Annonse
Tromsø-ordfører Kristin Røymo beskrev seg selv som "en kjedelig person" i et intervju med Nordlys. Politiker-kollega Olga Goldfain argumenterer i dette innlegget mot ordførerens selvkritiske utsagn. Foto: Johannes Dalen Giske, Arbeiderpartiet

Kjedelig? Langt ifra!

I den eksisterende formannskapsmodellen er Røymo den politiske frontfiguren i kommunen som står ansvarlig også for mindre populære avgjørelser som for eksempel bompenger, innsparinger i helse og omsorg, overskridelser i byggeprosjekter.

Jeg må arrestere Kristin Røymo for å omtale seg selv som en «kjedelig person». Kristin kjedelig? Langt ifra.

Jeg og mange andre kjenner Kristin som en raus, varm, energigivende person med stor omtanke for andre.

Med halvannet år til kommunevalget sammenlikner flere den forhenværende ordfører Hjort med nåværende ordfører. Hjort var en enestående ordfører for byen, ansikt utad med brennende engasjement for de svake i samfunnet. Ingen kan være Hjort, men når man sammenligner de to ordførerne må man også huske styringsmodellen under Hjort. Hjort var ordfører i den perioden da Tromsø kommune praktiserte parlamentarisme, og i praksis betydde det at Hjort ikke trengte å ta de mest upopulære avgjørelser – disse lå på skuldrene til byrådslederen. I den eksisterende formannskapsmodellen er Røymo den politiske frontfiguren i kommunen som står ansvarlig også for mindre populære avgjørelser som for eksempel bompenger, innsparinger i helse og omsorg, overskridelser i byggeprosjekter. Kjedelig? Langt ifra.

Det er sjelden man leser i aviser om ordførerens rolle som møteleder for hele kommunestyret og formannskapet. KS’ håndbok for ordførere tilråder: «Som møteleder må man opptre nøytral og legge vekt på å behandle alle representantene likt. Som møteleder har ordføreren medansvar for at de sakene som skal behandles blir behandlet i samsvar med reglement og lovverk». Jeg tør påstå at Røymo er utmerket i rollen som møteleder, forbereder seg godt og behandler sine 42 medrepresentanter med stor respekt og glimt i øyet, også når debattene går varmt for seg. Kjedelig? Langt ifra.

Jeg liker å banke på dører under valgkamper. Det er der man får både ris og ros og innspill til viktige saker som vi, politikere kan påvirke. «Jeg stemmer Høyre, men jeg må gi dere kred for en sak», sa en mann til meg da jeg banket på døren under Stortingsvalget, «vi har lagt merke til og er glad for at dere har tilført lærerressurser til skoler. Det takker jeg for».  40 nye lærerstillinger lovet Røymo engasjert før valget. 30 stillinger har allerede blitt tilsatt. En kjedelig ordfører? Langt ifra.

Media fokuserer mye på de store overskridelsene i helse- og omsorgsektoren og det er meget viktig å sette fokus på det, med det er også viktig å vise noe positivt som bl.a. Røymo er svært opptatt av, for eksempel flere ansatte i fulle stillinger. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøkte nylig Sør-Tromsøya sykehjem for å lære om kommunens jobbing med heltid i omsorgsyrkene. Ved utgangen av 2017 var gjennomsnittsstillingen i pleie og omsorg på over 80,1 prosent – mot 76 prosent i 2015. Tromsø er den kommunen i landet som lyser ut flest heltidsstillinger. Innsparing og effektivisering i denne sektoren er nødvendig og tar tid, men vi kan være enige i at det er langt fra å være kjedelig.

Flere og flere bedrifter og organisasjoner er blitt med på en plastfri by-dugnad initiert av Røymo. Ingen saker er for små og heliumballonger blir snart en historie. Det er bare å glede seg til en plastfri Bukta i august! Kjedelig initiativ? Langt ifra.

Våre barn har krav på 170 svømmeundervisningstimer på barneskolen. Dessverre er det ikke mer enn 100 timer de får i dag. «Ingen barn å miste» skulle vært et slagord for Tromsøbadet. Store overskridelse tar Røymo, våre egne og andre partiets kommunestyrerepresentanter med stort alvor. Det er også viktig å vite at kommunen har en stor digitaliseringssatsing hvor bl.a. prosjektstyring av større byggeprosjekter er i fokus.

Mange har store forventninger til hva en ordfører kan utrette. Jeg merker at flere medlemmer i vårt eget parti har vært skuffet og misfornøyd med behandling og vedtak i enkelte saker. Det er ikke mulig å utrette alt på en gang. Vi styrer heller ikke alene og med prioriteringer følger kompromisser. Men kjedelig? Det er det aldri.

Rom for forbedring? Alltid. Det jobber vi med hver dag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse