Annonse
Vi har gjort stor skade på Jorda, og det blir verre og verre, skriver Rolf Seljelid i denne kronikken. Foto: Colourbox

Klokka er kvart på tolv

Nu snakkes det oftere og oftere om at sånn og sånn skal være i orden i 2050. Men alle som kan legge sammen 2 og 2 vil forstå at det er for seint.

Vi burde egentlig ikke tenke på noe annet: Vi har gjort stor skade på Jorda, og det blir
verre og verre. Vi har forsøplet havet. Vi har forgiftet en stor del av matjorda i verden, særlig
den som er nær folk. Vi har drept halvparten av våre medskapninger og holder stadig på med
det. Og så er det Co 2 og de andre klimagassene, og det blir villere og villere i været og isen
smelter. I det siste er det for alvor blitt fart i oppløsning av de enorme isbreene i Antarktis,
mye mer enn det som har vært antatt ut fra prognoser og modeller. Det blir fler og fler
mennesker, de forurenser mer og mer, og vil – selvfølgelig – ha bedre levestandard, omtrent
som oss, hvilket innebærer økt forbruk av forurensende energi, økt forbruk av metaller og
lignende som det fins begrensede mengder av.

Og hva gjør vi med dét?

Her i landet: veldig lite. Det dreier seg mest om å flytte på målsetningene. Først var
det sånn og sånn – bare en liten del av helheten til og med – skulle være fikset til 2020. Da det
åpenbart ikke ville være mulig, ble målstreken flyttet til 2030. Nu snakkes det oftere og oftere
om at sånn og sånn skal være i orden i 2050. Men alle som kan legge sammen 2 og 2 vil forstå
at det er for seint. Klokka er 23.45, vi har et kvarter igjen før Jorda er så skadet at det ikke vil
være akseptable livsforhold for en befolkning på 10-15 milliarder mennesker.

Vi har to muligheter: 1. Sitte med hendene i fanget, arrangere seminarer og lage
politiske avtaler som er skapt for å lure seg unna, skapt av politikere som er ålreite folk men
som er innpodet med at partiet og gjenvalget er det viktigste av alt. Eller 2. og det gjelder
både nasjonalt og globalt: Øyeblikkelig begynne å rydde opp! Da trengs store, lite
forurensende, efterhvert ikke-forurensende energikilder.

Protestene mot landbasert vindkraft, oppmerksomheten rundt det og analysene, viser at
dette er rent spill for galleriet. Vi trenger det ikke, vi skal selge det til utlandet og ødelegge
flott natur. Det har null effekt på de store problemene som ligger foran oss. Det er arrangert
for at folk skal tro at vi gjør noe, – og for at kommune-økonomien skal styrkes. Det siste er
forståelig, men må kunne ordnes på en annen måte enn å ødelegge enda mer av naturen.

Vi her i Norge er i den særegne posisjon at vi er selvforsynt med strøm fra
vannkraften. Vi lager p.t. 140 terawatt og bruker 140 terawatt. Hvis vi ruster opp
vannkraftanleggene – borrer opp vanntunellene inn mot kraftverket og moderniserer turbinene
– så kan vi få ytterligere 15-20 terawatt, hvis vi legger til kraft fra mikrokraftverk og forbedrer
overføringsnettet, så kan vi skvise ut noen få ekstra terawatt. Det vil antagelig alt i alt være
nok for norsk næringsliv og norsk befolkning i overskuelig fremtid, men det vil være altfor
lite for å dekke det behovet som oppstår hvis vi for alvor skal rydde opp i naturen, sjalte ut
Co 2 -produserende motorer og alt annet som drar i feil retning.

På lang sikt mener jeg at den eneste store, varige ikke-forurensende energikilden er
rett under føttene på oss: jordvarme. Ikke den varme som ligger 2 eller 3 meter dypt og som
allerede varmer mange hus i Sverige og noen få her i Norge, men den som ligger 200-1000
meter ned i dypet. Vi lever på ei glo, det må gjentas og gjentas, det er så opplagt at det knapt
er behov for egentlig forskning. Men det trengs et omfattende utviklingsarbeid: hvor er de
gunstigste stedene, jordskorpa er av svært varierende tykkelse, det må kartlegges. Og så må
man finne ut hva som skal være energibæreren fra den glødende steinmassen der nede, til
kraftverket på overflaten. Og hva med rørene som skal hente energien. Osv. Dette tar tid.
Kanskje om tyve år har vi sånne kraftverk. Hva gjør vi i mellomtiden?
Kjernekraftverk, det er det eneste mulige efter min mening. Vi, Norge kan kjøpe
ferdige kjernekraftverk fra Frankrike eller Kina, tre, fire stykker. Da har vi all den energi vi
trenger i tillegg til vår vidunderlige vannkraft. Nok til mer elektrisitet, til biler og alt mulig,
nok til produksjon av hydrogen og helt utslippsfrie lastebiler, trailere, skip osv (det eneste
som kommer ut av exhaustrørene er vann).

Men hva med risikoen ved kjernekraftverk og det radioaktive avfallet? Moderne
kjernekraftverk er noe av det sikreste som fins. Tsjernobyl var gammeldags. Anlegget i Japan
som sprakk var lagt altfor nær havet for å spare penger.
Det radioaktive avfallet er mye mindre enn folk tror. Alt som hittil er produsert av sånt
avfall i hele verden, vil kunne rommes i et lager med grunnflate så stort som en fotballbane og
tre meter høyt. De nye anleggene som trengs, basert på thorium med høyanriket uran i små
mengder eller plutonium som nøytronkilde, omtrent som glødehodet i en dieselmotor, er helt
sikre mot eksplosjon og vil produsere betydelig mindre avfall enn de gamle
kjernekraftverkene. (se «Roseformelen», Klassekampen 13.juli, side 32) .

Så til slutt. Når vi har de store jordvarmeanleggene på plass, og de kan i prinsipp settes
opp i alle land på Jorden – så stenger vi kjernekraften. Og energiproblemet er løst, vi vil ha
ikke-forurensende energiproduksjon i nær sagt ubegrenset mengde! Og vi kan rense havet, i
alle fall til dels, vi kan av-gifte matjorda osv. Og vi kan slutte å snakke om Co 2 og begynne å
snakke om global warming, hva vi skal gjøre med effekten av vårt vanvidd. Jeg er optimist,
bekymret optimist.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse