Annonse
Når skal nordnorske stortingspolitikere i samla flokk gå i front og slutte seg til folkekravet om videreføring av jernbanen fra Fauske, via Narvik og nordover til Tromsø, med sidespor til Harstad? Tida er over for handlingslammelse når det gjelder bygging av Norges viktigste togprosjekt, skriver Hilde Sagland. Foto: Colourbox

Klima- og jernbanefornektere i 2019?

I fjorårets siste måned blei klimakonferansen i Katowice i Polen avslutta. Deltakerne var enige om “hvor vi er” og om “hvor vi skal gå.” Men på det tredje og avgjørende punktet – “Hva gjør vi for å komme dit?” – der sprakk enigheten. Rike og industrialiserte land, som i all hovedsak er årsak til klimakrisen, var lite villige til å bistå fattige land med gjennomføring av nødvendige tiltak for et globalt grønt skifte.

På samme tid kunne vi lese “Opprop fra nord til petroleumsnæringen” i et par nordnorske aviser. Det var undertegnet av samtlige nordnorske stortingsrepresentanter fra Ap, H, Sp og Frp – heile 18 av våre 20 fra nord – med hederlige to unntak fra SV. Oppropet bønnfaller oljebransjen om å pumpe opp nye oljefunn i Barents, og om ilandføring i Veidnes, for å sikre nye arbeidsplasser og utvikling i nord. “Med oljebransjens teknologi og kunnskap skal vi nærme oss det grønne skiftet,” er det nesten rørende naive budskapet – uten at nytteverdien av innholdet for det grønne skiftet blir definert.

Tenk om våre folkevalgte fra nord hadde deltatt på klimakonferansen i Katowice og blitt møtt med samme lattersalver som den amerikanske delegasjonen, som hevda at USA var verdensledende i reduksjon av klimagassutslipp siden “det amerikanske kullet blir forbrent på en bærekraftig måte.” Latteren gikk over til taktfaste rop om å la kullet bli liggende. En sammenligning med den norske oljebransjens mantra er snublende nær: Norsk olje er verdens reineste. Derfor skal den pumpes opp og slett ikke bli liggende. La gå – sjølve produksjonen er ikke den mest grisete. Men når den brukes, settes like stygge CO2-avtrykk som all anna oljeforbrenning.

I Katowice blei et regelverk vedtatt, på overtid, for å sikre Parisavtalen: I løpet av de neste 12 åra skal klimautslippene halveres, og i 2050 skal utslipp ha opphørt, for å holde temperaturøkningen under 2 grader og prøve å begrense den til 1,5 grader. Men forskere hevder at temperaturen vil kunne stige med både 3 og 4 grader om en ikke går grundigere til verks enn dette nye regelverket tilsier. Resten av løsningene blir opp til hvert enkelt land.

Når det gjelder klimagassreduksjon, ligger Sverige i verdenstoppen. Kan det skyldes at svenskene satser på grønn kollektiv transport? Til sammenligning kan Norge ikke skilte med en eineste meter grønn kollektiv transport i våre tre nordligste fylker (når en ser bort fra den drøyt 4 mil lange Ofotbanen som blei bygd mens vi fremdeles var svensker.) Siden mesteparten av nordnorsk klimagassutslipp skyldes den økende transporten pga sterk vekst i sjømatnæringen, er bygging av jernbane et sjølsagt virkemiddel.

På tampen av 2018 har vi jubla over nordnorsk enighet og samhold i næringslivet og på alle politiske nivå. Heile Nord-Norge stod sammen i kravet om Narvik som norsk søkerby for AlpinVM 2027. Derfor blei det slik. Nord-Norge stod sammen for realisering av Hålogalandsbrua. Derfor er den her.

Når skal nordnorske stortingspolitikere i samla flokk gå i front og slutte seg til folkekravet om videreføring av jernbanen fra Fauske, via Narvik og nordover til Tromsø, med sidespor til Harstad? Tida er over for handlingslammelse når det gjelder bygging av Norges viktigste togprosjekt.

Et par av underskriverne på det nevnte oppropet fra nord var til stede i Verdensteateret på jernbanekonferansen i Tromsø like før valget i 2017. Også de satt i panelet og framsnakka jernbanen. De rakte handa i været med tilsynelatende letthet og begeistring for å vise at de ville arbeide for å få toget til Tromsø innen 2029. Siden har det vært stilt om saken fra den kanten. Men dette signalet blir ikke glømt når den endelige utredningen av jernbaneforlenging i nord skal stortingsbehandles.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse