Annonse
SVs Arne Nævra svarer på denne kommentaren fra Nordlys' politiske redaktør Skjalg Fjellheim.

Det er klart vi trenger staten

Skjalg Fjellheim raljerer onsdag over flere politikere, deriblant meg, fordi vi har tatt til orde for at staten må gripe inn for å redde flyrutene Widerøe nå vil legge ned. Men det er nå en gang slik at når markedet ikke fungerer, må staten rydde opp.

Det er imidlertid riktig, som Fjellheim påpeker, at staten har overlatt FOT-rutene til fylkeskommunene. Dette var SV imot. Det er bare ett eksempel på oppgaver staten har dyttet på fylkeskommunene uten at nok penger følger med. Dette er høyresidens politikk, og det er den Høyre-ledede regjeringen som har ansvaret for den.  

Man kan si mye om årsakene til Widerøes kutt. At de selv hevder det er 11 kroner og 50 øre som hindrer dem i å holde rutene i gang, vitner i beste fall om manglende velvilje overfor de som trenger disse flyrutene. Det er heller ikke tvil om at Widerøe har mye å tjene på å få satt saken på dagsorden. Som Fjellheim selv påpeker, er det problematisk når et privat selskap som Widerøe har monopol på kortbanenettet. Nedleggelser blir da også mer dramatiske her enn på mange andre flystrekninger.

Men det er det man får når man overlater viktig samferdselspolitikk til markedskreftene. Monopolister kan per definisjon skalte og valte som de vil med tilbudet. Derfor er det viktig å stille kritiske spørsmål til Widerøes begrunnelse for å legge ned rutene, slik Fjellheim gjør. Men det betyr jo ikke at staten ikke skal gripe inn for å rydde opp, og sørge for et fullverdig transporttilbud i distriktene. Det er et faktum at kortbanenettet og andre ruter i distriktene lider av at passasjeravgiften ikke kan differensieres, på grunn av EØS-regelverket. Avgiften er den samme for Evenes-Bodø som for Oslo-Roma. SV har vært opptatt av å finne løsninger på dette, og en del av problemet kan bøtes på ved rabatter på Avinors startavgift.

Derfor sendte jeg tirsdag et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Hareide der jeg spurte om hvilke grep han vil ta i den situasjonen vi er kommet i, og spør om han vil vurdere tiltak for større differensiering av flyplassavgiftene.

Vi har i mange år sett en systematisk nedprioritering fra regjeringshold av det meste som gjør det enklere å bo i Nord-Norge og mange distriktsområder. En cocktail av feilslått privatisering og underfinansiering av viktige oppgaver har gitt fergeopprør, luftambulansekrise, og nå et sviktende flytilbud. Å ville ta ansvar for det er intet annet enn god distriktspolitikk. Synes ikke Fjellheim at staten har et ansvar for det?  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse