Annonse
Jarl Hellesvik spør om alle grupperingene på Sametinget er enig i at en bygging av kraftlinje til Skaidi må innebære at det ikke blir flere inngrep i naturen i Finnmark. Foto: Oddgeir Isaksen

Kjøpslåing med Sametinget

Er de andre grupperingene på Sametinget enig i at bygging av ei kraftlinje til Skaidi må innebære at det ikke blir flere inngrep i naturen i Finnmark?

Dette forteller oss at nå er Sametinget blitt en så tung politisk aktør at det er i stand til å sette til side og overkjøre lokaldemokratiet.

Vi er nå kommet dit hen at en Frp- statsråd(!) har funnet det riktig å sette seg ned bak lukkede dører å kjøpslå med Sametinget om å få lov til å bygge en ny kraftlinje fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Ei kraftlinje som ikke minst det store strømbruddet sist vinter, viste at det er et dokumentert behov for.

Dette forteller oss at nå er Sametinget blitt en så tung politisk aktør at det er i stand til å sette til side og overkjøre lokaldemokratiet.

NSR sin parlamentariske leder på Sametinget, Kirsti Guvsam, skriver i Finnmark Dagblad den 30.3.15 blant annet dette:

«Vi mener at dersom denne linja blir realisert, så har myndighetene prioritert hvilket inngrep de vil ha. Det blir dette og ikke flere.»  og  «Vi forutsetter derfor at etablering av kraftlinjen vil få konsekvenser for fremtidige avgjørelser om eventuelle inngrep, for eksempel hyttebygging, veier, gruvedrift og vindmøller.» og videre at  «Med blant annet i disse forbeholdene, valgte vi å ikke motsettes oss kraftlinja. Olje- og energiministeren brukte denne kraftlinja da han avslo konsesjonssøknaden endelig fra Aurora Vindkraft AS i Fálesrášša, med begrunnelse i at det ville bli for kritisk for reindrifta i området. Jeg håper det fortsetter slik. Samfunnet må velge mellom sine inngrep. Ved etablering av denne kraftlinja har man foretatt dette valget.»

Her forteller altså NSR sin parlamentariske leder at når Sametinget nå har gitt tillatelse til bygging av denne kraftlinja, så er det slik at «Det blir dette (inngrepet) og ikke flere» og at dette vil ha konsekvenser for «for eksempel hyttebygging, veier, gruvedrift og vindmøller».

Hva mener de andre grupperingene på Sametinget , som for eksempel Same-Ap, Same -Frp, Same-H, og Nordkalottfolket,  om den hemmelige avtalen som er inngått mellom den Blå-Blå Regjeringen og Sametinget?  Er de enig i at en bygging av ei kraftlinje til Skaidi må innebære det ikke blir flere inngrep i naturen i Finnmark, og at det dermed for eksempel ikke blir mer hyttebygging, veibygging, ny gruvedrift og nye vindmølleparker i Finnmark?

Hva partiet NSR mener vet vi nå, men vi som bor i Finnmark, enten vi nå står innmeldt i Sametingets valgmanntall eller ikke, har krav på å få vite hva disse partiene mener i denne saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse