Begynn med å se til hva utdanningsinstitusjonene har å tilby ved siden av studiene. Deres ansvar er å bistå med å skape morgendagens ledere og kloke hoder, skriver Zubair til sine medstudenter.

Kjære studenter, la oss lede vei!

Vi studenter må begynne å oppsøke suksess på vår fritid, skriver student og styreleder i Helix, Najam Zubair.

Vi studenter gjør mye allerede. Jeg mener det ikke er nok.

Der var vi i gang igjen! Etter å ha nesten glemt fjorårets pensum, er det på tide å fylle på med ny kunnskap. Starten på skole- og universitetsåret er rett rundt hjørnet. For noen er det snakk om å starte en helt ny, intellektuell reise. For andre som alt er i denne reisen, er det på tide å høyne nivået noen hakk. Det viktigste er naturligvis å prestere bra på det skolerelaterte. La oss likevel være ærlige – trenger vi å huske alle formler og lignende når vi i arbeid kommer til å bruke programvarer som allerede er programmert med disse? Svaret er simpelt nei. Vi må tenke nytt, vi må lede vei!

Ikke misforstå, jeg mener at generell kunnskap om hvorfor vi gjør det vi gjør på jobben absolutt er nødvendig. Arbeidslivet tar imidlertid ikke nødvendigvis hensyn til det generelle. For arbeidsgiverne er det «fordelaktig» at du som jobbsøker kan systemet de bruker for å løse sine utfordringer. Det generelle går de allerede ut ifra at du kan, det er ikke noe spesielt. De vil ha det lille ekstra. En unik balanse mellom studier og erfaring. Spørsmålet blir dermed: hvordan skaffer vi denne erfaringen mens vi studerer?

Begynn med å se til hva utdanningsinstitusjonene har å tilby ved siden av studiene. Deres ansvar er å bistå med å skape morgendagens ledere og kloke hoder. De har hovedansvaret, og det ser man at de tar på alvor. Universitetet i Tromsø, der jeg selv studerer en bachelor i bioteknologi, har flere ordninger for studenter. Utveksling-, internship, og konferanseaktiviteter i regi av UiT er noen av eksemplene på områdene UiT aktivt prøver å hjelpe studentene ut i arbeid på. De gjør sitt, men det er avgjørende at vi som studenter gjør vår del av arbeidet.

Universitetet har flere ansvarsområder, der det akademiske ansvaret kommer først og burde prioriteres høyest. Det er her studentene har ansvaret. Alle disse tilbudene serveres til oss nesten som på et fat. Det eneste vi trenger er å legge inn to arbeidstimer på søknad og CV, og sende inn. Nå er det på tide å aktivt gå ut og ta den jobberfaringen vi trenger. Suksess oppnås sjeldent med lykke eller ved en tilfeldighet. Hardt arbeid må til. Vi studenter må begynne å oppsøke suksess på vår fritid. Alt handler om riktig disponering av tid. Det krever bare vilje og innsats, resten kommer av seg selv.

Det er mye matnyttig informasjon man kan plukke opp også utenfor universitetets lokaler. Ulike viktige institusjoner, organisasjoner og samfunnsaktører arrangerer seminarer og debatter der det er gratis å være med. Arctic Frontiers, som er verdens største nordområdekonferanse, er her et eksempel. De ønsker oss velkommen til å engasjere oss i deres arbeid. Gjennom sin åpne debattserie, Open Arctic, tar de for seg problemstillinger med stor relevans for oss studenter. I tillegg til å få innsikt i dagsaktuelle temaer, kan vi få stille spørsmål og slå av en prat med topp næringslivsfolk, ministre og forskere. Dette er en perfekt mulighet for å bygge nettverk, arbeidserfaring, samt å få med seg gode argumenter for saker som er sterke i nord. Allerede 15. august inviterer Arctic Frontiers interesserte studenter til et møte med utenriksminister, Børge Brende på Hålogaland Teater. Jeg råder dere til å ikke gå glipp av denne muligheten. Hvem vet hva denne muligheten kan bringe med seg på sikt?

Engasjer dere i studentorganisasjoner, lag og foreninger! Selv er jeg leder for studentorganisasjonen Helix – Organization for Biotechnology and Life Sciences. Helix fungerer som en plattform for studenter innen livsvitenskap og bioteknologi, og knytter studentene opp mot industrien. Hele 20 av våre medlemmer jobbet som frivillige under Arctic Frontiers konferansen i januar. Ytterligere 20 medlemmer fikk mulighet til å delta på BIOPROSP_17 konferansen i mars. Alle som var interesser kunne stille med sine hender og hoder mot at de fikk referanser og attest. Start UiT er et annet eksempel. Det er en del av den nasjonale studentorganisasjonen, Start, som aktivt jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap hos studenter. Mulighetene er mange. Finner du ikke det du trenger – lag den muligheten selv!

Vi studenter gjør mye allerede. Jeg mener det ikke er nok. Det er viktig å være sosial i studietiden, men vi bruker gjerne flere helger på rad på festing. Litt fest er viktig det også, men vi glemmer fort at vi i realiteten er i en investeringsfase for vår fremtid. La oss oppsøke arbeidsgiverne og institusjonsledere og be om frivillige stillinger, midlertidige engasjementer og muligheten til å bidra. For erfaringens skyld. Det er på tide at vi, studenter, tar ansvar og leder vei. For det er tross alt vår fremtid det er snakk om!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse