Annonse
Jeg er alltid rede til å debattere Fefos policy og avgjørelse, men foretrekker at det gjøres på et saklig grunnlag. John Gustavsens kronikk bidro ikke til det, skriver FeFo-direktørJan Olli. Foto: FeFo

Klipp og lim fra Tromsø

Det er lett å sitte i Tromsø og mene hvordan vi skal ha det i Finnmark.

I motsetning til John Gustavsen så har jeg valgt å bo slik at jeg fortsatt kan skue utover den vakre Porsangerfjorden året rundt. John Gustavsen har flyttet bort fra fjorden og Finnmark for lenge siden. Det gjør at han ikke trenger å forholde seg til den virkeligheten vi lever i.

Forfatter John Gustavsen har i Nordnorsk Debatt 4. mars 2020 et sammensurium med klipp og lim av argumenter som ender opp i spørsmålet om FeFo kanskje bør skifte navn til “Finanselitens Frontorganisasjon”.

Jeg kan berolige han med FeFo ikke skal gå med store overskudd, men at vi er forpliktet å ha sunn økonomi for å ivareta våre lovpålagte oppgaver som stortinget har gitt oss. Eventuelle overskudd skal pløyes tilbake til finnmarkssamfunnet igjen. Vi gjør det også gjennom drift. Tre av fire kroner fra laksefiske går tilbake til elveeierlagene i Finnmark – totalt rundt ni millioner kroner årlig. I tillegg gikk det i fjor cirka 1,8 millioner kroner til ulike tiltak for sikre elgjakt og rypejakt på Finnmarkseiendommen, hvor en del brukes lokalt. Jeg vil også legge til rundt en million kroner til frivilligheten (grønne midler). I år bruker vi også en halv million til overføring av samisk tradisjonskunnskap og 350.000 kroner til idrett, kultur og bolyst. Sist, men ikke minst; vi bruke betydelig med tid og ressurser på å holde hytter og koier åpne for folk - enten gratis eller til kostpris.

Jeg skal ikke bruke tid på de enkelte påstander Gustavsen kommer med. Det er helt legitimt at man er uenig med meg, eller FeFo for den saks skyld, og det er flott at man er engasjert i det vi gjør og mener. Det jeg imidlertid ikke synes er greit er at man tillegger oss meninger vi ikke har. Insinuasjonen i tittelen og i spørsmålet kronikken slutter med er en mistenkeliggjøring av mine og FeFos motiver. Det er vanskelig i å få noen god debatt ut av noe sånt.

I motsetning til John Gustavsen så har jeg valgt å bo slik at jeg fortsatt kan skue utover den vakre Porsangerfjorden året rundt. John Gustavsen har flyttet bort fra fjorden og Finnmark for lenge siden. Det gjør at han ikke trenger å forholde seg til den virkeligheten vi lever i. Mange småsamfunn i kyst- og fjordområder er fraflyttet. Ofte tjener hjemplassen som et ferieparadis for fraflyttede. Den sjøsamiske kulturen er i særlig grad knyttet til småsamfunn langs fjorder og på kysten. Fraflytting går derfor særlig ut over den sjøsamiske kulturen.

Jeg vet ikke hvorfor Gustavsen valgte å flytte bort fra Finnmark, men lik alle samfunn trenger folk arbeid. Arbeid er en helt sentral mobilitetsfaktor. Med fraflytting reduseres det kommunale tjenestetilbudet som ytterligere forsterker fraflyttingen. Det slipper en som bor i Tromsø å forholde seg til. Men det er virkeligheten vi som bor her lever i. Og det er den virkeligheten FeFo sin strategiske plan forvalter i.

I vår strategi heter det at Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark, og at FeFo skal legge til rette for utvikling som skaper attraktive og levedyktige samfunn i Finnmark, herunder samiske samfunn. Det har alltid vært førende for de vurderinger vi gjør. Det finnes ikke noen eksempler på at vi først har lagt finansinstitusjoner eller selskapers interesser til grunn for våre vurderinger. Samtidig skal vi være en forutsigbar grunneier som forholder seg til avtaler vi er rettslig forpliktet av.

Jeg er alltid rede til å debattere Fefos policy og avgjørelse, men foretrekker at det gjøres på et saklig grunnlag. Her bidro ikke Gustavsen til det.

PS: Jeg kommer ikke fra Kolvik, slik Gustavsen skriver – men fra Činavuohppi/Trollholmsund. Et flott sted ved Porsangerfjorden. Gustavsen må gjerne ta en tur. Er jeg hjemme da, skal jeg holde kaffen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse