Annonse
Hovedtillitsvalgt Arne-Hugo Hansen i Norsk Lektorlag i Troms stiller spørsmål ved skjevfordelingen av støtte fra Troms fylkeskommune mellom Lektorlaget og Utdanningsforbundet. (Foto: Kai Kristoffersen)

Kjøper fylkesutdanningssjefen seg lojalitet?

Påstanden kan kanskje synes å være drøy, men slik ressurstildelingen over år har vært til Utdanningsforbudet (UDF), kan det ledes til slik tenkning.

I en periode over de siste 15 år har UDF blitt tildelt 10-talls millioner i støtte, og hvor utdanningssjefen (FUS) nekter å svare/gi innsyn når lektorlaget har stilt spørsmål om grunnlag/hjemmel for tildelingen. Hvilke motiv måtte utdanningssjefen ha for ikke å svare? Noe som ønskes å holdes skjult her? Det er av fellesskapets midler som brukes her, og derfor må det være i offentlighetens interesse å få kjennskap til hvordan en stor offentlig samfunnsaktør som Troms fylkeskommune disponerer fellesskapets midler. Lektorlaget ber derfor utdanningssjefen redegjøre for de spørsmål som blir stilt i det etterfølgende. Kanskje også utdanningsforbundets kan bidra her siden de synes å ha vært kritisk til at Lektorlaget har tatt opp dette som sak?

Hvert år forhandles det om frikjøp på 320% (vel 3 fulltidsstillinger) for hovedtillitsvalgte fra de ulike lærerorganisasjoner som har medlemmer i fylkets videregående skoler. Dette for å frigjøre tid til å kunne følge opp sin medlemsmasse i saker, delta i Utdanningsetatens medbestemmelsesmøter, lønnsforhandlinger etc. Frikjøpsordningen er hjemlet i avtaleverket gjennom Hovedavtalen. Det som kan være problematisk er å få til en mest mulig rettferdig fordeling av de 320%-ene. Det vil Lektorlaget hevde at Fylkesutdanningssjefen ikke gjør.

I tillegg til fordelingen av nevnte 320% fremgår det av forhandlingsprotokollene at UDF tildeles 60% til «frikjøp til leder medlemsgruppe videregående», uten at dette hadde vært tatt opp i selve forhandlingene. I 2018-forhandlingene tok Lektorlaget opp hvorfor UDF fikk denne ressursen, med spørsmål om hjemmel og kriterier som var lagt til grunn, og muligheter for andre organisasjoner til å søke. Dette ble avvist og nektet besvart av utdanningssjef Børre Krudtå, med begrunnelse at denne ressursen ikke var oppe til forhandling her. Men hvorfor er den da med i forhandlingsprotokollen, når den ikke er en del av forhandlingene? For å skape en form for legalitet over tildelingen? Tydelig for Lektorlaget at dette var en ressurstildeling utdanningssjefen ikke ha videre spørsmål om.

Lektorlaget ba senere FUS om en redegjørelse for når denne ressursfordeling hadde startet og bakgrunn. Dokumentasjon fra 2003 og 2005 som ble fremlagt som viste at det da hadde vært en del av forhandlingene og gjaldt frikjøp av seksjonsleder, men bare for et skoleår av gangen. Men svaret fra utdanningssjefen reiste også nye spørsmål. Hva har skjedd etter 2005? Når, og hvorfor er tildelingen endret til «frikjøp til leder medlemsgruppe»? Særlig når dette verken er hjemmel eller kravberettiget i avtaleverket, hvorfor får UDF denne ressursen, og ikke andre? FUS svar var at Lektorlaget hadde fått svar på sitt opprinnelige spørsmål, og saken var nå lukket! Hvorfor vil ikke FUS avklare/gi innsyn? Hva måtte være å skjule her?

I år ble tildelingsrutinene endret slik at det ikke lengre skulle være et felles forhandlingsmøte. Organisasjonene fikk et tilbud likt forrige års frikjøpsressurs og de organisasjonen som var uenig kunne be om eget drøftingsmøte. Kriterier for beregning av ressurstilbudet var Hovedavtalens bestemmelser. Lektorlagets frikjøpstørrelse var i iht. dette, men ut ifra nevnte kriteriene skulle UDF bare ha 1 stilling, men fikk 2, altså dobbelt opp! Når så Lektorlaget i drøftingsmøte spurte om hvorfor, og om UDF fortsatt får 60 % ekstra «til leder medlemsmasse videregående», blir det avvist fra FUS med at det ikke er UDF sin ressurs som skal tas opp her, men Lektorlagets!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse