Annonse
Vindkraftinteressene tar gjerne utgangspunkt i turbinenes fotavtrykk, og argumenterer som om flatene mellom turbinene i et vindkraftanlegg fortsatt er intakt natur. Men lenger fra sannheten kan en vanskelig komme, skriver Per Inge Østmoen. Bildet er fra vindkraftutbygginga på Kvaløya. (Foto fra Facebook-siden Mot-Vi-Ra)

Klimaendringene - hva betyr de for vindkraftdebatten?

Det faktiske omfanget av vindkraftens ødeleggelser er det mange, særlig de som bor i landets byer, som ikke er klar over.

Vernet om naturen er livsviktig og avgjørende for alt liv, og den virkeligheten er uavhengig av klimaproblematikken. Det poenget er helt sentralt. Klimaendringene gir oss ingen rett til å ødelegge naturen for å redde klimaet, i tillegg til at det er umulig.

Det er enda en grunn til å understreke at standpunktet om en avvisning av vindkraft er og må være uavhengig av klimaspørsmålet.

Hvis vi sier at vi avviser vindkraftutbyggingen, og samtidig sier at klimaendringer ikke skyldes mennesker, så vil vindindustrienes støttespillere kunne si at vi dermed uttrykker at hvis klimaendringene faktisk er menneskeskapte, så må vi bygge ut massivt med vindkraft. Da har vi virkelig sparket bena vekk under oss selv. Å trekke inn spørsmålet om klimaendringenes årsak i vindkraftdebatten, er derfor både negativt for sakens enhet og dessuten et bomskudd fordi det er vindkraftens støttespillere som skyter bom og tar feil i klimadebatten.

Dersom klimaendringer er menneskeskapte, er det fortsatt helt og fullstendig umulig å redde verden ved å ofre naturen. Derfor er det viktig å si tydelig nei til å bygge ned og ødelegge naturen med vindkraft, som påviselig er en svært arealkrevende og naturødeleggende energiform.

Hva som er avgjørende for å slå tilbake vindkraftutbygging i naturen, er å påvise og dokumentere at vindkraften er så ødeleggende for natur og landskap som den faktisk er.

Vi har lenge sett en alvorlig feilinformasjon fra vindkraftens støttespillere, som bagatelliserer og underslår det reelle omfanget av ødeleggelsene vindkraften medfører. Vindkraftinteressene tar gjerne utgangspunkt i turbinenes fotavtrykk, og argumenterer som om flatene mellom turbinene i et vindkraftanlegg fortsatt er intakt natur. Men lenger fra sannheten kan en vanskelig komme. Et vindkraftanlegg omgjør landskapet til et område for vindindustri, og nedbygger og raserer skremmende store arealer. En enkelt turbin er typisk fundamentert i en såle av 400-900 tonn med armert betong som kan gå 20 meter ned i underlaget, og flatene mellom turbinene er naturligvis en del av et ødelagt og oppstykket område. Oppstillingsplasser i tilknytning til turbinene har typisk en størrelse på eb halv fotballbane eller 2000 kvadratmeter. Det bør ikke lenger være mulig å hevde at vindkraften er miljøvennlig “grønn energi.”

Det faktiske omfanget av vindkraftens ødeleggelser er det mange, særlig de som bor i landets byer, som ikke er klar over. Det er ikke så rart når vi ser nærmere på saken. Sett fra byens beskyttede atmosfære hvor miljøspørsmål mange ganger reduseres til “bilfritt byliv” kan et liv i og med naturen fortone seg som eksotisk, fjernt og irrelevant. Da kan det være nærliggende å tro at det er en god miljøpolitikk å ofre “litt” natur for å redde verden og klimaet. Men den tiden må nå være forbi da vi mennesker trodde at det alltid ville være nok natur å ta av.

Spørsmålet om menneskers rolle i klimaendringer kan aldri endre på nødvendigheten av å verne om natur og biomangfold - både lokalt og globalt.

Tvert i mot, fordi klimaendringer med globalt omfang gjør det enda viktigere å verne intakt natur, opprettholde spredt bosetting, lokalsamfunn med en stor grad av naturbaserte levemåter og selvberging, bolyst i distriktene og respekt for naturgrunnlaget. Alt dette reduseres eller ødelegges hvis naturverdiene og naturgrunnlaget svekkes med vindkraftutbygging.

Når vindkraftens tilhengere påstår at vi må ofre naturen for å redde klimaet, setter de derfor virkeligheten eksakt på hodet. En industri med sterke pengekrefter, støttet av enkelte velmenende mennesker som ennå ikke er klar over hvor store skader vindkraften forårsaker, hevder at det bør bygges mest mulig vindkraft. Jeg hevder det motsatte. Intakt natur med et rikt biomangfold i alle økosystemer er det beste forsvaret mot alle former for endringer i miljøet inkludert klimaendringer.  Dessuten er det sannsynlig at klimaendringer medfører internasjonal forverring av vilkårene for matproduksjon og en mer uforutsigbar og urolig politisk situasjon på det globale plan.

I en slik situasjon er det viktigere enn noensinne å verne intakt natur i distriktene, forsvare naturbaserte levemåter og tradisjoner, opprettholde lokal bosetting med bolyst, trivsel, matproduksjon og bærekraftig naturbruk.

Alt dette gjør det mer avgjørende og mer imperativt enn noengang å verne om naturverdiene og naturarven, og det betyr et konsekvent nei til all vindkraftutbygging med rasering av naturarven og naturgrunnlaget - og et klart og sterkt ja til ekte og konsekvent vern av natur.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse