Avisen Klassekampen har de siste ukene arrangert en rekke folkemøter om viktige spørsmål i Finnmark. Her fra en debatt i Vadsø om sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Foto: Anna Lindbach/iFinnmark

Klassekampen viser vei

De siste ukene har Klassekampen vært på turne i Finnmark.  Avisens såkalte sommerbåt har aktivt oppsøkt kystfolket på en rekke steder i leia fra Kirkenes til Tromsø.

Avisen har på godt besøkte debattmøter satt flere viktige tema på dagsorden, blant annet forholdet til Russland, regionreformen og oljevirksomheten i nord. Turneen har også vært ledsaget av mye lesverdig journalistikk.

Med sin båtreise langs finnmarkskysten, viser en av landets viktigste aviser en tydelig vilje til å inkludere den nordlige delen av landet som en del av fortellingen om Norge.

Oslo-medienes mangelfulle tilstedeværelse utenfor hovedstaden har blitt et demokratisk problem. Den økende sentraliseringen i de nasjonale mediene fremstår som en sprekk i den norske samfunnsmuren.

Hva skjer når hverdagsliv og viktige samfunnsspørsmål, ikke minst langs kysten, gjennom en årrekke blir oversett av medier som kaller seg «nasjonale»? Det er dessverre grunn til å frykte at det øker polarisering og avmakt i landet vårt.

Mange redaktører i de nasjonale mediene ser disse problemene, og snakker om at de gjerne skulle vært mer til stede utenfor Oslo. Men det blir som oftest med praten og de gode hensikter. 

Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen er blant de få som har gjort noe med det. Den siste tiden har avisen opprettet lokalkontorer både i Bergen og i Tromsø, for å styrke dekningen av Vestlandet og Nord-Norge.

Avisen gjør på denne måten et viktig arbeid for å skape en offentlighet hvor målsettingen er å binde oss sammen i en felles nasjonal samtale, der alle deler av landet blir lyttet til og kommer til orde.

Vi håper flere nasjonale mediehus følger Klassekampens eksempel. Ikke med den begunnelse at det er viktig for oss i Nord-Norge, men fordi det gir viktig forståelse for hele Norge.

Men en svale gjør som kjent ingen sommer, heller ikke for journalister. Og skulle vi tillate oss å peke på noe som gir grunn til uro, må det være at Klassekampen gjennom sin rapportering fra Finnmark står i fare for å sementere en offerrolle som fylket neppe tjener på.

Slik er det gjerne når de nasjonale mediene en sjelden gang gjester landsdelen. Det har en tendens til å ende opp enten med eksotisme, eller elendighetsbeskrivelser og klagerop om unntak eller særordninger.

Å bli tatt på alvor handler også om å bli utfordret på egne veivalg, og ikke bare bli presentert som et offer for overgrep og maktmisbruk i Oslo. Det gjelder ikke minst dersom målet er å ta kontroll over egen fremtid, og finne en vei ut av statsavhengigheten.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse