gjennom UiT ville være en kjærkommen trøst for de ansatte på campus Nesna. I motsetning til det du skriver ville et samarbeid med UiT, der de kan stille opp og tilby det Nord feiler i å tilby på Helgeland, roet ned konflikten betraktelig. Og den vanskelige situasjonen Nord universitet stod i både før og etter nedleggelsen er vel strengt tatt noe Nord må ta på egen kappe.

Jeg stiller også spørsmål til hvorfor du mener UiT må være enige med Nord før de eventuelt satser videre på Helgeland? Er dette noe du kommer til å anmode VID og Oslo Met om også? Og hva med NTNU som starter opp studier i Oslo, får de også beskjed om å ikke snuble i beina på UiO? Hele grunnlaget for regionrådenes utstrakte hånd til UiT var Nord sin tilbaketrekning fra Helgeland. Et avtalebrudd og et stort svik mot en av Norges viktigste næringsregioner. Da kan man vel si at hvis UiT er interessert er de allerede grunnleggende uenig med Nord. For hvorfor er egentlig UiT (og VID) interessert i Helgeland? Kan det være fordi de ser at det finnes både marked og behov for å styrke og videreutvikle et høyere utdanningstilbud her?

Helgelands befolkning er hverken naive eller uvitende, slik både du og Nords ledelse har antydet i deres utspill til media. I motsetning til dere kjenner vi konsekvensene smertelig på kroppen. Å be UiT ta et skritt tilbake er ikke en måte å roe situasjonen på, men heller det stikk motsatte. For oss som lever på Helgeland føles det mer som sabotasje av et reelt forsøk på å redde regionen vår. Situasjonen blir ikke mindre betent av at du ødelegger enda mer for et Helgeland som allerede ligger nede og står i fare for å bli lagt øde.

Instruks eller føring?

Å påstå at du ikke har instruert UiT er en ting, men om UiT oppfatter det som en føring, da må man kunne si at dette berører UiT sin autonomi. Det er enkelt å komme i ettertid å si at det ikke var slik man mente det, men realiteten og konsekvensen av dette er svært alvorlig for oss på Helgeland. Det handler om mer enn at du er blitt feiloppfattet. Da du besøkte Nesna 26.juli mente du at du ikke kom til å sette deg imot et eventuelt samarbeid med UiT. Men saken i Universitetsavisa 23. oktober viser oss at du har gjort det direkte motsatte.

Autonomi som unnskyldning

Som Mona Fagerås (SV) påpeker i sitt skriftlige spørsmål til deg i Stortinget (22.10.19), er det paradoksalt at autonomibegrepet kun blir brukt når det passer Kunnskapsdepartementet, men ikke når det passer distriktet.

Ifølge UH-lovens § 9-1, første ledd skal et universitetsstyre forholde seg til rammer gitt av overordnet myndighet. Styret har autonomi innenfor de rammer som er gitt, i dette tilfellet rammene regjeringen har trukket opp i vedtak om fusjon. De rammene vet vi er brutt. Regjeringa kan altså da med loven i hånd stoppe vedtaket slik Dok. 8 som nå ligger inne til behandling i Stortinget legger opp til. På den måten vil Stortinget vise at nedleggelse av campus Nesna er et alvorlig feilgrep.

Men til syvende og sist handler vel ikke dette egentlig om autonomi, men om at politikere må ta sitt regionalpolitiske ansvar og ikke skyve det bort når det passer dem selv. Derfor forventer vi at du tar dette ansvaret på alvor, også ovenfor Helgelands befolkning. Vår region har en samlet årsomsetning i næringslivet på om lag 65 milliarder kroner, og har offentlige virksomheter som løser viktige nasjonale oppgaver. Bare det i seg selv burde gi oss livets rett.

Feilinformert Statsråd?

Jeg tror dessverre du fremdeles er alvorlig feilinformert hva angår Nords påståtte satsing på Helgeland. Det er ikke akkurat en hemmelighet at Nord sine lovnader om satsing på Helgeland er et luftslott. Om du bruker Nord universitet som eneste kilde er det ikke rart at du kritiserer Nordlys for å ikke gjøre god research. Problemet er bare at det er du som fremstår som dårlig informert. De siste dagene har man kunnet lese i riksmedia om hvordan Nord bygger ned og feiler i sitt samfunnsansvar ovenfor lærer- og sykepleierutdanningen på Helgeland. Mens Klassekampen beskriver en systematisk nedbygging av studietilbudene på Helgeland, skriver Khrono om store dramatiske kutt i lærerutdanningen i Nordland på grunn av dårlig økonomi ved NU. Det kan man ikke akkurat kalle en satsing på Helgeland.

En vei ut av problemene?

Det er gledelig å høre at du er åpen for at UiT kan overta bygningsmassen og virksomheten på Nesna. Vi trenger 600 sykepleiere og 900 lærere i Nordland. For å nå dette målet må vi få i gang en massiv styrking og videreutvikling av fagmiljøet og en robust campus slik vi ble lovet i fusjonsavtalen. For å gjennomføre denne utviklingen trenger vi finansiering og eventuelt en samarbeidspartner som ser verdiene og behovene vi har på Helgeland, og vet å utnytte disse. Der UiT er gode på å bygge opp, er Nord universitet gode på å rive ned. Det er ingen tvil om hvem vi trenger på Helgeland.

Her har regjeringen en sjanse til å la fortellingen om Nesna og Helgeland forvandles fra en skandalehistorie til en lykkelig fortelling om hvordan Norge satser på distriktet og legger til rette for utdanning for alle i vårt langstrakte land.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse