Annonse
Kjære statsråder, spill på lag med oss, og gi oss tilbake breddefotballen for voksne. Da holder hele «laget» ut, og hele «laget» holder sammen, skriver Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. (Foto: Senterpartiet)

Kjære statsråder, spill på lag med breddeidretten og lokalsamfunnene!

Reising og festligheter, i store deler av Europa, kan umulig ansees å innebære mindre risiko enn vennegjenger som møtes på stadion for å takle, heade, sentre, skyte og juble.

Kjære statsråder! Det er med stor forbauselse jeg registrerer prioriteringene i «gjenåpningen» av Norge etter utbruddet av Covid-19.

Salangen kommune, i likhet med landets øvrige kommuner, har siden den dramatiske beskjeden om nedstenging kom 12.mars 2020, stilt seg lojalt bak tiltak og begrensninger besluttet av nasjonale myndigheter. I perioder har også kommunen valgt å innføre egne forskrifter og retningslinjer. Dette har vi gjort for å begrense smittefare, for å redusere farene knyttet til et plutselig utbrudd som ville knekke helsetjenestene lokalt og regionalt, og for å bidra i en nasjonal dugnad.

Vi har i hele perioden vært svært lojale overfor sentrale føringer, og vi har opplevd stor lokal oppslutning om tiltakene. Dugnadsånden har vært sterk i alle miljø, og i alle bransjene som er representert i kommunen, og tilbakemeldingene fra innbyggerne har vært gode.

Kriseledelsen har brukt mye tid og ressurser på å kommunisere med lokalsamfunnet, for å forklare bakgrunnen for de forskriftene som til en hver tid har vært gjeldende. Vi er vertskommune for en felles legetjeneste med to nabokommuner, og vi er i et større legevaktsamarbeid med fem andre kommuner. Likevel forholdt vi og våre nabokommuner oss, samt alle hytteeierne som sokner til samme legetjeneste eller legevakt i vårt område, lojalt til hytteforskriften. Det var ikke enkelt å forklare her, men det gikk greit og folk etterlevde dette så langt jeg kjenner til.

Våre bedrifter; fra byggebransjen, i handel, i reiselivsnæring, i tjenesteyting, har alle stilt lojalt opp. De har blødd underveis, men de har i stor grad benyttet tiden godt til utviklingsarbeid mm.

Salangen registrerte to smittede ganske tidlig, disse er de eneste tilfellene i vår kommune. I vår felles legetjeneste ble det registrert totalt 5 smittede.

Legetjeneste klargjorde i samarbeid med helsetjenestene i de tre kommunene en komplett sengepost for inntil 30 pasienter, for å klare å håndtere en mer omfattende smittespredning.

Vi jobbet hardt med å tilrettelegge for gjenåpningen, da barnehagene og etterhvert skolene kom i gang. Ansatte, elever og foreldre var svært fleksible og det gikk flott. Så fikk ungene begynne å trene så smått, og de var utrolig disiplinerte, de skjønte og forholdt seg til avstandskrav, hygiene og gruppestørrelser. Det er med glede de nå kan spille mer «ordentlig fotball», og ser fram til kamper kan gå ut over høsten. Selvfølgelig er det kommunisert at det plutselig kan bli bom stopp, det er vi alle drillet på nå. Det er risiko for smittespredning og sykdom som må styre. Dere ville bli svært imponert over innsatsen hver enkelt har lagt ned, om dere hadde tatt dere tid til å sette dere inn i det.

Jeg leser at dere er takknemlige, at dere er ivrige på å få Norge i gang igjen, og at dere setter pris på jobben som innbyggerne i Norge har gjort. Men det er vanskelig å kjenne igjen i det arbeidet som nå pågår. Dere har nå valgt å åpne blant annet for festligheter, for reising i Europa. Men samtidig holder dere tilbake breddefotballen for utøvere over 20 år. Det er fullstendig uforståelig, da damer og herrer i breddefotballen i all hovedsak er vanlige mennesker i jobb og skole, noen er noen måneder for gamle for ungdomsfotballen, noen er småbarnsforeldre, og alle har det å holde seg i god fysisk form som en interesse.

Når dere nekter disse å spille fotball, er det unektelig merkelig at det samtidig er greit å utvide skjenketider og reise rundt i land med andre smitteregimer.

Hvis dere finner det trygt å tilrettelegge for mer festligheter og mer reising så har dere vel gode begrunnelser for dette. Men samtidig faller det på sin egen urimelighet at dere ikke tillater breddefotballens voksne utøvere å trene fotball, og etterhvert spille kamper.

Det som skjer av gjenåpning nå bekymrer meg, på flere måter.

For det første, innbyggere og reiselivsnæring har innstilt seg på en sommer med begrenset reiseaktivitet og med krevende tilrettelegging for smittefri ferieavvikling. Konsekvensene åpnere grenser vil ha for reiselivsnæringen er vanskelig å spå. Men det er ikke vanskelig å slå fast at smitteutbrudd og ny nedstenging vil ha fatale konsekvenser. I min landsdel har denne næringen blitt satt alvorlig tilbake, gjenåpning og deres vei tilbake bør ikke settes i spill.

For det andre, dette er krise for breddeklubbene over hele landet. Våre unge voksne spillere er viktige støttespillere i klubbene, betydningen av voksne rollemodeller i idretten lokalt kan ikke kommuniseres sterkt nok. De er trenere, instruktører, dommere, dugnadsarbeidere, og de viser at idrett og idrettsglede i breddeidretten er en av kvalitetene i voksenlivet. De kan umulig være mer smittefarlige enn spillerne i eliteserie, toppserie, 1. og 2. divisjon. Og den begrunnelsen som er forsøkt presentert knyttet til press i kioskkøen eller på tribunen kan jeg umiddelbart avvise. Fotballklubber som nå opplever frafall blant sine seniorlag blir fattigere klubber, på alle måter. Og dette er ikke spillere som er lette å rekruttere tilbake. Jeg undrer meg over hva som er begrunnelsen, hvordan skal jeg da kunne bidra til å kommunisere begrensningen til mine innbyggere? Dette gjelder særlig i regioner og landsdeler nesten fri for smitte.

For det tredje, når gjenåpning, begrensninger og kommunikasjon ikke framstår som logisk og begripelig kan det oppstå en farlig situasjon. Folk kan få mistillit til beslutninger og beslutningstakere. Og de kan, smått om senn, velge bort deltakelsen i vår tids viktigste dugnad. Da kan det vi har opparbeidet av forståelse for tiltak og behov for forsiktighet, fordufte.

Hovedoppgaven til oss folkevalgte ledere, sammen med dere oppnevnte politiske ledere, gjennom denne krisen har vært å prioritere, beslutte og kommunisere. Svikter vi nå i gjenåpningen, gjennom å gjøre gale prioriteringer, ta feil beslutninger og kommunisere et budskap som er vanskelig å begripe, så kan vi miste tilliten vi har hos våre innbyggere.

Tilliten som innbyggerne har vist lokal, regional og nasjonal ledelse i denne krisetiden, er gjerne omtalt som limet i samfunnet. Tilliten har vært avgjørende for å ha situasjonen under kontroll, og for å finne tiltak som vi kan leve med i lengre tid. Tillit forutsetter at man viser uttrykk for å forstå situasjonen de ulike gruppene i samfunnet står i, men forståelse alene er ikke nok.

Breddeidretten er av mye større samfunnsmessig betydning enn det man kanskje kan anta, som jeg forsiktig har beskrevet tidligere. Reising og festligheter, i store deler av Europa, kan umulig ansees å innebære mindre risiko enn vennegjenger som møtes på stadion for å takle, heade, sentre, skyte og juble.

Kjære statsråder, spill på lag med oss, og gi oss tilbake breddefotballen for voksne. Da holder hele «laget» ut, og hele «laget» holder sammen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse