Annonse

Klimabudsjett - et verktøy for å nå nullutslipp i Tromsø

Økende klimagassutslipp – til tross for kriseerklæring.

29. mai erklærte Tromsø kommunestyre for første gang en krise: klima- og miljøkrise. Det er en anerkjennelse av at klimasaken, sammen med naturtap, er vår tids viktigste sak, og at vi står midt i en krisesituasjon hvor hensyn til klima og miljø må settes fremst i alle deler av samfunnet. Det er en erklæring som forplikter, og som må resultere i konkret handling.

I november 2018 fikk Tromsø kommune endelig vedtatt en klima-, miljø- og energiplan for 2018-2025 (KME-planen) etter flere år med sommel. KME-planen har som mål å redusere klimagassutslippene i kommunen med 50% innen 2025 og 85% innen 2030, i forhold til 2009-nivå.

Dessverre er virkeligheten den at Tromsøs utslipp i perioden 2009-2017 har økt med 20%. Dette er et resultat av manglende systematisk oppfølging av de to foregående KME-planene, selv om en del av tiltakene i planene er gjennomført.

Se til Oslo

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at det viktigste verktøyet for å få ned utslippene er et klimabudsjett. Forpliktende klimabudsjett og klimaregnskap skal sørge for at kommunestyret ikke kan vedta årsbudsjett og økonomiplan som ikke disse gir klimakutt i samsvar med klimastrategien. Avvik i realismen og inndekningen i klimabudsjettet må sidestilles med avvik i årsbudsjettet og kan dermed ikke godkjennes.

Under MDG-styre har Oslo kommune klart å få til et utslippskutt på totalt 16 % fra 2015 til 2017, og de har vedtatt en svært ambisiøs plan på 95% kutt i klimagassutslipp før 2030. Oslo har blitt et internasjonalt forbilde. Dette har de fått til ved å bruke forpliktende klimabudsjetter på lik linje med det ordinære årsbudsjettet.

I KME-planen fra 2018 står det at “Tromsø kommune skal etablere et forpliktende klimabudsjett og klimaregnskap fra og med 2019”. Dette er kanskje det viktigste punktet i planen, men noe vi så langt ser lite tegn til.

MDGs plan for nullutslippsbyen Tromsø

MDG går i Tromsø til valg på å ta klimastreikernes krav på alvor med et valgprogram hvor målet er å bli en nullutslippskommune innen 2030, siden forskerne sier at det er det som må til for å begrense klimaendringene. Skal Tromsø innfri dette så foreslår MDG at samme metode, rapportering og budsjettering som i Oslo innføres. Det fungerer i praksis.

Miljøpartiet De Grønne mener at det kreves følgende for å komme i mål med utslippskutt:

  • Tromsø skal fra 2019 ha et eget klimabudsjett med konkrete tiltak og ansvarsfordeling som styringsdokument på lik linje med årsbudsjett og økonomiplan.
  • Kommunestyret kan bare vedta årsbudsjett og økonomiplan som vil gi klimakutt i samsvar med klimastrategien.
  • Klima-, miljø- og energiplan skal revideres og vedtas hvert år for å justere og effektivisere tiltakene definert i alle sektorer for å nå klimamålene.
  • Tromsø kommune skal forsterke kommuneplanens areal- og samfunnsdel og skal bruke klimabudsjett og utslippstak i alle sektorer for å nå klimamålene.

Vi er midt oppe i en klima- og miljøkrise. Nå kreves det mer enn planer og gode målsetninger - det er tid for handling. Det kreves et systematisk arbeid for å nå ambisiøse klimamål. MDG mener at innføring av et klimabudsjett, som både synliggjør og ansvarliggjør tiltak, vil være en nøkkelfaktor for å klare dette. En stemme til MDG er en stemme for en ambisiøs klimapolitikk. Stem grønt for mennesker og miljø!

Miljøpartiet De Grønne i Tromsø

Barbara Vögele, 1.kandidat MDG

Sofie Stranger, 2.kandidat MDG Tromsø

Askil Gjerstad, 3.kandidat MDG Tromsø

Kjell Øystein Netland, 4.kandidat MDG Tromsø

Clara Good, 5.kandidat MDG Tromsø

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse