Annonse
Forsvarets standplass til 300-banen rives og lastes opp i kontainere for bortkjøring fra Kjoselvdalen. Foto: Privat

Kjoselvdalen: Tromsø skytterlag tåler en ny flytting

Er det ikke tid for TS å innse fakta? Det er ingen skam å snu i en sak som er så konfliktfylt.

Styret i Tromsø skytterlag (TS) skriver et innlegg 23. sept. under overskriften «Nedlegging av Tromsø skytterlag , -eller ny miljøvennlig giv?» Overskriften antyder at TS kan bli nedlagt når Forsvaret nå har trukket seg ut av felles skytebane. TS har i årenes løp flyttet mange ganger i takt med byutviklingen, og vil nok tåle en ny flytting uten å måtte nedlegges.

 Konsesjonsplikt:

Forurensningsmyndigheten kan gi tillatelse til etablering av nye skytebaner etter forurensningsloven som stilles vilkår som krav til støydemping, krav til åpningstider osv.

Og hvordan kan TS drømme om «ny miljøvennlig giv» når forurensningsloven ikke har tilbakevirkende kraft og dermed ikke gjelder for TS? Dermed kan de fortsette å dynge ut giftige tungmetaller. I denne sammenheng har kommunens miljøavdeling en jobb å gjøre.

Helseforskriftene:

Med hjemmel i lovverket har kommuneoverlegen foretatt en grundig utredning i sin innsigelse til den nye og utvidete skytebanen inkludert dokumenterte helseskader ved ulik støy på nære beboere. Innsigelsen omhandler plan 1782B og kan innhentes hos kommunen.

Et nytt fullskala skytebaneanlegg omhandler implementering av Tromsdalen. Ved privat skyte aktivitet på fritiden vil det skje en markert konsentrasjon av plagsom impulsstøy til ettermiddag og kveldstid. Det betyr at skyting hovedsakelig finner sted både når behovet for hvile og avkobling hos beboerne er størst samt i leggetid for barn. Og det med nærmeste bolighus 600 m unna! Med Folkehelseloven i hånd går kommuneoverlegen derfor inn for å begrense skytetidene. Hva med en uhyre kostbar fullskala skytebane som ikke kan benyttes til det den var tenkt? Alternative og ytterlige tidkrevende kommunale utredninger om ny lokalisering dersom politikerne blir enige, spør du meg. Er det ikke da tid for TS å innse fakta? Det er ingen skam å snu i en sak som er så konfliktfylt. Bare les videre.

Alvorlige problem med nærliggende idrettsanlegg 300 m unna. Idrettslaget Ulvstind  har i sin innsigelse meldt om problem for barn som under skyting i nærområdet blir skremt og gråtende forlater fotballbanen. Professor Willy Tore Mørch er en av våre fremste eksperter på barns psykiske helse. Hans bekymring er publisert i bladet «Tromsø» 01.12.16 hvor det påpekes «stor fare for barns psykiske helse, både hva angår skremmende effekt av skyting i tillegg til skytestøy kveldstid med søvnforstyrrelser som kan gå ut over konsentrasjonen på skolen». Dette gjelder barnas framtid. Hvilke foreldre ønsker det? Støybegrensete tiltak kan ikke fjerne plagsom lyd av impulsskyting, bare sikre at lovens bestemmelser blir fulgt.

 Avklausulering av sikkerhetssoner:

Forsvarsbygg skriver 10.08.17 om pågående tilbakeføring av grunn til rettmessig eier inkludert avstått grunn til Forsvarets klausulerte sikkerhetssoner hvor TS har «rett til stedsevarig bruk». Men ettersom dette ikke er tinglyst og rettmessige eiere i tillegg har fått tilbakeført egen grunn har TS høyst tvilsom juridisk rett til å benytte Forsvarets tidligere sikkerhetssoner. Da finnes det ingen annen utvei enn ekspropriasjon, et høyst usikkert juridisk minefelt hva angår ekspropriering av område som ikke angår offentligheten. Hvilken nytte har TS da til varig disposisjonsrett til egen 100 m bane som de risikerer ikke å få bruke?

 Byutvikling:

Tromsø by er rask ekspanderende som betyr økt arealbehov for næringsutvikling, boliger, infrastruktur m.m. Sikkerhetssone av store områder i Kjoselvdalen er et betydelig hinder.     

23.09.17 strekker TS ut en forsonende hånd, noe jeg som beboer mer enn gjerne tar imot, men ikke før kampen er avgjort i møte med virkeligheten.   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse