Annonse
OMSTRIDT: 25 rekkehus, hver av dem 10 meter høye, er planene på Sydspissen i Tromsø. Når utbygger nå åpner for å legge planene vekk og selge området, bør kommunen gripe sjansen.

Kjøp Robukta!

Det er et samfunnsansvar å sørge for at Tromsøs fineste områder kan benyttes av byens befolkning - i fellesskap. Planene om storstilt boligbygging i fjæra på Sydspissen må vike.

Det handler om å sende et signal om at noen spesielle områder er for verdifulle, sett fra allmennhetens synsvinkel, til å bygge boliger der

Robukta på Sør-Tromsøya er en naturperle i strandsonen, tett ved mer kjente Telegrafbukta. Området er i dag regulert til næringsformål. Men det er søkt om omregulering, og det planlegges bygging av 25 eksklusive rekkehus.

I lang tid har den kontroversielle saken versert i den kommunale mølla, uten en avklaring. Det er over tre år siden området ble området solgt til selskapet Robukta AS.  Selskapet har brukt millionbeløp på å forsøke å utvikle eiendommen, uten å få sette spaden i jorda.

Saken trenger derfor en avklaring, både av hensyn til allmennheten og ikke minst av hensyn til utbygger, som er en på alle måter seriøs aktør i eiendomsmarkedet. Det er Totalrenovering som har planer om å bygge boliger i Robukta. Det er et firma med et solid og velfortjent godt omdømme, en aktør som har bidratt med stor verdiskapning i Tromsø. Mange av prosjektene er gjennomført med stor kjærlighet til byen.
 

Tromsø kommune, og byråd for byutvikling Ragni Løkholm Ramberg, må nå innlede en dialog med Totalrenovering med tanke på å kjøpe ut eiendommen på Sydspissen. En mulig løsning kan være at kommunen omregulerer Robukta til friområde og innløser den til takst, eller en pris partene blir enige om.

Å stå knallhardt på «markedspris» er kanskje ikke et godt utgangspunkt når en løsning vil være vinn-vinn for begge parter. Som kan komme seg ut av en knipe, og samtidig lytte til protestene fra naboer, allmennheten og Sør-Tromsøya bydelsråd. Et slikt kjøp er naturligvis utfordrende i en situasjon der kommunens økonomi er vanskelig.

Men det vil likevel være fornuftig pengebruk på vegne av befolkningen. Det kan være greit å minne om at Løkholm Ramberg og byrådet nylig kjøpte Tromsø Alpinsenter for å sikre et ski-tilbud i en meget begrenset periode hver vinter.

Robukta er en symbolsak. Det handler om å sende et signal om at noen spesielle områder er for verdifulle, sett fra allmennhetens synsvinkel, til å bygge boliger der. Det betyr ikke at det ikke bør bygges både høyt og tett i Tromsø. Også i strandsonen, der det ligger til rette for det. De fleste erkjenner at det er nødvendig for at byen skal kunne fortsette å vokse.

Men området ved og rundt Sydpissen og Telegrafbukta er spesielle, akkurat som Charlottenlund, Prestvannet, områdene langs Tromsdalselva og Tromsømarka. Å ta til motmæle mot boligbygging her, er ikke tilbakeskuende, det er fremtidsrettet. Det handler i sum om å unngå privatisering av de grønne lungene i byen.

På Sydspissen har Tromsø kommune dessuten investert mye i en fantastisk tursti. Den har blitt en folkekjær suksess. Fjæra har blitt folkeeie. Ildsjelen Henrik Romsaas har fått sin fortjente del av æren for dette. Og nettopp for å sikre rekreasjonsverdien ble en falleferdig hytte langs stien innløst for hele 1,4 millioner kroner.
 

Å simpelthen nekte å omregulere området til boligformål er et annet alternativ. Men vil medføre en betydelig ulempe for Robukta AS og Totalrenovering, som vil sitte tilbake med en eiendom de ikke kan benytte til sin kjernevirksomhet, som er utbygging og salg av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Slik bør ikke kommunen behandle en av byens viktigste næringsaktører.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse