Annonse

Her er det kjøttvekta som skal rå

Endringene i valgloven legger opp til å styrke de store byene og befolkningstunge områdene på bekostning av utkantene.

Aftenposten skriver at et flertall i valglovutvalget vil vrake de 11 nye regionene som valgkretser til Stortinget. Norge skal fortsatt ha 19 valgkretser.  Når også Høyres representant i utvalget har stilt seg bak dette, er det i realiteten det endelige gravskriftet over den kaotiske regionreformen. Det siste halmstrået av en begrunnelse for tvangssammenslåingen av fylker faller bort.

Hvis man ikke kan følge opp en reform som sammenfaller med valgdistrikter til landets nasjonalforsamling, har man levert solide argumenter for at et flertall på Stortinget bør sørge for en snarlig reversering av hele regionreformen.

Regionreformen står da igjen som den dyreste, dårligst planlagte og absolutt mest mislykkede i nyere norsk historie. Det blir en knusende dom over Solberg-regjeringenes kommunalpolitiske håndverk. Veien til regionalisering av Norge er nå stengt i årtier fremover, kanskje for alltid.

Motstanderne av regionreformen i Finnmark jubler over valglovutvalgets forslag. Det er forståelig. Men det som ved første øyekast kan se ut som en seier,  kan etterhvert få en kraftig bismak. Flertallet i utvalget vil nemlig endre den gamle arealfaktoren. Denne betyr i dag at store areal kompenserer for lavt folketall.

Det betyr i korte trekk at Finnmark beholder valgkretsen, men kan få svekket innflytelse når arealfaktoren reduseres.  Da risikerer fylket å gå fra fire til tre direktemandater på Stortinget. Aust-Agder og Sogn og Fjordane har i dag flere titusener velgere enn Finnmark, men begge kretsene har tre distriktsrepresentanter, mot fire i Finnmark.

Modellen med representasjon i forhold til areal, som man nå svekker, ble i sin tid skapt av Erna Solberg som kommunalminister. Den gang berget det Finnmarks representasjon. Det er hennes folk tydeligvis lei av nå.

Forståelsen for den territorielle dimensjonen, at politikk også er geografi, har nemlig aldri stått sterkt i de sentrale Høyre-miljøene rundt Oslo. Det er en kjent sak at arealfaktoren er en rød klut for mange som mener avstand fra makt ikke skal gi større innflytelse.

Og etter all utskjellingen av regjeringen fra Finnmark, er det kanskje ikke noen i Høyre som føler de skylder denne delen av landet en tjeneste.  At Senterpartiet stiller seg bak dette i utvalget er ikke like lett å forstå.

På den annen side har utvalget levert en delt innstilling uten kompromisser og en tydelig retning, og da overlater man jo mye til Stortinget. Og verken valgdistrikter eller arealfaktoren kan justeres uten at grunnloven endres, noe som krever to-tredjedels flertall.

Ethvert valgsystem er en avveining av ulike forhold opp mot hverandre. Forholdet mellom partiene, balansering avmakt knyttet til folketall, legitimitet og geografi.

Slik innstillingen foreligger en den dårlig nytt for Nord-Norge.  Utviklingen med enda færre representanter på Stortinget kommer til å gå enda raskere enn i dag.  Landsdelen har de siste tiårene mistet mandater på grunn av sviktende befolkningsutvikling. Her har de store landområdene, nesten 40 prosent av landets areal ligger i nord, fungert som en buffer i valgloven.

Når folketallet i nord nå går ned så vil det gi mindre innflytelse. Når også areal skal bety enda mindre, risikerer Nord-Norge en ytterligere svekkelse.

Symboleffekten ved å beholde egen valgkrets og nedkjempe regionreformen kan være stor. Men de underliggende faktorene virker altså ikke favør av Finnmark, eller for den saks skyld heller ikke Troms og Nordland.

Endringene i valgloven virker skreddersydd for mer makt til de store byene og de befolkningstunge områdene,  på bekostning av utkantene.

Det hjelper selvfølgelig ikke at de store nordnorske strategene i nasjonal politikk ikke lengre finnes. Det er ingen Schjøtt-Pedersen i maktens korridorer som trekker i trådene.  Det kommer landsdelen sannsynligvis til å merke.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse