Annonse

Klok kursendring fra Støre

Arbeiderpartiet er i ferd å gjennomføre en nødvendig kursendring i innvandringspolitikken.

Arbeiderpartiet er i ferd med å gjøre et historisk linjeskifte i innvandringspolitikken, og ser ut til å ha lært av en oppskrift som gir suksess for det danske sosialdemokratiske partiet. Det handler blant annet om å være tydelig på at dagens asylinstitutt er dysfunksjonelt, og dårlig egnet til å hjelpe de som virkelig har behov for det.

At store grupper skal ta seg frem til Norges grenser for å søke asyl, er verken solidarisk eller noe vårt velferdssamfunn er i stand til å bære.

Masud Gharahkani er Arbeiderpartiets nye innvandringspolitiske talsperson, og skal også lede partiets innvandringsutvalg.

Samtidig har Sylo Taraku, forfatteren av boken «Innvandringsrealisme», gått inn som rådgiver i stortingsgruppen. Både Taraku og Gharahkani, som begge har innvandrerbakgrunn, representerer en tydelig styrking av partiets profil på saksområdet.

Arbeiderpartiet har nå et handlingsrom i innvandringspolitikken. Ikke minst fordi FrP, som har sakseierskapet på feltet, trolig vil måtte inngå kompromisser i mer liberal retning når Venstre har gått inn i regjering, med en mulighet for at også KrF slår følge.

Venstresiden i partiet og  NGO’ene protesterer mot den nye kursen i Ap. Det advares både om retorikk og politikk. Det er som vanlig høylydt, og tar stor plass i det offentlige ordskiftet.

Men disse stemmene representerer svært  få, sammenlignet med de store velgergruppene som vil ønske en kursendring velkommen.

I en kronikk i Dagens Næringliv skriver partileder Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet «må være tydelig til stede i alle debatter som opptar folk og som er viktige for hvordan samfunnet vårt utvikler seg.»

Han innrømmer også at Arbeiderpartiet har veket unna spørsmål om innvandring, og at fryken for “ikke å diskutere på Frps premisser” har tatt overhånd.

Viktigst av alt, Støre erkjenner omsider at dette har vært en gal strategi som har bidratt til at partiet har mistet tillit i brede velgergrupper.

Arbeiderpartiet ser dermed ut til å ha tatt inn over seg signalene fra årets valgundersøkelse, som viser at  migrasjon og innvandring er den saken som er viktigst for velgerne.

Det innebærer ganske enkelt at det ikke er mulig for Ap å vinne valg, dersom partiet oppfattes som eksponent for en mer liberal innvandringspolitikk enn et flertall av velgerne ønsker.

Ap viser nå også en klar vilje til å belyse de problematiske sidene ved innvandring, og utfordringene knyttet til sosial kontroll i miljøer som ikke ønsker å la seg integrere i det norske samfunnet.

Etter valgnederlaget i september,  er dette gode grep fra Arbeiderpartiet. Det gjenstår en jobb med å forankre det i partiets organisasjon. Det kan bli krevende å overbevise de som vil ha en mer liberal politikk, om at det vil være en sikker oppskrift på marginalisering av et stort sosialdemokratisk parti i Norge.

Men fremfor alt handler det om at velgerne ser sammenheng mellom ord og handling. Altså at Ap følger opp med konkret og ny politikk på området.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse