Annonse
FYLLES OPP: Kort tid etter at nye Sommerlyst ungdomsskolen i Tromsø sto ferdig er kapasiteten i ferd med å bli sprengt. Foto: Filter Arkitekter

Klokt å flytte skolegrensene

Både foreldre og lærere i Tromsø må vise smidighet i en tid da noen av skolene i byen fylles raskt opp.

Tromsø vokser raskt, og flere skoler er i ferd med å bli overfylt. Det er utarbeidet nye prognoser som viser at Tromsø det neste tiåret kan få inntil 600 flere førsteklassinger enn tidligere antatt.

Kommunaldirektør Kari Henriksen varsler derfor at Tromsø kommune ønsker å flytte skolegrensene, i stedet for å bygge nye skoler. Dette dreier seg naturlig nok om kapasitetsutnyttelse, og om å utsette kostnadene ved nye investeringer så lenge som overhodet mulig.

Å foreta slike justeringer av skolegrensene er et klokt og ansvarlig grep fra ledelsen i kommunen. I en kompakt by som Tromsø er det meget dårlig ressursutnyttelse å la mange pulter stå tomme på en skole, mens man bygger nytt for flere hundre millioner kroner, noen få kilometer unna.

På byens største ungdomsskole Sommerlyst er kapasiteten sprengt under to år etter at den nye skolen sto ferdig. For å få utnyttet de mange pedagogiske fortrinnene og mulighetene bygget i seg selv gir for optimal læring, må det være riktig at noen av barna i skolekretsen i stedet flyttes til Grønnåsen og Langnes, som har ledig kapasitet.

Når det gjelder det største vekstområdet på Sør-Tromsøya, kan det bli etablert et felles inntaksområde der nye elever i barneskolen kan bli plassert ved Gyllenborg, Fagereng eller Bjerkaker, alt ut fra hvor det er best plass. Lignende ordninger kan også komme på fastlandet og Tromsdalen.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at lengre skolevei vil oppleves som en større ulempe for familiene. Derfor må endringene gjøres på en smidig måte med god informasjon til foreldre. Også blant undervisningspersonellet ved de ulike skolene er det muligens grunn til å vente en viss motstand.

Men her håper vi både foreldre og lærere ser det store bildet, og hva som i sum er best for fellesskapet i Tromsø, en by med økonomiske utfordringer og mange uløste oppgaver.  Flytting av grenser kommer heller ikke i konflikt med fritt skolevalg, som kommunen innførte i 2012. Innvilgelse av skolebytte kan uansett bare skje dersom det er ledig plass ved den skolen en ønsker barnet skal gå på.

Dette handler også om byplanlegging; og å legge framtidig boligbygging til de bydelene der skole-kapasiteten er størst. I noen tilfeller vil det harmonere med fortetting, i andre tilfeller ikke. Dette er vurderinger som må gjøres fortløpende, slik at barna i byen sikres de best tenkelige oppvekstvilkår.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse