Annonse

Klar for ny forsvarskamp for Nord-Norge!

Senterpartiet gir i sitt alternative statsbudsjett betydelig mer til Forsvaret enn det regjeringen gjør, og er det partiet som bevilger desidert mest penger til forsvar. 1,3 milliarder mer prioriterer Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett.  I vårt budsjett sikrer vi minst 9 helikopter på Bardufoss, 2.bataljonen på Skjold, investeringer i Stridsvogner, forsvarets musikkorps i Harstad og en gjenoppretning av Sjøheimevernet.

Regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet inngikk for 1 år siden et forsvarsforlik som satte både 2.bataljonen og helikoptrene på Bardufoss i fare nok en gang. Nå håper jeg vi får tydelig politikk som er med på sikre Bardufoss og Skjold. Det er ingen tvil om at denne høsten blir helt avgjørende for satsingen på forsvaret i Nord.

Forsvaret er helt nødvendig for å sikre Norge sin suverenitet og trygghet. Hovedprioriteringene våre er ei styrka landmakt med en sterkere hær og et mer relevant heimevern. Forutsetningen for å sikre Norges trygghet er et relevant forsvar som er forberedt på ulike trusler.  Vi er avhengige av at det er et godt samarbeid mellom Forsvaret og andre beredskapsetater. Derfor leverte Senterpartiet i høst et forslag om å opprette en totalberedskapskommisjon for å se på den samla beredskapen i Norge.

Senterpartiet prioriterer forsvaret i vårt budsjett. Vi trenger en sterk hær. I dag er hæren underfinansiert og har kritiske mangler. Nødvendige investeringer som et samlet Storting har vedtatt, er fremdeles ikke satt i gang.

Senterpartiet har hele tiden vært krystallklar på at Norge trenger å videreføre og styrke Brigade Nord. Landmaktsutredningen har konkludert med at Norge er avhengig av en robust og relevant brigade slik Senterpartiet hele tiden har argumentert for, og at kampsystemet med stridsvogner skal være bærebjelkene i landmakta. Stridsvogner er hovedkampsystemet i Brigade Nord, og det er ikke akseptabelt å vente til etter 2025 med denne investeringen slik regjeringen forslår.

Det trengs store investeringer i Hæren, noe Senterpartiet tar konsekvensen av. Vi foreslår å overføre 1 milliard kroner mer til Hæren enn det regjeringa har foreslått. Med disse pengene kan Hæren gå i gang med investeringer i blant annet stridsvogner. Samtidig vil vi gjennom disse midlene overføre driftsmidler for å sikre at Hæren bevarer sine helikopter på Bardufoss på tilsvarende nivå som i dag, samt sikre at 2.bataljon fremdeles skal ha en høy oppsettingsgrad med soldater til stede på Skjold uten at det går utover satsingen i Finnmark.

Heimevernet sin funksjon med territorial kontroll av landmakta er særdeles viktig. Senterpartiet ser behovet for et styrket heimevern med nærvær i heile landet.  Derfor forslår vi derfor et ytterligere løft for Heimevernet.

Regjeringa har i sin periode lagt ned Sjøheimevernet og redusert Heimevernet med 5 000 soldater til 40 000. Senterpartiet vil sikre et fullfinansiert heimevern med minst 45 000 soldater og et sterkt Sjøheimevern. Senterpartiet foreslår å øke bevilgningene til Heimevernet med 300 millioner kroner sammenlignet med regjeringa sitt budsjettforslag. Dette sikrer mer trening i Heimevernet, oppgradering av våpen og utstyr og gjenoppretting av Sjøheimevernet.

Senterpartiet ønsker et folkeforsvar – et forsvar av folket for folket. Gjennom verneplikta sikrer vi ei bredest mulig rekruttering til Forsvaret. Et folkeforsvar må settes sammen av hele folket. De best skikka og motiverte kan då velge å holde frem sin militære karriere etter avtjent verneplikt. Forsvarsviljen i det norske folk er høy, og norske folkevalgte må sikre et forsvar som gjør seg nytte av denne helt avgjørende ressursen.

Senterpartiet vil medvirke til at Norge får flere, ikke færre, soldater.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse