Annonse
Med TV-satsningen til NRK håper jeg at mange flere får opp øynene for hvilken fantastisk næring og kulturbærer reindrifta er, skriver Silje Karine Muotka. Foto: NRK

”Kjendisreinflokken” er truet av Nussir-gruven

Det som ikke er så godt kjent er at familien Sara er blant de som vil få store problemer om kobbergruven Nussir blir bygget i Kvalsund.

Aslak Ante Sara og alle de andre i Fálá reinbeitedistrikt gjør oss veldig stolte over både samisk kultur, landsdelen og naturen vår. NRK og NRK Sápmi har tatt oss alle med på reinflytting minutt for minutt, og det skaper kunnskap, ny forståelse og er den beste måten å få frem det helt unike ved reindriften.

I morges våknet vi til reinflokken beitende i hjerteform på nasjonal TV. En kjærlighetserklæring fra Aslak Ante til hans kjære kone Rávdna Biret Márjá, og tv-bildene ble ledsaget av hennes nydelige personjoik. De som ikke lar seg berøre må være en stein. Det går inn i samisk TV-historie.

Det vi ikke kan godta – er at reindrifta i Fálá skal bli et historisk minne. Det som ikke er så godt kjent er at familien Sara er blant de som vil få store problemer om kobbergruven Nussir blir bygget i Kvalsund. Området er tungt påvirket av store naturinngrep i form av veier, hytter og snart kommer en enorm 420KV kraftlinje.

Nussir-gruva skal etter planene etableres rundt Ulveryggen akkurat der flokken til familien Sara må forsere når den til høsten skal tilbake sørover mot vinterbeitet. Det er nabodistriktet 22 Fiettar som får de største problemene, i og med at området er i deres distrikt og er et sentralt beite- og kalvingsområde for dem, men det er ingen tvil om at også Sara-familien vi kjenner i Fálá vil få store utfordringer om gruven realiseres. Dette ble slått fast av Norut i en konsekvensutredning fra 2011.

Hva signaliserer egentlig Regjeringen når den på den ene siden anerkjenner at reindrifta får store utfordringer, men likevel konkluderer med at gruva skal få bygges? Jo, da forteller man de berørte familien at deres arbeidsplasser og måte å leve på er mindre viktige enn noen få arbeidsplasser i en 20-årsperiode i en gruve.

Etter menneskerettighetsloven har ikke staten lov å tillate prosjekter som presser reindriftsutøvere til tvangsavvikling. Det må komme til anvendelse for reindrifta i Kvalsund og på Kvaløya. Dette er en sak hvor politiske løsninger burde finnes, men regjeringen har fraskrevet seg sitt eget ansvaret for folkeretten med å forutsette at  Nussir ASA og reinbeitedistriktene skal «komme til enighet». Det er en total politisk ansvarsfraskrivelse fra regjeringen og det vil jo uunngåelig bety at saken havner i rettssystemet.

Med TV-satsningen til NRK håper jeg at mange flere får opp øynene for hvilken fantastisk næring og kulturbærer reindrifta er. Hvis fremtidens generasjoner skal kunne leve av reindrifta, må vi som samfunn legge forholdene til rette for dette. Det har vi også plikt til i henhold til internasjonale konvensjoner og vår egen grunnlov.

TV-bildene med hjertet av beitende reinsdyr og lyden av Rávdná Biret Márjá sin personjoik er som sagt et TV-øyeblikk vi ikke kommer til å glemme. I armene holder Rávdá Biret Márjá barnet som er fremtiden for reinbeitedistriktet og hele begrunnelsen for det daglige arbeidet i reindrifta. Vi er mange som er begeistret etter å ha fått følge med vårflyttingen på TV– og jeg håper mange vil støtte opp arbeidet for å sikre reindrifta en fortsatt fremtid. Vi må ikke oppsøke flokken nå i kalvingstiden, men vi kan ta imot familien med åpne armer når de kommer til Hammerfest og kysten. Reinen flytter fra innland til kyst slik de har gjort i generasjoner før oss, slik de gjør nå, og slik de med vår hjelp også skal få fortsette med i fremtiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse