Annonse
Dersom FpU sin politikk er at Nobina skal begynne å forandre på ting som de ganske enkelt ikke har mulighet til å forandre på, da synes jeg at partiet skal bli litt bedre kjent med sin egen by, skriver Kristian Fagerli i Tromsø AUF. Foto: Nordlys arkiv

Kjære Tromsø FpU, for å løse problemer må dere vite hva problemet er!

Det premierer de som velger å gjøre gode klimavennlige valg fremfor å straffe de som ikke gjør det.

Formann i Tromsø FpU Alexander Wollmann skrev et innlegg den 27.01 der han sier at løsningen på alle problemer med kollektivtransporten i Tromsø by er at «han der Nobina» ikke må stoppe så ofte, i tillegg må denne «Nobina» bare kjøre på for å kjøre hvem de vil hvor de vil. I innlegget skrives det at problemet er hvor rutene går, hvor bussholdeplassene er og at han ønsker en ekspressbuss som ikke er en ekspressbuss. Disse problemene har Wollmann rettet mot Nobina, selv om Troms Fylkestrafikk er eier av alle offentlige buss og båtruter som finnes i Troms Fylke. Nobina kan altså kort og godt ikke gjøre noen ting med hvor bussholdeplassene står, hvor rutene går eller hvordan «ekspressbuss» FpUs formann skal få fra skolen og til Jekta.

Og jeg skal være enig med Wollmann om at på enkelte strekninger i Tromsø by finnes det kanskje litt vel mange holdeplasser. Men i motsetning til Wollmann så ser jeg at dette kan ha sine positive sider også. Når personer har en bussholdeplass relativt nært sitt hjem så vil jeg tro at de lettere vil vurdere å bruke buss som et transportmiddel enn om holdeplassen hadde vært mere utilgjengelig for disse menneskene. I tillegg til disse bussene som går mellom boligfelt og sentrale knutepunkter i byen skal vi også huske på at det finnes en rekke ekspressruter som fungerer aldeles utmerket og utfyller sin oppgave akkurat slik det var tenkt. Disse bussrutene skal ta flest mulig mennesker fra A til B med færrest mulig stopp. Derfor så stopper eksempelvis ikke rute X43 fra UIT til Eidkjosen i Giæverbukta, noe jeg registrerer at irriterer FpU formannen noe. Men jeg ønsker å minne han på at dersom denne og mange andre ruter skulle gå innom slike travle stopp så ville det være mot hensikten til ekspressbusskonseptet.

Det som FpU i Tromsø ikke ser ut til å få med i sin politikk er det faktum at dersom bussen skal komme seg raskere frem så må den ha en plass å komme seg fort frem på. Bussen må prioriteres i trafikkbildet. På den måten skal de som velger kollektivt fremfor å kjøre selv premieres, de skal se at dette er en mere effektiv reisemåte enn det å kjøre egen bil er. Men hvordan skal vi klare dette? Der det er mulig må det legges til rette for at kollektivfelt skal etableres slik at bussene og de kollektivreisende faktisk prioriteres i det store bildet. Og ikke minst må billettpriser reduseres slik at flest mulig også vil se den økonomiske gevinsten i tillegg til miljøgevinsten.

Dette er et forslag som for det første er gjennomførbart, for det andre gjør det mulig for Nobina å utføre en best mulig tjeneste på vegne av Troms Fylkestrafikk og for det tredje premierer de som velger å gjøre gode klimavennlige valg fremfor å straffe de som ikke gjør det.

Men dersom FpU sin politikk er at Nobina skal begynne å forandre på ting som de ganske enkelt ikke har mulighet til å forandre på, da synes jeg at partiet skal bli litt bedre kjent med sin egen by før de begynner å lage politikk om den. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse